Anó P értékelése


>!
Anó P
Bárczi Zsófia: A keselyű hava

Előbb csak a könyv villogóan kék gerincét vettem észre. Örömmel konstatáltam, hogy kék szinte az egész borító, mégpedig királykék, egy elmosódó, piros ruhás nőalaktól és egy még elmosódóbb asztalnál ülő(?) zöld ruhás figurától eltekintve.
Novellákat rejt a kék könyv. Vannak köztük mesék, szomorúak és különös lényekben bővelkedő varázslatosak, történelmi, legendaszerű történet, őrült, tömeggyilkos sírásó története, a halállal küzdő, vagy a halált legyőző, illetve a halál karjába megbékélten kapaszkodó öregek története,különös „mese”,a halálból visszatérő és a fél falut megétető és a halálba magával ragadó asszonyról, misztikus és horrorisztikus elbeszélések, melyektől „égnek állt a szőr a hátamon”…
Akadtak a kötetben Andersen meséire és Fekete István történeteire emlékeztetőek is, amikor a tárgyak és állatok elevenednek meg – mesél pl.a rézmozsár, a törött fésülködőtükör, generálisi babérokra tör a magát filozófiai műveken átrágó kisegér, aki egyenesen a macska megölését tűzi ki célul…és családtörténetek, melyeket Fánni alakja kapcsol össze.
Olyan az egész könyv, mint egy fiatal, kezdő, tehetséges író szárnypróbálgatásai, aki nem döntötte még el, milyen stílusban akar kiteljesedni.Lekötött és elvarázsolt.


Bárczi Zsófia: A keselyű hava

Bárczi Zsófia: A keselyű hava

… A kötetben megjelent novellák három hívószó mentén jellemezhetők: a csoda, a titok, a képszerűség.
A művekben visszatérő motívumnak számít a csoda, a természetfelettinek vagy földöntúlinak minősülő események, személyek és tárgyak: visszajáró halottak, az embereket kísértő ördög, a varázsmesék világát idéző tájak, figurák és eszközök (Amikor Fánnit majdnem elvitte az ördög, Jolán néném és a világvége, A keselyű árnyéka). …