darkfenriz értékelése


>!
darkfenriz
Baktay Ervin: India bölcsessége

Baktay Ervin: India bölcsessége Szanátana Dharma – Az Örök Törvény

Az indiai regék és mondák után olvasva még tisztább képet kaptam az indiai gondolkodásról, mozgató erejéről, a Szanátana Dharmáról. Engem Indiával kapcsolatban a gondolkodásmód eltérősége nyűgöz le, nem a külsőségek. Megint csak olyan érdekes ismereteket tapasztalhattam meg a könyvet lapozva, melyek nagyon sok gondolatot, eszmefuttatást eredményeztek. Nagyon sok információt tartalmaz a kötet, főleg az alapjait foglalja össze a témáknak, bővebb kifejtést a szerző más könyvei tartalmaznak. Aki egységes képet akar kapni a Karma és a Dharma érvényesüléséről, a hinduizmus szellemiségéről, ugyanakkor történelmi szempontból is helytálló adatokra kíváncsi – bár mivel nem vagyok történész, nehezen tudom megítélni, hogy azóta a történész szakma mivel egészítette ki a leírtakat, és mi az, ami már elavult vagy azóta tévessé nyilvánított – az mindenképpen tanulmányozza (és ne átfussa) ezt a kötetet. Nagyon jó szórakozás minden korosztálynak az Indiai regék és mondákhoz hasonlóan és persze alapolvasmány az India iránt érdeklődőknek.


Baktay Ervin: India bölcsessége

Baktay Ervin: India bölcsessége

„A legletisztultabb hindu felfogás is azt vallja, hogy leghelyesebb, ha mindenki a maga mivoltának megfelelő úton jár és törekszik, s a hinduk legértékesebbjei ma is, mint régen, minden vallást, minden hitet nagyrabecsülnek. A jó keresztényt sokkal többre tartják, mint az olyan hindut, aki a maga vallását nem követi, vagy képmutatással szennyezi be. A Szanátana Dharma megértői nem lehetnek türelmetlenek más vallások iránt és nem táplálhatnak előítéleteket. Bármelyik vallást követi is tehát az olvasó, igyekezzék legalább ebben az egy pontban magáévá tenni a hindu elvet: legyen türelmes és méltányos, ne ítéljen, amig bele nem mélyedt magába a tárgyba, amíg át nem tekintette az ind szemlélet Örökérvényű Törvényének egész rendszerét. Ez csak addig tetszik bonyolultnak míg részleteit külön-külön kiszakítva nézzük, de egyetemes és egységes értelmet kap, mihelyt az egészet felfogtuk.” Baktay Ervin

Hirdetés