dokijano értékelése


>!
dokijano
Csepregi Márta (szerk.): Finnugor kalauz

Ez tulajdonképpen egy olvasmányos formába öntött tanulmánykötet. Szerzői a finnugrisztikával egyetemi szinten foglalkozó kutatók, azaz nyelvészek, néprajzosok, történészek, akik hónapokat-éveket töltöttek el az adott nyelvi közegben, terepen. A testközelből megtapasztalt élményeiket mondják el. A nyelvrokonaink történelméről, mindennapi életéről, küzdelmeikről, szokásaikról szólnak a tanulmányok, és persze megismerhetjük a nyelvrokonságot masszívan alátámasztó kutatásokat is belőle. A kötet végén pedig egy részletes irodalomjegyzék segíti a téma iránt jobban érdeklődő olvasókat.
Nem egy könnyed olvasmány, de a fejezetek előtti térképek és az áttekinthető összefoglaló ábrák sokban könnyítik a megértést. Sőt a végén még 23 színes tábla is illusztrálja a különböző népek viseletét, házait, sátrait.
Megtudtam belőle sok érdekességet. Azt ugye minden érettségizett tudja, hogy a finnek nyelvrokonaink (még ha ezt mostanában laikus tudományoskodók vitatják is), és vannak még az Urál környékén is a marik, hantik, vogulok, osztjákok. De a beszámolókból sok újat is tanultam: a lappok (számik), az észtek és a lívek is nyelvrokonaink, sőt, olyan egzotikus szibériai népek is, mint a szölkupok (szamojédek), nyenyecek, zürjének.
Néprajzi ismereteket is közöl az érdeklődőknek. Innen tudtam meg, hogy az észak-oroszországi nyelvrokonaink jelentős része még mindig nomád életmódot folytat, rénszarvas csordákat terelgetnek, halásznak, vadásznak és bogyós gyümölcsöket gyűjtögetnek, és az év nagy részében sátorban élnek (ezzel és a GPS-nyomkövetők segítségével könnyen követik a vonuló rénszarvas-csordáikat). Valamilyen szinten érthető is, mert más munkalehetőség nemigen van arrafelé, és ez beleszorítja ebbe az életmódba őket.
Szívből ajánlom a kötetet mindazoknak, akik az átlagosnál többet szeretnének megtudni a témáról, és mindezt jól áttekinthető formában szeretnék elolvasni.


Csepregi Márta (szerk.): Finnugor kalauz

Csepregi Márta (szerk.): Finnugor kalauz

A magyarok nyelvrokonai Skandináviától Nyugat-Szibériáig népesítik be Észak-Eurázsiát. Az utóbbi években sok változás történt életükben. E kötet szerzői helyszíni tapasztalatok birtokában hiteles képet adnak az egyes népek mai helyzetéről. A bevezető fejezetek nyelvrokonsággal kapcsolatos, őstörténeti, történelmi kérdéseket tárgyalnak. A kötetet térképek, fotók, könyvajánló, címjegyzék és mutatók egészítik ki.

Hirdetés