szigiri értékelése


>!
szigiri
Vlagyimir Szorokin: Az opricsnyik egy napja

Abban az országban, ahol a hideg – 20 körül kezdődik, ahol a vodka alapegysége 100 gramm, ahol a távolságok a mi fogalmaink szerint elképzelhetetlenek, hát abban az országban a groteszkkel sem bánnak mértékletesen, ha groteszk, akkor oda van pakolva. De hát Bulgakov országában mit is várhat az ember?

Szorokin jó abban, hogy iszonyatosan groteszk fantáziákat vessen viszonylag tömören a papírra. Ezt a könyvet a rövidsége ellenére is el kell dobni, ha 10 oldal után nem tetszik, mert ez pont azoknak szól, akik tudnak nevetni azon is, ha valami teljesen irracionális és kilátástalan.

Nyilván a sok fordítói lábjegyzet ellenére sem úgy olvassuk ezt a könyvet, ahogyan egy orosz, sem az emelkedett stílus, sem sok nyelvi és kulturális utalás nem jön át, így akinek tetszett, az képzelje el, hogy ő csak a 80 %-át kapta meg az élménynek. Nekem emlékezetes szórakozás volt a könyv. Amellett, hogy ércnél maradandóbb emlékműve annak, hogy ezt a nagy dobást, a kiemelkedést, a sorsfordítás lehetőségét az oroszok is el…….ták (náluk a „nem kicsit, nagyon”-ban is nagyon nagyon nagyot kell érteni) akilencvenes években, azért ne féljünk tanulni az ő hibájukból.És az sem véletlen, hogy az elmúlt fél évben két ember is ajánlotta a könyvet, mindegyik magyar. Legalább azt, hogy attól, hogy adtunk a világnak egy Puskint, Tolsztojt, Dosztojevszkijt, attól még a Holt lelkek, a Mester és Margarita, az 1984 és a Kreml trilógia írja le a legjobban, hogy milyenek is vagyunk.


Vlagyimir Szorokin: Az opricsnyik egy napja

Vlagyimir Szorokin: Az opricsnyik egy napja

A törzsökös nemest rögtön megkötözzük, és kipeckeljük a száját, majd könyökénél fogva kicipeljük az udvarra. Az asszonyt pedig… no, a fehérnéppel persze vidámabban kell elbánni. Így van előírva. De először a törzsökös kerül sorra. (…) Az opricsnyikok a lábánál fogva vonszolják a törzsököst a tornáctól a kapuig, utolsó útjára (…) Nagul már felmászott a kapura, ügyesen felköti a kötelet, nem először akasztja fel Oroszország ellenségeit. Mindannyian a kapu alá állunk, felemeljük a törzsökös nemest.

Hirdetés