Scarlet_DMona értékelése


>!
Scarlet_DMona
Bolesław Prus: A fáraó

Lebilincselő történetet egy letűnt korról, amit háborúk, árulások és intrikák pusztítottak. Egy korról, ami lassan a múlt homályába vész. Hírmondói a sírkamrák falainak hieroglifái, melyek évszázadokon keresztül megfejthetetlen titkokként tornyosultak az egyiptomi nép fölé.
Hű képet fest XIII. Ramses uralkodásának rövid, ámde viharos időszakáról. A történelmi eseményeket híven bemutató történet, egy regényes köntösbe öltöztetett történelmi olvasmány is egyben. Kristálytiszta képet kapunk a korbeli Egyiptom szenvedélyes életéről, amit szétfeszített a viszály és szegénység, a papság irdatlan befolyása az uralkodóra, s a gyakorlatilag vak és megvezethető nép ámítása és szegénysége, ami a hatalom széteséséhez és a birodalom bukásához vezetett. A regény segít megérteni a korabeli világ filozófiáját és gondolkodóit.
Hiteles írás az egyiptomi történelem eme időszakából érzelemdús, szenvedélyes jellege a fiatal generáció számára is közelebb hozhatja ezt a kort és segíthet megértésében. Több mint egy dráma, a korabeli Egyiptom sziporkázó életének hiteles bemutatása.


Bolesław Prus: A fáraó

Bolesław Prus: A fáraó

A nagy lengyel realista írónak ez a műve az ókori Egyiptomba visz bennünket. Várakozással ismerkedünk meg a regény hősével, a fiatal fáraóval, és egyre növekvő érdeklődéssel követjük útját. Nagyra törő uralkodó ő: országát hatalmassá akarja tenni, és segíteni az elnyomott, kiszolgáltatott parasztság sorsán. De tervei végrehajtásában megakadályozza a főpapság, mely a világi hatalmat is kezébe akarja ragadni, és a fáraót bábként rángatni. A fáraó és a főpapság között összetűzésre kerül sor. A fiatal fáraó elpusztul a küzdelemben, de eszméi annyira élőek és erősek, hogy éppen ellenfelei kénytelenek azokat megvalósítani. A mű nemcsak színes, lebilincselő olvasmány, hanem tanulságos korrajz is. A szerző mesteri kézzel eleveníti fel a társadalmi hátteret, megmutatja az egymással szemben álló rétegeket, megismertet bennünket az ország mindennapi életével, kultúrájával, vallásával.

Hirdetés