ptagi P értékelése


>!
ptagi P
Anthony de Mello: Forrás fakad

Anthony de Mello: Forrás fakad Lelkigyakorlatok könyve

Ennek a könyvnek a kapcsán ismerkedtem meg a keresztyén meditációval, mint műfajjal.
Több meditációt vittem azóta közösségi alkalmakra ebből a kötetből. A visszajelzések alapján nem csak nekem jelentett nagy lelki élményt.

FRISSÍTÉS egy újbóli olvasás után (2015.04.25.):
Pár óra alatt újra átpörgettem az egész kötetet. Igazi kincsestár annak, aki kész és hajlandó a befelé figyelésnek, a meditációnak, az imádságnak erre a különösen is termékeny és értékes formájára.
Protestánsként van benne néhány olyan kifejezés, amivel nehéz mit kezdeni, de ha kellő nyitottsággal és fantáziával állunk hozzá, megtalálható az a mondat, az az irány, az a gondolat, ami behelyettesíthető pl. az oltári szentség imádatá-nak helyére.
Azért azt nem árt tudni, hogy bár a szerző jezsuita volt, de szolgálatából kifolyólag az átlagosnál nyitottabb más világvallások felé. Ez bizonyos szituációkban (nem-keresztyének missziója) előny lehet, míg másokban (szigorúbb keresztyén közösségek) hátrány. Érdemes hát megszűrni ilyen szemüvegen át is, akár ha magunknak, de főleg ha közösségnek az épülésére kívánjuk használni.


Anthony de Mello: Forrás fakad

Anthony de Mello: Forrás fakad

Mi áll a szerző rendkívüli sikeressége mögött? Egészen egyszerűen az a lelkiekre való kiéhezettség, mely világszerte terjed. Ennek az éhségnek nagyon sajátos jellemzői vannak. Az emberek nem vevők többé megmerevedett formulákra, egy letűnt korszakra emlékeztető jámbor közhelyekre; olyan kitaposott utakra, melyeken nem sikerült lelki ébredésre jutniuk. Gyötrődve kutatnak – néha a helyes irányt keresve – egy szabadabb szemléletmód után. A mai ember először azt akarja tudni, ki is ő valójában, mi tartja rabságban a lelkét, mi áll lelki fejlődése útjában. Újra fel akarja fedezni Istent, túl a törvényeken, szabályokon, megfoghatatlan vallási tanokon, életidegen szavakon…

Hirdetés