délibáb értékelése


>!
délibáb
Jókai Mór: A jövő század regénye

Jókai a legkedvesebb magyar íróm és mikor Tőle olvasok, mindig olyan különlegesnek érzem magam. Talán mert olyan kevesen rajongunk Érte a mai világban, amit őszintén nem értek. Én leginkább a leírásait szeretem és mindig újra és újra rácsodálkozom milyen polihisztor az író. Na meg különösen szeretek egy-egy Jókai kötettel végig bkv-zni a városon, mert valahogy a napi rutin és gondok annyira elenyeszőnek tűnnek, mikor egy általa alkotott világról olvasok.
A jövő század regénye az egyik leghosszabb kötete és 2 hónapig is eltartott, míg elolvastam, de így volt tökéletes. Szerintem nem eresztette bő lére, minden szava, minden mondata kellett (én SOHA nem lapozok át részeket).
Berend Ivánok és Tatrangi Dávidok továbbra is kerestetnek. Eleddig eredménytelenül.


Jókai Mór: A jövő század regénye

Jókai Mór: A jövő század regénye

Szegedy-Maszák Mihály utószavával

A hivatalos magyar kultúrpolitika a második világháborút követően meggátolta (egy korlátozott példányszámú, csakis a szakembereknek szánt kritikai kiadás kivételével), hogy Jókainak ezt az 1872–74-ben írt regényét a magyar olvasók új kiadásban olvashassák. S nem véletlenül, hiszen e regényben Jókai minden társadalmi utópiája ellenére megjósolta a huszadik századnak azokat a borzalmait is, melyeket a cárizmust megbuktató, ateista-kommunista Oroszország idézett elő Magyarország megtámadásával, saját népének kiirtásával. De itt említhető akár Boszniának Szerbia által történt bekebelezése vagy a szerb-magyar háború is…
Magyarország egykor és talán ma is legnépszerűbb, európai hírű írója jósként is bevált, s ráadásul utópiájával Orwellt is megelőzte, noha a mű sokkal inkább Jules Verne munkásságával rokon.

Hirdetés