!

William Shakespeare: Othello könyv

P. G. Wodehouse: Bravó, Jeeves!
Agatha Christie: A karácsonyi puding
Alice Sebold: Komfortos mennyország
Anton Pavlovics Csehov: A pirosruhás lány
Ljudmila Ulickaja: Örökbecsű limlom
Lian Dolan: Szerelmem, William

Idézetek

>!
Sli SP

(…) nem tagadta a volt intéző bűnösségét, csak kérte, méltányolják, vegyék enyhítő körülménynek, hogy vak szenvedélye befolyásolta cselekedetét. Leírta, milyen kínzó érzés a féltékenység és tanúként Shakespeare Othellóját idézte. Minden oldalról megvilágította „azt az általános emberi típust”, különféle kritikusokból olvasott fel és olyan útvesztőbe tévedt, hogy végül az elnöknek meg kellett állítania. „Az esküdtek nem kötelesek ismerni a külföldi irodalmat” – jegyezte meg az elnök.

192. oldal, A pirosruhás lány - Egy vizsgálóbíró feljegyzéseiből (Európa, 1950)

Kapcsolódó szócikkek: William Shakespeare: Othello
>!
encsy_eszter

Hamis dolog sokkal több akad a világban, mint igaz. Ráadásul az igazság kritériumaival kapcsolatban is folynak már viták néhány évezred óta. A hazugságot sokkal egyszerűbb kutatni, mint az igazságot. A hazugság sokoldalúbb, több nüansszal rendelkezik, megjelenik benne valami vonzó játékosság. Azt hiszem, nincs a világon olyan jelentős irodalmi alkotás, amely fennmaradna, ha kivonnák belőle a hazugságot, legyen az szándékos vagy öntudatlan. A világirodalom legnagyobb alkotásai – Dante Alighieri Isteni színjátéka, Shakespeare Lear királya, Hamletje, Othellója, Goethe Faustja – kizárólag a hazugságnak, a hamis és kétes eszméknek, a nyilvánvalóan hazug hősöknek köszönhetik létüket. De micsoda gazdagság tárul fel az olvasó előtt! Micsoda nagyság tárulkozik fel ebben az igazságnak a hazugság, a jónak a rossz, az életnek a halál ellen folytatott, sikertelenségre kárhoztatott harcában! Jó lenne tudni, megvizsgálták-e már valaha a hazugságot mint a megismerés stimulálóját? Megpróbáltak-e már szemébe nézni a hazugságnak, félretéve a moralizálást és az álszenteskedést? Valószínűleg veszélyes foglalatosság ez: nem véletlenül parancsolta meg Odüsszeusz, hogy kötözzék oda bőrszíjakkal az árbochoz, hogy hallhassa a szirének énekét, anélkül, hogy belepusztulna. Az ókori mitológia nem fedd meg a hazugságért. A leleményes Odüsszeusz, ez a csaló és hazudozó – kétségbevonhatatatlanul az egyik legnagyobb hős, a „trójai faló” néven ismert hadműveletet pedig, amelynek kitalálását neki tulajdonítják, a mai napig a hadművészet egyik gyöngyszemének tartják. Az ókori görögök erkölcsi-morális álláspontjukat más anyagból alkották meg, mint az utánuk következő nemzedékek.

>!
tonks 

MONDÁS: „Csodálatos, de éppoly jóleső is, hogy itt talállak. Lelkem gyönyöre!”
MIT JELENT: Ez a találkozás a mai nap csúcspontja bébi.

60. oldal

Kapcsolódó szócikkek: William Shakespeare: Othello
>!
Sli SP

– (…) Azzal múlatják az idejüket, hogy azt mesélik panamakalapos fickóknak, hogy afféle keresztezett egyed vagyok, Rafflesből, a zsebmetszőből és azon fickók egyikéből összegyúrva, akik pályaudvarokon emelnek el táskákat (…)
– (…) tudom, hogy érezhet, uram. Rongyot lop az, ki pénzt lop, holmi semmit; enyém – övé, s ezrek cselédje volt már. De aki tiszta hírem lopja el, olyat rabol, mi őt nem gazdagítja, és koldusbotra juttat engemet.
– Ez ügyes. A sajátja?
– Nem, uram. Shakespeare-é.
– Ez a Shakespeare mondott néhány egészen jó dolgot.
– Tudtommal is közmegelégedésre ténykedett, uram.

61. oldal, Mintha ötvenhét teherautó menne keresztül egy fahídon (Ciceró, 2001)

Hirdetés
>!
KingucK P

– Hogy hívják az irodalomtanárt? – kérdezte Fenerman.
– Dewittné – mondta Steadné. – Az Othello után ez igazi felüdülés a gyerekeknek.
– Az Othello után?
– Igen. – Steadné tanügyi ismeretei hirtelen felértékelődtek; az összes rendőr feszülten figyelt.
– Dewittné szereti megkeverni a kötelező olvasmányok listáját, és közvetlen karácsony előtt nagy léptekkel halad előre Shakespeare-rel. Aztán mintegy jutalomból feladja Harper Lee-t. Ha Susie-nál egy Ne bántsátok a feketerigót volt, az azt jelenti, hogy már leadta az Othelló-ról írt dolgozatát.

Kettő

2 hozzászólás
>!
Bogas P

– El nem tudom képzelni mire jött rá!
– Olvassa el az Otellót, Miller. Mérlegelje az Otellóban előforduló szereplőket. Egyiküket kihagytuk.

A spanyol láda rejtélye

Kapcsolódó szócikkek: William Shakespeare: Othello