Risus P értékelése


>!
Risus P
Charles Darwin: A fajok eredete

Egyetlen egy dolog miatt olvastam el a könyvet:
Csak 18 éven felülieknek ajánlott a következő okomat:
https://www.youtube.com/watch…

Na, akkor következzen a könyv.
Magát a könyvet nem fogom részletezni, hogy miről szól, de egy valamit egyszerűen nem tudok megbocsájtani, a folyamatos ismétlést. Volt néhány fejezet, amit nagyon jól és könnyen lehetett olvasni, viszont volt pár, ahol úgy éreztem, hogy soha nem fogok befejezni. Érdekes volt, hogy jó pár dolgot megcáfolt, ami szerintem akkoriban elég merésznek számított.

3 hozzászólás

Charles Darwin: A fajok eredete

Charles Darwin: A fajok eredete

Darwin monumentális műve, A fajok eredete másfél évszázad alatt semmit sem veszített az időszerűségéből. Ma éppúgy lelkes ünneplés és heves ellenzés veszi körül, mint megjelenése idején, 1859-ben. A művelt ember könyvespolcának szinte kötelező darabjaként még mindig az élő természettudományos műveltség fontos része, de a tudományt és az evolúciót elutasítók figyelmét is joggal vonja magára. Mi e tartós siker titka? Egyrészt az, hogy A fajok eredete világos logikájú, a mai biológia és geológia fényében is helytálló szemléletű, átfogó munka. Hatalmas ívű érveléssel mutatja meg az okokat, amelyek alapján a tudomány a fajok leszármazással való keletkezésére következtetett. Másrészt, mint Darwin maga mondja, a könyv ,….egyetlen hosszú gondolatmenet", olyan egymást támogató elemek láncolata, melyek földrajzi, geológiai, ásványtani, őslénytani, rendszertani, örökléstani, embriológiai és más részletekből állnak össze. Az evolúcióelmélet részproblémái iránt érdeklődők vagy az elméletet egészében elutasítók pedig ma egyaránt e Darwin által felállított lánc elemeit vizsgálgatják. Más szóval, A fajok eredete kétféle értelemben is modern mű: mind ismeretközlő funkcióját tekintve, mind pedig abban, hogy felmutatja, vagy számos esetben előre megsejti azokat a gondolati fordulópontokat, amelyek az evolúció kérdését a mai napig olyan izgalmassá és továbbgondolásra is érdemessé teszik. A pszichológia, a filozófia, az ismeretelmélet, a szociológia, a nyelvészet és még számos más tudományterület frontvonalában ma sikerrel hasznosítják Darwin örökségét.

Hirdetés