Mariann_Czenema P értékelése


>!
Mariann_Czenema P
Virginia Woolf: Mrs. Dalloway

„hisz abban (minden borúlátása ellenére), hogy bár lényünk látható – érzékelhető része nagyon-nagyon mulandó, ha a másikkal, a láthatatlannal vetjük egybe, mely oly végtelen kiterjedésű, ez utóbbi, a láthatatlan rész talán túlél bennünket, talán újra fellelhető, visszaszerezhető, valamiképpen, mikor már mások tulajdona, másutt kísért – bolyong, halálunk után. Talán-talán.”
Drága Virginia!
Köszöntem.
A Te hatásod és persze, Mrs. Dalloway-jé évtizedeken át túlmutat, továbbgyűrűzik.


Virginia Woolf: Mrs. Dalloway

Virginia Woolf: Mrs. Dalloway

Vigyázat! Cselekményleírást tartalmaz.

Egy ötvenes éveiben járó úrinő, Clarissa Dalloway, egy konzervatív politikus felesége London belvárosában sétálgat. Estélyt készül adni, amelyre meghívott jó néhány hírességet, köztük régi barátait, akikkel együtt töltötte vidéki birtokukon az ifjúkorát. – Egy fiatal hivatalnok, Septimus Warren Smith és felesége, Rezia is a belvárosban sétál, de ők sokkal fontosabb: terápiás céllal, Septimus ugyanis idegösszeomlást kapott a harctéren átélt borzalmaktól (nem sokkal az első világháború után vagyunk). – A belvárosban sétál, parkokban üldögélve eleveníti fel a régi időket, s rágódik házaséletének mostani válságán Peter Walsh, Clarissa régi hódolója, aki nemrég tért vissza Indiából. Az ő sorsuk – és még sokaké, ismerősöké, vadidegeneké – kapcsolódik össze ennek az érzésekből, érzékelésekből és emlékekből építkező regénynek sajátos világában, az ő egyéni, vissza-visszatérő s finoman változó dallammotívumuk olvad szinte zenei harmóniába, mire az utolsó mondat is elhangzik. A főtéma azonban Mrs. Dalloway – az ő alakja köré szerveződik a mű, ő az, aki mindenkinek másképp tűnik fel: hol régi reménytelen szerelemként, hol a konvenciók üresfejű rabjaként, hol felejthetetlen, noha sznob barátnőként, hol az életnek értelmet adó, sugárzó középpontként. Hangvilla ő, Clarissa, aki minden érintésre másképp rezeg, s a teljesség vágyva vágyott képzetét kelti az emberekben. Az írónőnek ez a műve ihlette Az órák című nagysikerű filmet.