Mariann_Czenema P értékelése


>!
Mariann_Czenema P
Móra Ferenc: Aranykoporsó

Másodszori olvasás, találtam a könyvben egy 2000.08.08-ai bankkivonatot :) Akkor vettem fel én is a keresztséget…
Két dolog ütött szemet: hogy egyfelől a sors kezét lehet elodázni, de örökre elhessegetni nem tudja még a legnagyobb hatalom se. Másfelől, hogy ez a könyv nemcsak Rómáról szól, hanem minden olyan őrült korról, ahol a hatalom játékszere a többi ember élete; amikor senki sincs biztonságban, ha kicsit is mást mer hinni, mint az uralkodó szélirány. Itt is, ma is, az erkölcsös a szégyelendő, a lelkiismeret szava elcsitítandó, letagandó; és a hataloméhség, bosszúvágy, irigység a láthatatlan hajtóerő.
Újraolvasós.


Móra Ferenc: Aranykoporsó

Móra Ferenc: Aranykoporsó

A nagy katonacsászár Diocletianus idejében játszódik ez a remekül megírt történelmi regény, Móra egyik legsikeresebb, legnépszerűbb alkotása. Az utolsó keresztényüldözések és a római birodalom dekandeciájának korában vagyunk: tanúi leszünk régi és új harcának, a rabszolgatartó erkölcs és a keresztényi humanizmus összeütközésének. A nagy körkép központi alakja egy fiatal pár, az ő finom eszközökkel elmesélt szerelmi történetük alkotja a mű cselekményének fő vonalát, de körülöttük ott lüktet az egész óriási birodalom élete. A császári palotától a társadalom perifériáján tengődő nincstelenek viskójáig mindenhová betekinthetünk – vezetőnk egy nagy író, aki egyben az ókor tudósa is. A kötet végén valóságos kis lexikon segíti elő a történelmi mitológiai és filológiai utalásokban gazdag mű megértését.

Hirdetés