Kilgor_Trout értékelése


>!
Kilgor_Trout
Benvenuto Cellini: Benvenuto Cellini élete

Benvenuto Cellini: Benvenuto Cellini élete A firenzei Giovanni mestertől született Benvenuto Cellini, amiképpen ő maga írta Firenzében

Egy reneszánsz témájú könyv kapcsán került kezembe a könyv. Mivel igen érdekel a téma, gondoltam belevágok, ezzel is mélyítve ismereteimet a reneszánszról.
Jól gondoltam, meg rosszul is. Rengeteget tudtam meg a szóban forgó időszakról (1500-as évek eleje). Azonban nemcsak művészeti fonalon kaptam tartalmat a könyvtől, hanem filozófia vonalon is töltött.
Maga a könyv egyesszám első személyben beszél, hiszen ez egy önéletrajz. Bevallom, többször nem értettem egyet Cellini cselekedeteivel, de rá kellett jönnöm, hogy ezek a dolgok nem valami kölünleges eljárást rejtenek. Egyszerűen ilyen volt a kor maga. Csodálatos és hihetettlen alkotások születtek, márványból, aranyból, különféle ércekből valamint papíron, elképesztő vérontások közepette. Az egyik legkegyetlenebb és legvéregzőbb kora az emberiségnek. Háborúk háború hátán és soha nem látott gazdagság.
Ebben a korban kellett érvényesülnie az ötvős mesternek, olyan körülmények között, ahol megbízói élet és halál urai voltak. Reneszánsz- az ember újragondolása… Persze csak a kiválasztott szűk rétegé! A többi maradt ugyanolyan szerencsétlen és ugyanolyan elnyomottan…
Hihetetlen igazságtalanságok sora kíséri történelmünket, amik általában vagy inkább kizárólagosan egyéni érdekek határoztak meg. Be kell vallanom, eléggé kiábrandult lettem. Nem a könyv miatt. A köny zseniális és nagyon sodró ívű írás. A mester bebizonyította, hogy ebben is zseni.
A könyv végén azt a keserű gondolatot morzsolgattam, hogy modern korunk mennyire hasonlít ezekhez a csodálatos , ámde végletekig kizsákmányoló korig. Azt gondolom, nemsokat sikerült változtatnunk. Illetve sokat is, meg nem is. Inkább csak más néven nevezzük a dolgokat. Azt gondolom, hogy napjaink urainak ugyanolyan kiszolgáltatottak vagyunk, mint az emberiség korának bármelyik szakaszában.
Történhet bármi, sajnos a rang nélküli ember továbbra is kiszolgáltatottja marad a felette állónak, társadalmunk valamennyi rétegére igazolhatóan.
Számomra Benvenito Cellini munkássága az emberi kitartást és hitet magasztalja királyi magasságokba. Az önmagunkba vetett hitet és ennek a magasabbrendűtől való eredeztetését igazolja.


Benvenuto Cellini: Benvenuto Cellini élete

Benvenuto Cellini: Benvenuto Cellini élete

Nemes vadember. Naiv istenhívő, háromszoros gyilkos és sokszoros szerető. Az alkotás szereleméhes megszállottja. Fejedelmek szolgája és zsarnoka, mecénások dédelgetett kedvence és rémálma: Benvenuto Cellini. Ez a veszedelmes erkölcsű művész – ötvös, szobrász, éremmetsző – csak a reneszánsz kori Firenzében születhetett, csak onnan vágyódhatott el, és csak oda vágyhatott vissza. És nem érhette be annyival, hogy többek közt csinál egy pazar színarany sótartót a legkeresztényebb király asztalára, majd pedig bronzba önt egy Perszeuszt a firenzei főtérre, a világ közepére. Cellini az első művészönéletrajz szerzője, korának mindaddig példa nélküli művészkrónikása.

Hirdetés