SignorFormica értékelése


SignorFormica>!
Jean-Paul Sartre: A lét és a semmi

Jean-Paul Sartre: A lét és a semmi Egy fenomenológiai ontológia vázlata

Kétségtelenül nem egy lektűr..

Sartre ehhez a gigászi 20. századi profán bibliához méltón használja a nyelvet, amelyen ír. Két nyelvi stílust ötvöz tudatosan: egy megemelt filozófiai reflexiók terében mozgót (mivel a középkori tomista skolasztikáboz és Husserl fenomenológiájához kapcsolódik), és egy regényírói szépíróit, amellyel remek hétköznapi példák során illusztrálja a filozófiai absztrakcióit.
A könyv az emberi szabadság könyörtelenül és konzekvensen végiggondolt himnusza. A 20. század embere egy olyan univerzumban létezik, ahol nincs isten, ebben az értelmetlen univerzumban végtelenül kiszolgáltatott. Ezen a világon egyik oldalról a zsarnokság szorongatja, a másik oldalról a semmi. De közöttük ott ragyog a szabadság lehetősége. Minden véletlen és esetleges a dolgok világában. Nincs a világban értelem, cél, megváltás, menedék. Ellenben az ember választásaival valami értelmeset létre tud hozni. Kicsit értelmesebbé teheti ezt a világot. Szabadsága olyan mint a művész szabadsága, önállóan cselekedve megvalósíthatja magát és elkerülheti a semmit. Sartrenál a semmi egy kitölthető lehetőség. Az emberi cselekvésen múlik, hogy kitöltve ezzel felszámoljuk-e.
Aki tudja, hogy valamit meg kellene tennie, de mégsem akarja megtenni, ezért inkább azt mondja, nem képes megtenni, Ez a rosszhiszeműség fogalma, amit én inkább képmutatásnak fordítanék. A képmutatás a semmi építőköve.
Az ember a semmik között mint fekete lyukak között bolyong. Használnia kell a szabadságát, hogy csökkentse a fekete lyukak számát. Cselekedeteit fel kell vállalnia. Nem születik bűnösnek, megváltottnak. Körülményeit genetikai örökségét építőköveknek kell tekintenie, hogy a veleszületett körülményeit felhasználva önmagát megvalósítsa.
Az ember szabadságára a másik léte potenciális veszélyforrás, mivel magát az ént, a másik dologként látja.Zseniális jelenetben a híres Kulcslyuk jelenetben meséli ezt el Sartre. A másik által megfigyeltnek lenni szégyenérzetet vált ki de én- tudatot is. Így a másik nem korlát, hanem kiindulópont, esély bár a fenyegetettség nem tűnik el. A szabadság esély az élethez, egyfajta életművészet. Ha lemondunk a szabadságról akkor csak az öncsalás marad. A hazugság a semmibe vezet. Ez a szabadság ezért mindenféle politikai szabadságot megelőz. Ezek alapja.

Sartre e könyve nélkül nem érthetők Beckett, Ionesco darabjai vagy éppen Giacometti szobrai, akik mesterüknek és bibliájuknak tartották a szabadság ezidáig legkeményebb, de mégis legszebb könyvét.

1 hozzászólás

Jean-Paul Sartre: A lét és a semmi

6.200 Ft-tólMolyok eladó könyvei
Könyvtár
Jean-Paul Sartre: A lét és a semmi

Bővített, javított kiadás

A lét és a semmi című mű 1943-ban jelent meg, lezárva Sartre első filozófiai korszakát, s egyszersmind meg nyitva egy újat az ekkorra már kibontakozó francia fenomenológia és saját filozófiai életútja számára is. Sartre az egyik legfontosabb szereplője volt ennek a kibontakozó francia mozgalomnak, mint ahogy azoknak a konfrontációknak is, amelyeken a fenomenológia a második világháború utáni időszakban keresztülment. A strukturalizmus, a posztstrukturalizmus, a pszichoanalízis, sőt a marxizmus hívei is rendszeres polémiát folytattak az ekkor Franciaországban az egyik, ha nem a legerőteljesebbnek számító filozófiai irányzattal. A lét és a semmi explicit vagy rejtett módon ott él a hatvanas-hetvenes évek majd minden nagy filozófiai, esztétikai és társadalomelméleti művében, sőt – jelentőségénél fogva – gyakran még a róla való hallgatásnak is meghatározó jelentősége van, és egyértelmű vonatkozással bír a sartre-i életműre. E nagy jelentőségű filozófiai alapmű hosszú idő után bővített, javított kiadásban jelenik meg újra.