dacecc P értékelése


>!
dacecc P
Krasznahorkai László: Háború és háború

Korin az átlagember szempontjából egy egyszerű bolond, aki zavarodottságának szemüvegén keresztül szemléli a világot. Ám ez a megbomlott elmével rendelkező kopasz férfi, aki folyamatosan és mindenkivel beszélget, vagy pontosabban: mindenkinek beszél, valahogy egy idő után hiteles figurává válik mind a regénybeli valóságban, mind az olvasó számára. Az őszinteség, az elhivatottság, a teljes nyíltság segítségével sikeresen jut előre kilátástalan útján, állít maga mellé segítőket.
Korinnak végig csak egy cél lebeg a szeme előtt: mindenki számára elérhetővé tenni azt a kéziratot, amelyet véletlenül talált egy irattárban, és amely megváltoztatta az életét. Az egész könyvet ennek a kéziratnak a biztonságba helyezésére, közkinccsé nyilvánítására való törekvése teszi ki. Korin azonban egy olyan kor termékét próbálja a mai világra hagyni, amelynek itt már nincs helye. És itt jön be a művészet kérdése. Krasznahorkai párhuzamba állítja a műalkotást és a művészetet egyfajta egyetemes tudással, amely folyamatosan a szemünk előtt lebeg, de mi, „normálisak”, vakok vagyunk rá, csukott szemmel járunk. Vannak ugyan próféták, a művészek, és kiválasztottak, aki megértik a szándékot, de ezek a figurák kilógnak a társadalmunkból, nem tudják megértetni magukat, csak egymást, így egyfajta szubkutúra tagjaiként tengetik mindennapjaikat, nem tudva, hogy az övéké a legfontosabb és leghatalmasabb tudás a világon. Ott vannak körülöttünk, élnek a közösségünk tereiben, elmegyünk mellettük nap mint nap. És jaj nekünk, ha egyszer eltűnnek onnan.

5 hozzászólás

Krasznahorkai László: Háború és háború

Krasznahorkai László: Háború és háború

Vigyázat! Cselekményleírást tartalmaz.

A mű főhőse egy vidéki levéltáros, Dr. Korim György, aki munkahelyén váratlanul egy különös kéziratra bukkan. Nem tudni, ki írta a szöveget, a keletkezés idejéről is csak találgatni lehet, de a tartalma fokról fokra, egyre jobban rabul ejti Korint. Négy férfiról van benne szó, akik a világtörténelem különböző fordulópontjain bukannak föl, hol Krétán, hol Velencében, hol Kölnben, és mindig menekülniük kell a háború, a rombolás elől. A levéltárost olyannyira a hatalmába keríti az ismeretlen szerző elbeszélése, hogy úgy érzi, neki is menekülnie kell: mentenie és a világgal megismertetnie a titokzatos szöveget. Elhagyja otthonát, pénzzé teszi mindenét, és repülőjegyet vesz New Yorkba, a „világ közepébe”. Azt reméli, ott megtalálja a megoldást a kézirat rejtélyére, az értelmére és a saját életére is.

Hirdetés