Since_June értékelése


>!
Since_June
Karl Marx – Friedrich Engels: Kommunista kiáltvány

A Kommunista kiáltványt utolérte ugyanaz az átok, mint általában a vázlatos műveket; az egymástól gyökeresen eltérő értelmezések, a ferdítések, és a sztereotipizáló homály átka. Persze aki elolvassa, az máris árnyaltabb képet kaphat a marxizmusról, mint ha Marx olvasása nélkül tájékozódna felőle, de azért A tőke és a kései munkák ismerete is fontos (lehet). Bernstein nem véletlenül különbözteti meg az 1848-as fiatal Marxot és a későbbi, érett filozófust. Mindenesetre érdemes elolvasni, legalább ezt a rövid művet, mivel ennek (és rajta keresztül a marxizmus alapjainak) ismerete nélkül sokkal nehezebb megérteni a XX. század (sőt, már a XIX. század második felének) történetét.


Karl Marx – Friedrich Engels: Kommunista kiáltvány

Karl Marx – Friedrich Engels: Kommunista kiáltvány

…a Kommunista Kiáltvány minden sarkalatos pontját tartalmazza annak az eszmerendszernek, amelyet marxizmusnak neveznek, és mint ilyen, A fajok eredete mellett, a 19. század legjelentősebb szellemi dokumentumának számít. Marx-Engels művének köszönhetően ma már mindenki másképp gondolkodik politikáról és társadalomról… Még ennél is lényegesebb, hogy a marxizmus milliók számára vált meggyőződéssé vagy vallássá, a Kommunista Kiáltványt pedig kötelességünk egyfajta szent könyvnek tekinteni… Szinte minden mondata megszentelt írás, amelyre a vakbuzgók nemcsak hogy hivatkoznak, de cselekedeteiket is ehhez mérik, habár némelyiküknek… fogalma sincs arról, mi ennek a meggyőződésnek a forrása.