Adam_Straub értékelése


>!
Adam_Straub
Gervai András: Fedőneve: „szocializmus”

Gervai András: Fedőneve: „szocializmus” Művészek, ügynökök, titkosszolgák

Valamiért ennek a könyvnek rossz a híre, pedig nem rossz.


Gervai András: Fedőneve: „szocializmus”

Gervai András: Fedőneve: „szocializmus”

Gervai András a hatalom számára kiemelt fontosságú területeken, a filmesek között és a színházakban működő ügynökök tevékenységét vizsgálva jut arra a következtetésre, hogy „a titkosszolgálatok működésének, tevékenységének vizsgálatakor jól megragadható a politikai vezetők (így a kultúrpolitika irányítói) és az állambiztonsági szolgálatok együttműködése, összjátéka. Összejátszása. A politika napi kapcsolatban állt a Cég vezetőivel, s felhasználta döntéseihez a titkos információkat, esetleg továbbiakat rendelt. Az állambiztonsági szolgálatok igyekezett megfelelni az elvárásoknak, s azoknak – önigazolásból, saját fontosságát és a mindenkori veszélyt felnagyítva – elébe is ment, nem ritkán pedig manipulatív eszközeivel és módszereivel maga is formálta, alakította a döntéseket.” A könyv bőséges jegyzetanyaga tucatnyi tartótiszt kilétére és pályafutására is fényt derít.

Hirdetés