Bla IP értékelése


>!
Bla IP
Jung Chang: Vadhattyúk

Jung Chang: Vadhattyúk Kína három lánya

Sajnos csak 5 csillag adható!
Egy több ezer éves, távoli birodalom, Kína történetét az európai ember csak nagy vonalakban ismeri, ha ismeri egyáltalán. Utólag derül ki, hogy az eleink, a hunok ellen épített Nagy fal, az egyedüli mesterséges építmény, amely az űrből látszik, hogy a XV. században körbejárták és felfedezték a világot a kínaiak, hogy a papírtól a puskaporig számos dolgot feltaláltak előttünk. Szóval keveset tudunk róluk. S akkor megjelenik egy családregény, amelyben benne foglaltatik a XX. századi Kína részletes története egy túlélő-kortárs által elébünk tárva. A család 3 generációja nőtagjának élete fonódik itt egybe a századelő hadurainak viaskodásával, a japán megszállás alatti Mandzsukuo történéseivel, a Kuomintang harcaival, s diadalával, valamint Mao-Ce-Tung vörösgárdistáinak korával, emberi sikerekkel és társadalmi tragédiákkal.
Kitűnő könyv a Vadhattyúk, amelyet a sok nyelvre fordítás, a számtalan kiadás és a szinte mérhetetlen nemzetközi siker is megerősít. Pedig csak egy címszereplő, egy szubjektum, egy asszony által viszonylag tárgyilagosan előadott, kínai tradíciókkal és kultúrával egybefonódó életrajzok leírása.
Nemcsak a távol-kelet világát kedvelőknek ajánlom!

5 hozzászólás

Jung Chang: Vadhattyúk

Jung Chang: Vadhattyúk

A Vadhattyúk – a huszadik századi lidérces kínai történelem három asszony sorsában elmesélve. Memoár és családtörténet: háromnemzedéknyi nagycsalád históriája.
A szerző nagyanyja életének elbeszélésével kezdi, aki egy kínai hadúr ágyasa volt, majd egy bölcs és türelmes mandzsu orvoshoz ment feleségül, anyja történetével folytatja, aki a hívő kommunisták generációjához tartozott, s végigjárta a lelkesedés, a gyötrődés, majd a meggyötretés és a végső kiábrándulás stációit. Férjével, a hajlíthatatlan kommunistával ellentétben ő túléli azt a temérdek iszonyatot, amit a kínai szocializmus és a kulturális forradalom még a pártelit tagjai számára is tartogatott. Az író pedig fiatal leányként maga is megtapasztalja, mit jelent vörösgárdistaként felvonulni Pekingben, mint „bírálati gyűlés”-en társainak céltáblája lenni, vagy „mezítlábas doktor”-ként falura menni… Mao Ce-tungnak sikerült a valóságban túlszárnyalnia Orwell fantáziáját: az a tömény borzalom, amit a kommunizmust a keleti despotizmussal ötvöző Mao a föld lakosságának egynegyedére zúdított, páratlan a történelemben. A világ egyik legrégebbi kultúrájának emlékeit majdnem teljesen megsemmisítette, a hatalmas országot egyetlen összefüggő, sajátosan kínai lágerré alakította.
Arról a Kínáról, amely itt az olvasó elé tárul, még csak sejtelme sem lehetett senki külföldinek, sem szorgalmas újságolvasónak, sme másnak, de talán még a szakembernek is csak módjával. Chang könyve, mondhatni, hosszan elnyújtott kiáltása, immár nem a mélységből, hanem a mélységről – a vérrel festett írásjegyes, Maót dicsőítő vörösgárdista-zsebkendőről, a gondolatellenőrzés legrafináltabb formáiról, s nemkülönben arról, hogy embernek maradni és szeretni igenis lehetséges a pokol legmélyebb bugyrában is!
A Vadhattyúk – szenvedések láncolata és apró, ritka örömök, kiszolgáltatottság és lélegzetelállító bátorság, megaláztatások és lelkierő. Hihetetlen, de hiteles történetek, személyes élményből fakadók, vagy hallottak, hol érzelmesek, hol szikárak.
„Nyugodt és mértéktartó kínai történelem, de sikerkönyvként olvastatja magát. Egyszerűen letehetetlen.” – írja a könyvről egyik amerikai kritikusa. A Vadhattyúk valóban világsiker: eddig huszonöt nyelvre fordították le, Angliában elnyerte Az Év Könyve díjat, és csak a papírfedeles kiadásból egymillió példány fogyott.

Hirdetés