LuPuS_007 P értékelése


>!
LuPuS_007 P
Bolesław Prus: A fáraó

Előjáték a könyvhöz:
1995-ben találkoztam egy cikkben lett megemlítve Boleslaw Prus műve, amely azóta várta nyugodtan, hogy szellemi síkon magamévá tegyem. S ím eljött ez a nap is.

Egy tökéletes mű, mást nem is lehet elmondani. Igaz a fáraó maga kitalált, de a teljes összkép igencsak realista ábrázolású.
A kor vagy az aktuálpolitika köszön vissza a lapokon. A fáraó, a PAPSÁG*, a nemesség, a katonasság, a nép amelyek a szálakat mozgatják.
A fiatal herceg, leendő fáraó szemén keresztül egy teljesen más egyiptomi és ókori birodalom mindennapjait bontja és építi fel a szemünk előtt.
Nem biztos, hogy így történt, de az igazságérzetünk szinte kiálltja, hogy pontosan vagy majdnem így történhetett az egyik dinasztián belül, csak a nem ordítja a következőeket.

EZ EGY IGAZ TÖRTÉNET. Ezen események i. e.3006-ban, Egyiptomban történtek. A túlélők kérésére a neveket megváltoztattuk. A halottak iránti tiszteletből a többit úgy mondjuk el, ahogy megtörtént.

Aprólékos, nagyon szépen kidolgozott mű.

Kiegészítés:
A műben megemlített Labirintus, ami a titkos kincstárnak számított nem mese
még a szerző 1952-ben említi, addig 2008-ban meg is találják.
http://www.messagetoeagle.com/wp-content/uploads/2014/0…
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread1040472/pg1

*ők az igazi szarkavarók….


Bolesław Prus: A fáraó

Bolesław Prus: A fáraó

A nagy lengyel realista írónak ez a műve az ókori Egyiptomba visz bennünket. Várakozással ismerkedünk meg a regény hősével, a fiatal fáraóval, és egyre növekvő érdeklődéssel követjük útját. Nagyra törő uralkodó ő: országát hatalmassá akarja tenni, és segíteni az elnyomott, kiszolgáltatott parasztság sorsán. De tervei végrehajtásában megakadályozza a főpapság, mely a világi hatalmat is kezébe akarja ragadni, és a fáraót bábként rángatni. A fáraó és a főpapság között összetűzésre kerül sor. A fiatal fáraó elpusztul a küzdelemben, de eszméi annyira élőek és erősek, hogy éppen ellenfelei kénytelenek azokat megvalósítani. A mű nemcsak színes, lebilincselő olvasmány, hanem tanulságos korrajz is. A szerző mesteri kézzel eleveníti fel a társadalmi hátteret, megmutatja az egymással szemben álló rétegeket, megismertet bennünket az ország mindennapi életével, kultúrájával, vallásával.

Hirdetés