!

Yog-Sothoth személy

H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft összes művei I.
H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft összes művei II.
H. P. Lovecraft: Árnyék az időn túlról
Agave 100
Yliaster Daleth: Demonomicon
H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft legjobb művei
Clark Ashton Smith: Gonosz mesék

Idézetek

>!
lzoltán IMP

(…) a vele kapcsolatos mendemondákat az öreg Whateley varázslataira való utalásokkal fűszerezték, s felidézték, hogyan rázkódtak meg egy ízben a dombok, amikor a vénember az egyik kőgyűrű közepén, kezében egy hatalmas nyitott könyvvel, Yog-Sothoth iszonytató nevét üvöltötte. (…)

139-140. oldal, Rémület Dunwichben - II. (Lazi, 1998)

Kapcsolódó szócikkek: Yog-Sothoth
>!
lzoltán IMP

     Nem szabad úgy hinni (így szóltak a mondatok, már ahogyan azokat Armitage magában fordította), hogy az ember a legrégebbi vagy épp az utolsó e földnek urai közt, vagy hogy az élet, az anyag ismert állapota egyetlen lehetséges állapot. A Régiek voltak, a Régiek vannak, a Régiek lesznek. Nem a minékünk ismerős terek lakói ők, hanem e terek között, háborítatlan s a kezdetektől fogva számunkra láthatatlanul létezők. Yog-Sothoth ismeri a kaput. Yog-Sothoth-ban egy a múlt, jelen és jövő. (…) Yog-Sothoth a kapu nyitja, a kapué, hol a szférák találkoznak. Hol ők uralkodtak egykor, ma az ember uralkodik, ők uralkodnak megint hamarosan az ember helyén. A nyárra tél jön, a télre nyár. Várnak türelemmel s hatalmasan, hogy itt uralkodhassanak megint.

149-151. oldal, Rémület Dunwichben - V. (Lazi, 1998)

Kapcsolódó szócikkek: Yog-Sothoth
>!
Lunemorte MP

Látom – itt jön – pokol-szél – titán kék – fekete szárny – Yog Soggoth ments meg – a három-lebernyeges lángoló szem..

A sötétség lakója

Kapcsolódó szócikkek: Yog-Sothoth
>!
Lunemorte MP

– Helyesnek találom, amit akarsz; kész vagyok megadni neked azt, amit eddig összesen tizenegyszer adtam meg földi lénynek és mindössze ötször embernek vagy emberszabásúnak. Hajlandó vagyok feltárni előtted a Végső Titkot, hogy lásd azt, ami gyengébb szellemet elpusztíthat. Mégis, mielőtt megpillantanád a titkok alfáját és omegáját, megkapod a szabad választás lehetőségét és ha akarsz, visszatérhetsz a két Kapun át úgy, hogy a Fátyol ott marad a szemed előtt.

Az ezüstkulcs kapuin át

Kapcsolódó szócikkek: Yog-Sothoth
1 hozzászólás
>!
Lunemorte MP

Volt ott még egy alak, amely nem foglalt el semmiféle emelvényt: siklani vagy lebegni látszott a felhős, padlószerű alsó szint fölött. Nem voltak állandó körvonalai, noha illékonyan emlékeztetett emberi formára, noha feleakkora volt csupán, mint egy ember. Súlyos lepel takarta, valamely semleges színű szövetből való, akár az emelvényeken magasodó alakokat; Carter nem látott rajta szemnyílást. A valaminek nyilván nem volt rá szüksége, hogy lásson, úgy tűnt, olyan fajtához tartozik, amely magasan fölötte áll az anyagi szervezet jellemző tulajdonságainak. Egy pillanattal később Carter már tudta is, hogy ez így van, mivel egyenesen az ő agyában szólalt meg az Alak, minden hang vagy nyelv segítsége nélkül. Noha neve ijesztő, szörnyű volt, Randolph Carter meg sem rebbent a félelemtől, hanem válaszolt neki, szintúgy hang vagy nyelv nélkül, és üdvözölte őt a rettentő Necronomicon tanítása szerint.

Az ezüstkulcs kapuin át

Kapcsolódó szócikkek: Randolph Carter · Yog-Sothoth
Hirdetés
>!
nyarappa

Kiruccanunk, mondta nekem Hastur. Betársulsz?
Kik mennek?, kérdeztem.
Én, felelte, Azathoth, Yog-Sothoth, Nyarlathotep, Tsathogghua, Ia! Shub Niggurath, az ifjú Yuggoth meg még páran.

