Sprx értékelése


Sprx>!
Tavasz Mihály: A kard árnyékában

Tavasz Mihály: A kard árnyékában A Jikishinkage ryu stílusú kardvívás története, mesterei és gyakorlatai

Akár csak a szerző előző munkája – a „Kashima Shinden Jikishin Kage Ryu” című – úgy ez sem lett egy túl fényesen sikerült darab. Vida Gergő (merthogy a szerzőség mögött ezúttal is ő áll – bár ezt ismét nem köti senki orrára) ezúttal némiképpen bölcsebben járt el, hogy az iskola bemutatását nem a gyakorlatok mozdulatról-mozdulatra történő leírása felől közelítette meg. Sajnos a másik, történeti és kifejtő jellegű megközelítést sem sikerült jól megoldania. A szerző jobbra-balra csapong a témák és gondolatok között, a fejezetek teljesen rendszertelenül következnek egymás után, sőt, néha a fejezetek címei alig találkoznak azok tartalmával. Maga a tartalom is rendkívül felületes, többségében nyers, lektorálatlan fordítás, ahol meg nem, ott ugyan az a magyartalan semmitmondó megfogalmazás jelenik, meg, mint előző munkájánál. Sajnálatos módon, a nagyobb terjedelem és a mások fordításaiból engedéllyel vagy anélkül összeollózott anyag ismét nem volt elég garancia arra, hogy a Jikishin-Kage-ryu nevű kardvívó iskola méltó bemutatást kapjon egy könyv formájában.


Tavasz Mihály: A kard árnyékában

Tavasz Mihály: A kard árnyékában

A jelen könyv témája nem maga a kard vagy annak kialakulása, hanem sokkal inkább annak használata. Japán egy ezer éves tradíció otthona, mely magában foglalja a kard egész történetét. Ez az a tradíció, mely a harcművészetek és a szamurájok életformája is volt évszázadokon keresztül, és mely azóta is fennmaradt, alkalmazkodva az új kor sajátosságaihoz. A szamurájok és a kardkovácsok közösek abban a tekintetben, hogy felismerték az ellentétek egy testbe kovácsolásának módját.

Ahogy a kardnak, úgy a harcosnak is végtelenül keménynek és szilárdnak kell lennie, de egyben rugalmasnak is, minden helyzetre felkészültnek és alkalmazkodó képesnek, ahogyan a jó kardnak is. Ez tette szinte legyőzhetetlenné a szamurájokat és rettegett fegyverüket, a katanát.

Ez a kis összegzés talán több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol, mondhatni ízelítőd ad a japán fegyveres harcművészetek csodálatos világából. A gyakorlás mikéntjével nem foglalkozik ez a könyv, de egy nagyszerű kardvívó stílus történetének bemutatásával talán segít elmélyíteni a művészet iránti tiszteletet, ami alap a gyakorlás mikéntjének megtalálásához.

Hirdetés