Noro  értékelése


Noro >!
Gene Wolfe: Az Autarkha fellegvára

Az Új Nap Könyve egy rejtély. Olvasható úgy, mint egy rendkívüli szókinccsel* megalkotott fantasy történet. Világába beleláthatunk egy poszt-apokaliptikus sci-fi univerzumot. Főhősét olyan szinten elborítják a misztikus-vallási szimbólumok, hogy teológiát lehetne rá alapítani. Ugyanakkor Severianus kalandjai önmagukban nem vinnének el a hátukon egy modern fantasyt: ha megpróbáljuk összefoglalni a sztorit, alig lenne több, mint céltalan vándorlás. A világot pedig szemlátomást elmaszatolja, azzal a – zseniálisan pofátlan – indokkal, hogy a narrátor és az olvasó közti szakadék túl nagy, és a leírásoknak úgysem lenne közös alapja. Racionalitással támogatja a misztikumot, és tökéletes emlékezettel megáldott elbeszélője képtelen tárgyilagosan előadni, mi történt vele – ez csak kettő a könyvet** átható paradoxonok közül. Mi lehet ennek az egésznek az értelme, avagy mi a francra gondolt a költő?

Főalakja szerintem vitán felül zseniális. A kínvallató, mint pozitív alak, nem úgy fogja fel hivatását, mint valami jó vagy rossz dolgot, de nem is ért mindenben egyet rendje elveivel. Az alzabónak köszönhető „kettős emlékezete”, az útja során megismert nőkhöz fűződő bonyolult viszonya, az ellentmondás passzív szemlélődése és tenni akarása között mind nagyon izgalmas részletek. Mindez pedig még lenyűgözőbben képtelenné válik, ha észrevesszük, hogy Severianus nyilvánvalóan egy megváltó-figura az Új Nap univerzumában.

Ez az univerzum, amely legalább százezer évvel a jövőben jár, „történelem előtti időkként” gondol mindarra, amit mi, olvasók ismerhetünk vagy racionálisan elképzelhetünk. Az Inka Birodalom vagy a Galaktikus Birodalom innen nézve egykutya, egy haldokló bolygó elfeledett és lényegtelenné vált múltja. (Érdekesség: az „Urth” szó nem a Föld (Earth) eltorzult alakja, hanem a múlt skandináv nornájának, Urðr-nak a nevéből ered. Feltehetően arra célozva, hogy a Föld már a „múlté”.) Az utolsó galaktikus korból csak az alvilág gonosz istenei – ilyen a harmadik kötetben felbukkanó Tüphón –, és néhány, a csillagokból érkezett „kakogén” lény maradtak fenn. A történelem lezárult, hacsak nem jön el az Új Nap, amellyel a bolygó is újjászületik. (Szerintem elég nyilvánvaló célzás a maja-azték korszakváltásokra, amely mindig egy új Nap – igen, az égitestről van szó – megteremtését követelte az istenektől.) Az Új Nap ellenségei közül különösen figyelemre méltó az asciai nép, amelynek titokzatos urai tökélyre fejlesztették az orwelli újbeszéd képességét, és amelynek lakói kizárólag jóváhagyott frázisokban kommunikálhatnak.

A Könyv mindez idáig következetes volt abban, hogy Severianus, a narrátor egy primitív kor szülötteként csak arról képes beszámolni, amit megért a vele történő csodálatos eseményekből. Itt azonban váratlan műveltségre tesz szert az idő és a kozmosz természetét illetően, amellyel számos esemény új megvilágításba kerül. Ez azonban paradox módon talán még misztikusabbá teszi az összképet. (Szerintem itt érezhető Cordwainer Smith irracionális sci-fi novelláinak a hatása.) Gene Wolfe az utolsó pillanatokban sem hajlandó holmi magyarázattal szolgálni, hanem elvárja, hogy az olvasó találja ki, mivel is volt dolga tulajdonképpen.

* Hozzá kell tenni, hogy az angol nyelv nagyobb természetességgel használ latin és görög eredetű szavakat, mint a magyar. Ez tehát nekünk egy extra nehézségi fokozat, mert míg egy angolnak többnyire elég hozzá az értelmező szótár, addig mi az idegen szavak szótárára vagyunk szorulva.
** Nem véletlen, hogy a tetralógiára mindenütt úgy hivatkoznak, mint az Új Nap Könyve, egyes számban. Ez ugyanis egyetlen történet, sőt, szerintem még most sincs befejezve. A ráadás kötet (The Urth of the New Sun) nagyon is hiányzik a megértéséhez.


Gene Wolfe: Az Autarkha fellegvára

3.315 FtLíra ·
3.490 Ft –5%
Könyvtár
Gene Wolfe: Az Autarkha fellegvára

A halál küszöbéről a háború poklába, egy különös remete társaságából a lázadó Vodalusén át az Autarkháéba, ahogyan soha nem számított volna rá – az Új Nap könyvének negyedik, befejező részében Severianus minden eddiginél hosszabb, különösebb útra indul.