pepege MP értékelése


>!
pepege MP
Gervai András: Fedőneve: „szocializmus”

Gervai András: Fedőneve: „szocializmus” Művészek, ügynökök, titkosszolgák

Lassan haladtam vele, mert annyira tömény, tele van ismert és ismeretlen emberek neveivel, adatokkal. A témáját tekintve sem „egyszuszra” könyv. Egy idézet álljon itt összegzés gyanánt, mely mindent elmond, ami erről a könyvről fontos:
„Mert vádolni, besúgni, kisúgni könnyű, hiszen erre tanított, kényszerített mindenkit a diktatúra!”


Gervai András: Fedőneve: „szocializmus”

Gervai András: Fedőneve: „szocializmus”

Gervai András a hatalom számára kiemelt fontosságú területeken, a filmesek között és a színházakban működő ügynökök tevékenységét vizsgálva jut arra a következtetésre, hogy „a titkosszolgálatok működésének, tevékenységének vizsgálatakor jól megragadható a politikai vezetők (így a kultúrpolitika irányítói) és az állambiztonsági szolgálatok együttműködése, összjátéka. Összejátszása. A politika napi kapcsolatban állt a Cég vezetőivel, s felhasználta döntéseihez a titkos információkat, esetleg továbbiakat rendelt. Az állambiztonsági szolgálatok igyekezett megfelelni az elvárásoknak, s azoknak – önigazolásból, saját fontosságát és a mindenkori veszélyt felnagyítva – elébe is ment, nem ritkán pedig manipulatív eszközeivel és módszereivel maga is formálta, alakította a döntéseket.” A könyv bőséges jegyzetanyaga tucatnyi tartótiszt kilétére és pályafutására is fényt derít.

Hirdetés