láthatón__túl értékelése


>!
láthatón__túl
Lion Feuchtwanger: A zsidó háború I-II.

Lion Feuchtwanger: A zsidó háború I-II. A zsidó háború / A fiúk / Eljön a nap

Befejeztem. Óriási mű. Azt gondolom a római brutális hatalmi mentalitást nagyon jól eltalálta a szerző. Domitianus császár gondolati monologjai félelmetesek. Caligula és Nero inkarnációja volt ez az ember. Mély teológiai ismeretanyagot is közvetít a regény. Mindazonáltal fenntartom hogy a kereszténység megítélésében téved! :) Alapvető történeti-teológiai ismeretek nélkül szerintem meg sem lehet érteni, miért küzdött a zsidó társadalom többször ilyen önfeláldozóan a rómaiak ellen.
Tudja azt valaki, hogy Traianus császár idejében milyen zsidó háború kezdődött? Mert nekem ez új, de Freuchtwanger a könyv végén ír erről.

4 hozzászólás

Lion Feuchtwanger: A zsidó háború I-II.

Lion Feuchtwanger: A zsidó háború I-II.

A világszerte rendkívül népszerű s nálunk is közkedvelt író a regénytrilógiájában az ókorba kalauzolja az olvasót: a Flaviusok – Vespasianus és Titus császár, főként pedig Domitianus „Úr és Isten” – uralkodásának napjaiba. Abba a korszakba, amelyben a központosított hatalom despotizmusa a csúcspontjához érkezik, s az egykori római köztársaság emléke már csak ártalmatlan legendaként él tovább. Feuchtwanger regényének hőse Josephus Flavius történetíró. Ez a különös, kivételes képességű ember egy bonyolult ellentmondásokkal terhes kor szimbóluma. Dávid törzséből származó pap, aki fegyverrel a kezében harcol a hatalmas Róma és a kicsiny Júdea egyenlőtlen háborújában a birodalom kegyetlen erőszakszervezete ellen, egyben azonban „világpolgár'” is, akinek a legfőbb gondja, hogy meglelje az egész ismert emberiséget egybefűző szálakat. Drámája abban rejlik, hogy sokáig nem tud dönteni az őt útjára bocsátó közösség szolgálata és személyes hiúsága, a hazájához népéhez való kötöttsége és tudományos pályafutásának vonzó, magasba emelő lehetőségei között. Élete alkonyán, reményeiben megcsalatkozva, szülőföldjére tér vissza, hogy végül – amire ifjúkorában nem volt képes – az újra fellobbanó szabadságharcban a halált válassza.

Hirdetés