Biró_Krisztina értékelése


>!
Biró_Krisztina
Jókai Mór: A jövő század regénye

Aki hallja adja át!!!
Tisztelettel kérném ezúton pl:Andy Vajnát,hogy vegye a fáradtságot és legalább hangoskönyvként hallgassa meg, ezt a mi első magyar siens fiction könyvünket.Persze tudom előre,hogy a terjedelméből kell húzni rendesen.De szerintem,ha ez pl:Spielberg vagy valamelyik Hollywoodi filmes guru kezébe kerülne, az megnyalná utána mind a húsz (nem tévedés) mind a húsz úját! Minden hol arról cikkeznek,hogy milyen nehéz jó forgatókönyvet találni+hogy azért készül oly kevés jó magyar film mert nincs hozzá nyersanyag.Hát kérem itt az élő bizonyíték!Tisztelettel,egy magyar filmbarát.


Jókai Mór: A jövő század regénye

Jókai Mór: A jövő század regénye

Szegedy-Maszák Mihály utószavával

A hivatalos magyar kultúrpolitika a második világháborút követően meggátolta (egy korlátozott példányszámú, csakis a szakembereknek szánt kritikai kiadás kivételével), hogy Jókainak ezt az 1872–74-ben írt regényét a magyar olvasók új kiadásban olvashassák. S nem véletlenül, hiszen e regényben Jókai minden társadalmi utópiája ellenére megjósolta a huszadik századnak azokat a borzalmait is, melyeket a cárizmust megbuktató, ateista-kommunista Oroszország idézett elő Magyarország megtámadásával, saját népének kiirtásával. De itt említhető akár Boszniának Szerbia által történt bekebelezése vagy a szerb-magyar háború is…
Magyarország egykor és talán ma is legnépszerűbb, európai hírű írója jósként is bevált, s ráadásul utópiájával Orwellt is megelőzte, noha a mű sokkal inkább Jules Verne munkásságával rokon.

Hirdetés