Isley P értékelése


>!
Isley P
Neal Stephenson: Seveneves – A hét Éva

Egy végtelenül érdekes alapötlet minden szempontból alapos, átfogó és izgalmas kidolgozása. Annyi jelzővel lehetne illetni, s biztosan nehéz feladat lenne egy műfajba besorolni a Hét Évát. Egyes részei alapján űropera és utópia, utóbbi kidolgozása következik a regény posztapokaliptikus voltából, s emellett megjelenik a transzhumanizmus is.
Annyi tudományterületet hív segítségül egy óriási katasztrófa által beköszöntő időszak (az egész emberiség létezésének legdrámaibb korszaka) új feltételrendszereinek, reakciómintáinak, kiúttervezéseinek és jövővel kapcsolatos spekulációrohamainak megértése és kidolgozása érdekében, hogy annyi izgalmas ötletet „kellett” felvonultatnia a szerzőnek, hogy egyes részek teljesen letehetetlenné tették a könyvet.
A geostacionárius pályán való keringésről, a parametrikáról, az asztrodinamikáról (keringési mechanika) leírtak csodálatosan kidolgozattak voltak, és sokat megtudhattunk az ISS, a Felhő Bárka keringése során a ballisztikai együttható és az űridőjárás jellegéről és szerepéről.
Számomra a regényben talán a legérdekesebb ötletek az epigenetikával kapcsolatos fejtegetések voltak. Talán itt éreztem azt, hogy a parthenogenesis mint tudományos tézisnek, vagy a heterozigóták teljes populáción belüli magasabb arányának fontosságának a kifejtéséhez a szükségesnél is több katasztrofális eseményre volt „szükség”, mármint dramaturgiailag. Mindenesetre a genetikai diverzitással, a génállomány, a DNS szekvenciák megváltoztatása nélküli változás remek ötletek voltak. Bár Stephenson itt egyértelműen a modern biológia eredményeire támaszkodott, regény formában érdekes volt ezekről olvasni.

A sztori váza egyébként önmagában nem túl bonyolult. Egy ismeretlen jelenség, melyet Ágensnek neveznek el a Hold dezintegrálódását okozza, mely esemény után az emberiség mindent megpróbál a túlélés érdekében. Ennek kifejtése az egész.


Neal Stephenson: Seveneves – A hét Éva

Neal Stephenson: Seveneves – A hét Éva

„A Hold mindenféle előjel és látható ok nélkül robbant fel.”

A Föld napjai meg vannak számlálva. A világ nemzetei az elkerülhetetlennel és a vészesen fogyó idővel versengve összefognak, hogy nagyszabású tervet dolgozzanak ki az emberiség megmentésére – messze a légkör felett, a bolygóközi űrben.

A maroknyi, gondosan kiválasztott túlélőnek előre nem látott technikai veszélyekkel és kihívásokkal, újabb és újabb katasztrófákkal kell szembenéznie. A könyörtelen univerzum a végsőkig próbára teszi találékonyságukat és felkészültségüket az űrben lebegő törékeny komplexumban, amely az emberi faj túlélésének utolsó záloga.

Azonban mégis az emberi természet árnyoldalai és kiszámíthatatlansága válik végső próbatételükké. A Nemzetközi Űrállomás legénységének önmagát kell legyőznie igazán. A kozmikus kataklizma és az eltelt évszázadok alatt a felismerhetetlenségig összeégett anyabolygó pedig türelmesen vár a visszatérésükre…

A Hét Éva pedig válaszol hívására.

Neal Stephenson nem csupán író, hanem elismert tudós szaktekintély is: többek között az Amazon alapítója, a futurista Jeff Bezos Blue Origin nevű cégénél is dolgozott, ahol a szuborbitális pályára való utazás módszereit segített kidolgozni. Jelen kötetben A marsihoz hasonlóan létező, és precíz tudományos tényekből indult ki, amelyeket közérthetően interpretál. A tudományos fantasztikumot filozófiával, technikai leírásokkal, pszichológiával és magas irodalommal vegyíti ebben a rendkívül ötletgazdag regényben, amelynek jövőképe egyszerre különleges és hátborzongatóan ismerős.

Neal Stephenson a Hugo-díj birtokosa és többszörös Clarke Award, illetve ötszörös Locus SF Award díjnyertes, káprázatos képzelőerejű írózseni.

Hirdetés