Arianrhod MP értékelése


>!
Arianrhod MP
Karl Marx: A tőke

Karl Marx: A tőke A politikai gazdaságtan bírálata

Csak részleteiben olvastam, nem egyvégtében az egészet, de kellett a diplomamunkám megírásához. Nagyon logikus, világos a stílusa. Szerettem. Bár nem értettem akkor még mindent, azóta láttam működni is, és nem működni is a rendszert, úgyhogy lebalább most már majd tökéletesen illusztrált példákkal tudom újraolvasni. Egyszer.


Karl Marx: A tőke

Karl Marx: A tőke

Kiadásunk az Engels által sajtó alá rendezett negyedik német kiadást (Hamburg 1890) követi. Mint az előző magyar kiadásokban, most is Rudas László és Nagy Tamás fordítását vettük alapul. A fordítást átnéztük és javítottuk. A sajtó alá rendezés során tekintetbe vettük az első német kiadást, a Marx által szerkesztett francia fordítást és az Engels által szerkesztett angol fordítást, valamint a Marx és Engels Művei 23. köteteként megjelent legújabb német, illetve orosz kiadást is. Az idézeteket újra egybevetettük az eredeti művekkel. E munka révén sikerült több sajtóhibát, kisebb elírást, pontatlanságot kiküszöbölni.

Hirdetés