just_aGirl értékelése


>!
just_aGirl
Guy de Maupassant: Egy asszony élete

Micsoda sorsok, mily keserű életek, milyen felkavaróan jellemtelen emberek! Maupassant A szépfiú című műve után ez a francia realista irodalmat képviselő kötet is a kedvenceim listájának élén landolt.
A XXI. század európai asszonya el sem tudja képzelni, pontosan hogyan is lépett figyre a XIX. században egy ifú nemes férfi és a szinte még gyermek, szerelmes ábrándokat ringató nő, hogy a tudatlanság és tapasztalatlanság andalító sötétségéből a nagybetűs Élet erős kézzel megragadva hirtelen a rideg valóság felperzselő napsugarainak vakító fényébe rántsa. Milyen érzelmeket kellett átélniük, milyen történéseken kellett keresztülvergődniük, milyen lehetőségeik voltak a testi-lelki gyötrelmek feldolgozására és hogyan buktak el a gyengék, amint visszavágytak a régi, nyugodt és bódító sötétségükbe. Ám ezt a céljukat csak az elmeháborodottság bárgyú tompultságába temetkezve, vagy épp tomboló örültek vadságának tüzében égve érték el. Már aki aki túlélte az érzelmek tombolásának eleven poklát. Volt olyan, aki nem.
Maupassant szívet tépő gyönyörűséggel és fájdalommal ír e női sorsokról főszereplőjének történetét mesélve. Heves érzelmeket és az általános erkölcsi felfogásokat ismerhetjük meg a XIX. századi Franciaországban. A helyszín persze lehetne akár Magyarország is. A keresztény egyház is szerepet kap a kötetben az elnéző és a morális bűnök felett szemet hunyó, de jóakaratú és kedves pap, valamint az ájtatos, de velejéig romlott és kegyetlen utódja képében. Félig-meddig a megmentő szerepében tetszelegve tárul elénk a jóságos pap, hiszen tanításai, prédikációi és a hit terjesztése révén oltalmat és leki békét ígér a törődött szíveknek, és gyakran fizikailag is a segít a „kényesebb” szituációk és a házasságtörések kellemetlen bonyodalmainak elrendezésében.
Nagyszerű kötet, ajánlom mindenkinek!


Guy de Maupassant: Egy asszony élete

Guy de Maupassant: Egy asszony élete

Vigyázat! Cselekményleírást tartalmaz.

Mi fér bele „egy asszony életébe”? Mi történik azokkal a reményekkel, amelyek egy fiatal leány szívét betöltik, amikor életörömmel telve kilép a zárdából? Csupa bizalom és lángolás, vágy és érzékiség, de nagyon hamar csalódnia kell romantikus álmaiban és reményeiben. Mindarról, amiben hisz, kiderül: illúzió csupán. Illúzió a szerelem, illúzió a házasság, és annak bizonyul az emberi tisztességbe vetett hite is. És amikor úgy érzi, hogy több fájdalmat már nem képes elviselni, csalódik a fiában is. Csalás, mohóság van minden mögött, s e vad erők még az emlékeiből is kifosztják az asszonyt. Jeanne életét fiatal leány korától sivár napjait tengető öregasszony koráig követheti nyomon az olvasó. S e reménytelennek tűnő világban Jeanne számára nem marad más vigasz, mint a kis cselédlány regényt záró búcsúszavai: „Látja, az élet nem olyan jó. De nem is olyan rossz, amilyennek hisszük.”

Hirdetés