Gudmundur P értékelése


>!
Gudmundur P
Guy de Maupassant: Egy asszony élete

Arany János sorai jutottak eszembe a Híd-avatásból: „Ah, kínos élet, reggel, estve / Öltözni és vetkezni kell!”. Maupassant regényéből világosan megérthető, hogy az idő értelmes eltöltésének módját ugyanúgy tanulni kell, mint bármi mást az életben. A hasznos tevékenységre való képtelenség, az idővel való gazdálkodás képessége nélkül csak csupa szorongással teli, merő üresség lesz a létezés, az unalom tényleg pusztító lehet. Ha pedig valakit teljesen burokban nevelnek, az az emberi gyarlóság legenyhébb megnyilvánulását megtapasztalva is úgy fogja érezni, hogy összeomlott körülötte a világ. Szegény Jeanne egész élete az unalommal folytatott küzdelemről, látszat-tevékenységekbe menekülésről és az álomvilágának kétségbeesett védelmezéséről szólt. Maupassant – hősnőjének sorsán keresztül – megosztja velünk a teljes életképtelenség receptjét, s bár az ő Jeanne-ja valószínűleg korának és társadalmi osztályának az áldozata elsősorban, azért nem gondolom, hogy a története a ma embere számára ne lenne tanulságos.


Guy de Maupassant: Egy asszony élete

Guy de Maupassant: Egy asszony élete

Vigyázat! Cselekményleírást tartalmaz.

Mi fér bele „egy asszony életébe”? Mi történik azokkal a reményekkel, amelyek egy fiatal leány szívét betöltik, amikor életörömmel telve kilép a zárdából? Csupa bizalom és lángolás, vágy és érzékiség, de nagyon hamar csalódnia kell romantikus álmaiban és reményeiben. Mindarról, amiben hisz, kiderül: illúzió csupán. Illúzió a szerelem, illúzió a házasság, és annak bizonyul az emberi tisztességbe vetett hite is. És amikor úgy érzi, hogy több fájdalmat már nem képes elviselni, csalódik a fiában is. Csalás, mohóság van minden mögött, s e vad erők még az emlékeiből is kifosztják az asszonyt. Jeanne életét fiatal leány korától sivár napjait tengető öregasszony koráig követheti nyomon az olvasó. S e reménytelennek tűnő világban Jeanne számára nem marad más vigasz, mint a kis cselédlány regényt záró búcsúszavai: „Látja, az élet nem olyan jó. De nem is olyan rossz, amilyennek hisszük.”

Hirdetés