mcborzaska értékelése


mcborzaska>!
Jókai Mór: A jövő század regénye

Jókaival meggyűlt a bajom már korábban is. Méghozzá 5-dik osztály előtt a Kőszívűvel. Most pedig ezzel. Lehet, hiba volt ezt a végére hagyni, de terjedelme miatt muszáj. volt.
Önmagában jó kis könyv. Ha nem muszájból kellett volna olvasnom, akkor élveztem is volna. Először fura volt, hogy 1952-ben járunk, de még király ül a trónon, illetve a repülő is újdonság. Azért ha az ember önszántából kezd neki, és van is rá ideje, nem kell sietnie, akkor megéri elolvasni, mert remek mű.


Jókai Mór: A jövő század regénye

Jókai Mór: A jövő század regénye

Szegedy-Maszák Mihály utószavával

A hivatalos magyar kultúrpolitika a második világháborút követően meggátolta (egy korlátozott példányszámú, csakis a szakembereknek szánt kritikai kiadás kivételével), hogy Jókainak ezt az 1872–74-ben írt regényét a magyar olvasók új kiadásban olvashassák. S nem véletlenül, hiszen e regényben Jókai minden társadalmi utópiája ellenére megjósolta a huszadik századnak azokat a borzalmait is, melyeket a cárizmust megbuktató, ateista-kommunista Oroszország idézett elő Magyarország megtámadásával, saját népének kiirtásával. De itt említhető akár Boszniának Szerbia által történt bekebelezése vagy a szerb-magyar háború is…
Magyarország egykor és talán ma is legnépszerűbb, európai hírű írója jósként is bevált, s ráadásul utópiájával Orwellt is megelőzte, noha a mű sokkal inkább Jules Verne munkásságával rokon.

Hirdetés