eme P értékelése


>!
eme P
Csáth Géza: Egy elmebeteg nő naplója

Csáth Géza: Egy elmebeteg nő naplója Összegyűjtött elmeorvosi tanulmányok

Érdekes és picit furcsa is a hozzá nem értő szemével olvasni ezt a könyvet. Az esettanulmány G. kisasszony kórrajza – egyben kordokumentum és orvostörténeti szempontból sem mellékes írás. Persze ez nem teszi könnyen emészthetővé.
Ami viszont érdekessé teszi, az a két, szigorúan logikus, a legapróbb részleteket rendszerbe illesztő struktúra, amelyet egyrészt a páciens, másrészt a lélekműtétet végző orvos épít fel. Az emberi elme működésének érdekessége tárul elénk – akár patologikus, akár nem (már ha sikerül a megkülönböztetés – nem mindig egyszerű).
A G. kisasszony elméje-tudatalattija által kreált világ annyira komplex, összefüggő egész, hogy szinte hihetetlen, sci-fi regénybe illő… És mindez tudatmódosító szerek nélkül. Brenner József elmeorvos aprólékos, minden részletre kiterjedően figyelmes boncolgatása ugyanolyan komlex és összefüggő egész. G. kisasszony rendszerének minden egyes darabkája beilleszthető az orvos rendszerébe. Nincsenek üresjáratok, nincsenek fehér foltok. Minden megmagyarázható, visszavezethető valamelyik komplexet ért negatív vagy pozitív, gyenge vagy erősebb hatásra, amely elindítja a védekező mechanizmust.
Nem értek a pszichoanalízishez, sem a pszichológiához, de mintha mégsem volna azért ennyire egyszerű és könnyen feltérképezhető az emberi elme és psziché mechanizmusa. Ha az lenne, talán Brenner-Csáth sorsa sem úgy alakul, ahogy.
Mert önkéntelenül is felmerül az olvasóban a kérdés: milyen szerepet játszik ebben az esettanulmányban a tanulmányt készítő – ennek tudatalattija, komplexei és így tovább. Mennyire önanalízis is ez egyben? Mennyire képezi részét az önmegértés folyamatának, mennyire mintegy a védekező mechanizmus által kreált rendszer ez is? És persze jön az olvasó, aki olvasva a G. kisasszony rendszerét analizáló Brenner orvos által felállított rendszert, analizálni kezdi ez utóbbit… És a sor folytatódhat, épp most, mikor ezeket a sorokat olvasod. :)


Csáth Géza: Egy elmebeteg nő naplója

Csáth Géza: Egy elmebeteg nő naplója

E század elején egy csodálatos fantáziával és íráskészséggel megáldott fiatal nő került a budapesti Moravcsik-féle elmeklinikára. Akkortájt végezte ott éppen klinikai gyakorlatait dr. Brenner József fiatal orvos, Csáth Géza néven országos hírű novellista és zenekritikus. Rendkívül sokoldalú tehetség: zenél és zenét szerez, felfedező értékű zenekritikát ír, ráérez a legújabb festészeti ízlésre, s úttörője a novellaműfajnak. Akármibe fog, mindig és mindenben megelőzi kora gondolkodását, ízlését, műveltségét. Így van ez orvostudományi munkásságával is. A nagy tekintélyű, de konzervatív iskolát képviselő Moravcsik professzor égisze alatt a szakmában még igazán sehol el nem ismert freudi módszereket alkalmazza betege pszichés védelmi mechanizmusainak föltárásában, megismerésébe. A korszak magyar tudományosságát a teljes nyitottság jellemezte az új törekvések iránt. Még a konzervatív Moravcsik és orvosgárdája is eltűrte, sőt segítette kezdő orvosa freudista kísérleteit. Egy zseniális adottságokkal rendelkező elmebeteg, egy zseniális fiatal orvos és lélekbúvár író, valamint egy minden újra fogékony tudományos környezet szerencsés találkozása eredményeképpen született meg Az elmebetegségek pszichikus mechanizmusa.
Ez a munka azonban nemcsak tudománytörténeti jelentőségű. A laikus számára is rendkívüli olvasmányélmény. Nemcsak azért, mert A. G. naplóföljegyzései, pszichéje védelmére kialakított szimbólumai szépírói értékűek, hanem azért is, mert Csáth Géza a tudós pontosságával s a finom érzékenységű szépíró beleérző képességével deríti föl A. G. lelkivilágának legtitkosabb zugait.

Hirdetés