olvasóbarát P értékelése


>!
olvasóbarát P
Orhan Pamuk: A piros hajú nő

„Ahogy egy apátlan fiút, egy fiútlan apát sem ölel a keblére senki.” Firdauszí: Királyok könyve

Remek regény, már évek óta terveztem a szerző valamelyik kötetének olvasását. Mindenképpen lesz folytatás, mert nagyon tetszett ez az írásmód. Cem Bey, a tizenéves fiú, majd férfi a Nobel-díjas szerző könyvének narrátora. Az alaptéma az apa-fiú kapcsolat, a reménytelen apakeresés. Szophoklész Oidipusz királya és Firdauszí Királyok könyve című műve végigkíséri a regény történetét és meghatározó hatással van a főhős életére. Fejlődésregény, szerelmi történet, bűn és bűnhődés keveredik a szenzációsan szerkesztett kötetben, amely egy percig sem hagyja lankadni az olvasó figyelmét. Három részre oszlik a történet, az elsőben a tizenéves fiú apja eltűnése után kútásó inasnak áll, nagy hatással van rá apapótlóként is a mestere. Megismerkedik a Piros Hajú Nővel és ez az ismeretség megváltoztatja az életét. Az első részben nincsenek nagy izgalmak, a szereplők élik a mindennapjaikat, amelybe beleszól a politika és az apa távozása. A második részben felgyorsulnak az események, izgalmassá válik a cselekmény, a harmadik rész érdekessége, hogy egy új narrátor a Piros Hajú Nő veszi át a szót és foglalja össze a történetet, választ adva a második rész nagy kérdéseire is: gyilkossá vált-e a főhős, és gyilkos-e a fia? Mindig nagyon szerettem a többféle nézőpont alkalmazását az irodalmi művekben. A női szemléletű összefoglaló a török viszonyokba is betekintést ad. A kelet és nyugat összevetése folyamatosan jelen van, jellegzetesen török nézőpontból vizsgálva.


Orhan Pamuk: A piros hajú nő

Orhan Pamuk: A piros hajú nő

A Piros Hajú Nő mély fájdalommal állt a két harcos mögött. Ő is megbánást mutatott, akárcsak az egymást megölni akaró férfiak. Még hangosabban sírt. Talán a férfiak, a Piros Hajú Nő és a körülöttük lévők egy családot alkottak. Más hang nem hallatszott a sátorban. A Piros Hajú Nő sírása eközben siratódalba fordult. Hosszú és megrendítő költemény volt. Hallgattam, amit hosszú, dühös monológjában a Piros Hajú Nő a férfiakról, a velük átéltekről és az életről előadott, de ő a sötétben nem láthatott engem. Mintha azért nem értettem volna meg és felejtettem volna el, amit mondott, mert nem találkozhatott a pillantásunk. Csillapíthatatlan vágyat éreztem, hogy beszéljek vele, hogy közel legyek hozzá.
A 2006-ban Nobel-díjjal kitüntetett, isztambuli születésű és ma is Isztambulban élő Orhan Pamuk (1952- ) a kortárs török irodalom legismertebb, világszerte nagy népszerűségnek örvendő alakja. Eredetileg építészmérnöknek készült, de végül újságírás szakon szerzett diplomát 1977-ben. Műveit több mint 40 nyelvre fordították le, és regényeivel nemcsak hazájában, de több nyugat-európai országban – többek között Angliában, Franciaországban, Németországban és Olaszországban – is jelentős irodalmi díjakat nyert el. Pamukot, akit a The Guardian beválasztott a XXI. század 21 legjelentősebb írója közé, az Egyesült Államokban is jól ismerik, a 2004-ben angolul is megjelent Hó című regényét a The New York Times az év tíz legjobb könyve közé sorolta. Az író műveiben posztmodern stílusban mutatja be az Európa és Ázsia, a hagyományok és a modernitás között választásra kényszerülő Törökországot.
Az 1980-as években Isztambul peremén Mahmut mester, az ősi módszerekkel dolgozó kútásó és inasa, Cem „úrfi” küzdenek, hogy vizet fakasszanak a kemény talajból. Esténként egy titokzatos nő régi meséket és történeteket mesél egy városszéli sátorszínházban. A fiú fülig beleszeret a nőbe, ám mestere nem nézi jó szemmel szenvedélyét…
Orhan Pamuk legújabb regénye, A piros hajú nő egyszerre krimiszerűen realista szöveg, egy harminc évvel korábban elkövetett bűn feltárása, ugyanakkor a civilizációk irodalmi alapjainak vizsgálata. Nyugat és Kelet egy-egy fontos mítosza: Szophoklész Oidipusz királya, valamint Firdauszí Rusztem és Szuhrab-története bukkan fel újra és újra a szereplők életében, az olvasó pedig felteheti magának a kérdést, hogy miképpen hatnak a régi szövegek a mindennapi életünkre.

Hirdetés