Cosima értékelése


>!
Cosima
B. Wongar: Bralgu ösvényén

Az Ausztrália című film keltette fel érdeklődésemet a kontinens társadalma, hitvilága és természeti tüneményei iránt. Azokat az elbeszéléseket tartom igazán autentikusnak amiket az ott élők írnak világukról, igazi gyöngyszem ez a könyv a kevés megmaradtak hangján szólnak a legyilkolt őslakosok.


B. Wongar: Bralgu ösvényén

B. Wongar: Bralgu ösvényén

Bralgu a halottak szigete az ausztráliai törzsek mitológiájában. Ha a bennszülött meghalt, hite szerint a lelke háromfelé válik: az egyik rész megtér őseihez Bralguba, a másik megül a szent vízgödör alján, s ott várja, hogy újjászülessen növénynek vagy állatnak. A harmadik a törzsi földeket járja, és bosszút áll a fehéreken.
Az elbeszélések tájain, Ausztrália északi részén van a nyugati világ urániumkészletének negyedrésze – az őslakók elvesztették ősi földjeiket, és a feltárások színhelyén megkétszereződött a fehérekéhez mérten hússzoros bennszülöttcsecsemő-halandóság is. Ebből a pusztuló és jogaiért éppen harcolni kezdő népből való Banumbir Wongar. Belülről ismeri tehát az ausztráliai bennszülöttek hit- és gondolatvilágát, de mivel, egyik szülője fehér lévén, Európában járt iskolába, megvannak hozzá az eszközei – és persze az írói tehetsége – hogy számunkra is átélhetővé tegye.

Hirdetés