Turms P értékelése


>!
Turms P
Csepregi Márta (szerk.): Finnugor kalauz

Átfogó tanulmánykötet finnugor nyelvrokonaink múltjáról, életmódjáról és kilencvenes évek közepi, jellemzően nem túl rózsás gazdasági, demográfiai és kulturális helyzetéről. A könyv megjelenése óta eltelt közel húsz év, ami nem rövid idő; érdekelne, merre tartanak manapság ezek a kis lélekszámú, természetközeli életmódot folytató népek?
A könyv végigveszi az összes még létező finnugor népcsoportot, köztük olyanokat is, akiknek eddig nevét sem hallottam (pl. lívek). Szívszorító volt olvasni pár ezer (esetenként csak néhány száz) főt számláló népekről, akik törpe kisebbségként élnek saját hazájukban, a róluk elnevezett autonóm körzetekben vagy köztársaságokban. Népekről, akiknek nyelvük, kultúrájuk megmentésére szinte már esélyük sincs, sorsuk a majdnem biztos beolvadás a többségi (általában orosz) nemzetbe.
Legjobban a szerzők személyes élményeiről szóló részeket élveztem, ebből szívesen olvastam volna többet is. A könyv végén található egy nagyon alapos irodalomjegyzék, ebből persze bőven lehet további ötleteket meríteni finnugor témában.


Csepregi Márta (szerk.): Finnugor kalauz

Csepregi Márta (szerk.): Finnugor kalauz

A magyarok nyelvrokonai Skandináviától Nyugat-Szibériáig népesítik be Észak-Eurázsiát. Az utóbbi években sok változás történt életükben. E kötet szerzői helyszíni tapasztalatok birtokában hiteles képet adnak az egyes népek mai helyzetéről. A bevezető fejezetek nyelvrokonsággal kapcsolatos, őstörténeti, történelmi kérdéseket tárgyalnak. A kötetet térképek, fotók, könyvajánló, címjegyzék és mutatók egészítik ki.

Hirdetés