SteelCurtain értékelése


>!
SteelCurtain
Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága

A laikus számára borzasztó nehéz értékelni egy ilyen művet, – talán nem is volna ildomos – de egy olyan korszakban, amikor mindent elöntenek az áltudományos cikkek, könyvek, ez egy intelligens ember számára mégis egyfajta kötelezettség. Természetesen rendkívüli nehézséget jelent egy ilyen témánál az, hogy a kutatás tárgyából alig maradt fönn valami, ám a szerző alapos munkával feltárta a rokon és a szomszéd népek még fellelhető hitvilágának jellemző azonosságait, amelyek a történelmi, társadalmi törvényszerűségek miatt nyilvánvalóan a pogány magyarok hitvilágát is meghatározták.


Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága

Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága

A tudományos világot régóta foglalkoztatja a pogány magyarok hitvilága. A szerző összehasonlító vizsgálatok alapján közelít a kérdéshez: a magyar népi szellemi kultúra ide tartozó területeit összeveti a rokon népek és a magyarokkal rokon kultúrájú népek folklórjával, s a közös motívumok történeti párhuzamai alapján bizonyítja, hogy a magyar szellemi kultúra etnikus sajátságait nem a honfoglalás után vettük át a szomszéd népektől.
Ezzel a módszertani elvvel bontja ki a pogány magyar világképét, a természetfeletti világról alkotott felfogásukat, s e természetfeletti erőkkel „érintkező” személy, a sámán alakját. A sámánokról szóló anyagot szibériai és mongóliai népek körében is tanulmányozta a szerző.

Hirdetés