Perly P értékelése


>!
Perly P
Kristó Gyula: Szent István király

Jólesett feleleveníteni Szent Istvánról az általános iskolában és a gimnáziumban tanultakat. Így is voltak közte olyan információk, amiket a mi történelemkönyveink csak megemlítettek, illetve olyanok is, amiket kihagytak azok bizonytalansága miatt. Mindenesetre az olvasás minden egyes pillanatát élveztem. Főleg a családról és a törvényekről szóló fejezetek kötöttek le (Mit mondhatnék? Mindig is odavoltam azért, hogy ki kinek a kije. :D), de a többi is nagyon érdekes volt.


Kristó Gyula: Szent István király

Kristó Gyula: Szent István király

Az egy évezrede megkoronázott Szent István király életéről és koráról rendkívül kevés forrás maradt az utókorra. Személye, tevékenysége mégis megkerülhetetlen, hiszen az ő neve forrt össze a legszorosabban a magyarsággal és egyszersmind a magyarok európaiságával. Nem csoda hát, ha a 20. században minden korszak megalkotta a maga Szent István-képét: öt biográfia is készült róla. Kristó Gyula Szent István-életrajza azonban nem csupán abban új, hogy ez a harmadik évezred első ilyen műve, hanem abban is, hogy sok tekintetben átrajzolja a köztudatban élő Szent István-képet. A forrásanyag kritikai megrostálásával, új hangsúlyok, összefüggések és feltevések megfogalmazásaival alapvetően új portré született az államalapító királyról és koráról, melyet a szerző több évtizedes kutatómunkája hitelesít, s amelyet most először bocsát népszerűsítő formában a szélesebb olvasóközönség elé.

Hirdetés