Neil Gaiman: Én, Cthulhu p. 170

Kapcsolódó szócikkek: Azathoth · Cthulhu · Neil Gaiman · Nyarlathotep · Yog-Sothoth
>!
Joshua182

– Hogy Molok nyelné el azt a szenteskedő kis puhányt! – folytatta. – Alighanem öregszem és bambulok, különben idejében fölfigyeltem volna rá. Amilyen iszonyodó képet vágott mostanában, ahogy folyton kerülte a tekintetemet: ez kelthette föl bennem a gyanút, hogy a kulcslyukon keresztül kileshette a földmélyi rítusokat. Aztán amikor fülembe jutott, hogy távozásra készül, bölcsebbnek véltem átvizsgálni a könyvtáramat; Ekkor vettem észre, hogy hiányzik Eibon könyve, amely a legősibb bűvigéket őrzi, Iog-Sotôt és Sodagui titkos és feledésbe merült tanításait. Mint azt te is tudod, az eredeti szubhumán bőrkötést kicseréltem egy keresztény misszálé szűzpergamenére, és a grimóriumot egy sor közönséges imakönyvvel raktam körül. Ezt lopta ki Ambrose a csuhája alatt, perdöntő bizonyítéknak, hogy a sötét művészetek beavatottja vagyok.

64-65. oldal, Szent Azédarac esete

Kapcsolódó szócikkek: Yog-Sothoth
>!
Sylvanas_Windrunner

A Vének léteztek, a Vének léteznek, a Vének létezni fognak. Nem az általunk ismert terekben, hanem közöttük járnak csendesen és öröktől valóan, dimenziótlanul és általunk láthatatlanul. Yog-Sothoth ismeri a kaput. Yog-Sothoth a kapu. Yog-Sothoth a kulcs, és ő a kapu őrzője.

379. oldal, Rémület Dunwichben

Kapcsolódó szócikkek: Yog-Sothoth
>!
Inimma 

Yog-Sothoth

A lovecrafti mitológia egyik leghatalmasabb teremtménye, mondhatni „kulcsfigurája”. Neve gyakran felbukkan Lovecraft és követőinek írásaiban, de alakja meglehetősen homályos. Azok, akik látták, vagy látni vélték, színjátszó fénybuborékok óriási, folyton változó tömegeként írják le. Általában úgy emlegetik, mint a határok urát, a kapuk őrét, a „bejáratok kulcsát”, az utak megnyitóját, ami arra utal, hogy uralja a teret és az időt, vagyis képes térben és az időben bárhol, bármikor megjelenni, és a párhuzamos univerzumok, a „síkok” között közlekedni. Pontosabban nincs is szüksége arra, hogy ugráljon a térben és az időben, vagy hogy utazzon az eonok és a világok között, mivel ő egy olyan „helyben” és „időben” tartózkodik, ahol minden összeér, ahol nincs itt, ott és amott, nincs ideát és odaát, nincs múlt, jelen és jövő, ahol csak egyetlen pont és pillanat létezik, de ez a pont és ez a pillanat minden ponttal és minden pillanattal azonos. A vele szövetkező mágusokat hozzásegíti más világok megismeréséhez, de akár az időben és a térben való ugrásokra is megtaníthatja őket. Minden bizonnyal tőle származhatnak azok a mágikus üvegek és kristályok, amelyek más világokra nyíló ablakokként szolgálnak. Maga Lovecraft a következő szavakkal mutatja be őt A toronyszoba ablaka (The Gable Window) című novellájában. „…egy a mindenségben és mindenség az egyben, nincs alávetve a tér és az idő törvényeinek, együtt létezik az idővel és azonos lényegű a térrel”. Bár nem tesz említést róla, a történetben szereplő „lengi üveg”, amely idegen világokra nyíló ablakként, illetve átjáróként szolgál, minden bizonnyal Yog-Sothoth „ajándékaként” került a Földre.

481-482. oldal

Yliaster Daleth: Demonomicon Démonológiai enciklopédia és gyakorlati kézikönyv

Kapcsolódó szócikkek: Howard Phillips Lovecraft · Yog-Sothoth