Peónia értékelése


>!
Peónia
Térey János: A Legkisebb Jégkorszak

Kis országnak Jégkorszakból is kicsi, sőt a legkisebb jut. Térey A Legkisebb Jégkorszakkal nagyon beletalált a nagy magyar valóság pontos közepébe, de olyan finom humorral mutatja meg a felesleges, érték nélküli, fontoskodásba, céltalan rutinokba vesző életek hideg és üres kudarcát, hogy olvasás közben esély sincs belesüppedni a bús magyar borongásba. A regényben groteszk kavalkáddá áll össze a karrierbe már beleunt ügyvédnő, a bukott vállalkozó, a miniszterelnök, a sleppje, a férfiakra utazó nők, nőkre utazó férfiak, a fundamentalisták, a szebb időket megélt hajléktalan és a többi szereplő felszínes, fájdalmasan nevetséges, valódi értékeket nem hordozó, talmi élete. A regénybeli, Svábhegyen élő, gazdag vagy valamikor gazdag emberek ismerik egymást, kapcsolataik különböző formákban átszövik egymás életét, de csak gesztusokat, testet, illúziót, gyorsan múló érzéseket adnak egymásnak a hiúságuk kielégítésére vagy az ürességük elfedésére. Értéket nem cserélnek, mert már maguknak sincs. Ezek az egymáshoz közelítő, majd elváló életek egzisztenciálisan leszálló vagy éppen felszálló fonalaikkal összegabalyodnak, de többségükben fájdalom nélkül szét is válnak. Nincsenek veszteségek, mert nincsenek értékvesztések sem. A lehűlés és az azzal járó katasztrófahelyzet persze kicsit megbolygatja ezeknek a felső körökbe tartozó, elkényeztetett embereknek a hangulatát is, de nem újulnak meg a kapcsolatok, a felszínességet nem karcolja meg úgy a jég, hogy komoly repedések keletkeznének ezeken a beállt életeken. Ugyanebben a regénytérben vannak, akik a változásra voksolnak, de a zavaros (sámánista fundamentalista) eszmék mindössze szélsőséges tettek végrehajtására elegendőek, valódi változási esély ezen a síkon sem bontakozik ki. A legelszántabbak a Svábhegyen randalírozó vaddisznók…
Talán az újra ébredező humorérzékem is közrejátszott abban, összességében élveztem ezt a regényt, bár voltak olyan részletei, amelyekről gondolkodnom kell még.

8 hozzászólás

Térey János: A Legkisebb Jégkorszak

Térey János: A Legkisebb Jégkorszak

Befagy a Duna, és megnyílik a síparadicsom a Svábhegyen.
2019-et írunk, Európát és benne Magyarországot az izlandi vulkánok heves aktivitása nyomán bekövetkező globális lehűlés keríti hatalmába. Mátrai Ágoston, a Protokoll immár révbe ért főszereplője, konzulként dolgozik Reykjavíkban, ám amikor a mindent beborító hamufelhő miatt evakuálják a lakosságot, haza kell térnie Budapestre. A vulkáni tél lassanként beköszönt Magyarországra is. Vajon miként birkózik meg a magyar társadalom a váratlan katasztrófahelyzettel? Mihez kezd az épp regnáló szociáldemokrata-
jobbközép kormány Magyarországon? Miközben a felső középosztály fényűző díszletek között zajló kényelmes életét felborítani látszanak a hó és jég alatt is forrongó szélsőséges csoportok. Mi történik, ha csődöt mond a logisztika, a pénz sem bizonyul hathatós cserealapnak a túléléshez, és előbújnak a hegy kísértetei is? Egyáltalán: mi lett Bill Clinton régi, jó világával? És miért nem megy el a farsangi bálba Orbán Viktor?
A Legkisebb Jégkorszak korántsem utópisztikus látomás, hanem képtelenül valóságos korrajz a közeli múltunkról, jelenünkről és egy elképzelt jövőről. Térey János verses epikájának nagy lélegzetű, összegző alkotása, a szeszélyes európai apokalipszis hótól és jégtől szikrázó költészete.

Hirdetés