PTJulia P értékelése


>!
PTJulia P
Csécs Teréz – Takács Miklós (szerk.): Beatus homo qui invenit sapientiam

Nem akármilyen könyvet vehet a kezébe, aki van olyan szerencsés és hozzájut a „Beatus homo qiu invenit sapientiam” Ünnepi kötet Tomka Péter 75. születésnapjára című kiadványhoz. Több szempontból is figyelemre méltó a Győrben, 2016-ban megjelent kötet.
Elsőre, természetesen a könyv igényes, szép kiállítása és jelentős mérete tűnik fel. (Hiába mondják sokan, hogy ma idehaza nincs súlya a bölcsészettudománynak… e kötet alaposan rácáfol erre!  ) Az álló A4 formátumú, több, mint 800 oldalas tanulmánykötet a hazai régészeti publikációk azon kiemelten költséges kiadású, így sajnos egyre ritkuló csoportjához tartozik, amelynek színes képei is vannak, ráadásul azok a szöveg közé betördelten (és nem mondjuk hátul, a fekete-fehér kötet függelékében) kaptak helyet. A kötet szép és könnyen áttekinthető szerkezete, a layout is igényes technikai szerkesztésre vallanak. Optimistán vághatunk hát bele a könyv tartalmának vizsgálatába!
Mindenek előtt ismernünk kell – hisz a magyar régészeti, muzeológus, orientalista és történész szakma képviselői nagyon is jól ismerik – a kötet megjelentetésével felköszöntött dr. Tomka Pétert. 2016-ban 75. születésnapját ünneplő kollégánk 1940-ben látta meg a napvilágot – az akkor épp ismét Magyarországhoz tartozó – Rimaszombatban. (A könyvismertető kekeckedése csak, de a Felvidéken ismerősök így és csak így ragozzák a város nevét: „RimaszombatBAN” és sohasem „RimaszombatON”! De ez legyen e remek kötet egyetlen hibája!!!) Tomka régészeti tanulmányait az ELTÉ-n végezte, majd 1965-től a soproni múzeumban kezdte meg munkáját. 1970-től pedig (több, mint 35 éven át!!!) a győri Xántus János Múzeum régésze volt, egészen 2006-os nyugalomba vonulásáig. De ezen száraz adatoknál sokkal fontosabb a „hogyan?” kérdése! Tomka Péter ugyanis utánozhatatlan vidámságú, sokat nevető, maga körül jó hangulatot teremtő, munkatársait komolyan vevő kutatója a hazai népvándorlás- és középkornak. Pályafutása alatt mindig is ügyelt a fiatalokra. A szó klasszikus értelmében véve is voltak, vannak „tanítványai”, hisz éveket tanított az ELTE Régészeti Tanszékén. Ugyanakkor iskolateremtő egyéniséggé minden kétséget kizáró módon a Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak 25 éve töretlenül zajló Vándorgyűlésein betöltött elnöki működése miatt vált.
De mi köze ennek a születésnapi tanulmánykötethez? Nagyon is sok! Ez a több évtizedes, rengeteg felé kapcsolódással rendelkező munkálkodása az ami miatt ilyen bámulatosan széles azon kutatótársainak, kollégáinak, barátainak, sora, akik úgy érezték, dolgozataikkal is köszönteniük kell Tomka Pétert e szép jubileum alkalmából. Magyarországi és szomszédos országbéli régészek és művészettörténészek, állattanászok és geológusok, történészek és anthropológusok sora adta össze ezt az 50 (!) írást, amely több, mint 800 oldalon jelenhetett meg Csécs Terés és Takács Miklós gondos szerkesztésében.
És végül még egy, közel sem lényegtelen dologban kitűnik e kötet a manapság szokásos ünnepi kiadványok közül. Kiadója nem valamely közintézmény, múzeum, vagy tudományos intézet, hanem egy gazdasági társaság: a nem régész körökben még kevéssé ismert, ugyanakkor szakmailag sikeres éveket maga mögött tudó LEKRI GROUP Kft. (Bővebben: www.lekrigroup.com) Bár ennek már évtizedek óta nincs jogi akadálya, a mai magyar gyakorlatnak mégsem mindennapos része, hogy nem szorosan könyvkiadással foglalkozó magáncégek önállóan, tisztán tudományos, minden saját haszonszerzési célt nélkülöző meggondolásból sokmilliót áldozzanak egy-egy könyv kiadására. Csak bízhatunk abban, hogy e kötet lesz az, melynek sikere megtöri ezt a bizonyos jeget és a jövőben számos hasonló kötetnek örülhetünk majd! De addig is, amíg eljön ez a remélt kánaán, gratuláljunk a könyv alkotóinak, kiadójának, és örüljünk, persze, dr. Tomka Péternek, aki a kötet bibliai parafrázisával élve: Boldog ember, aki megtalálta a bölcsességet. (Beatus homo qiu invenit sapientiam. Péld. 3. 13.)


Hirdetés