!

Wentworth kapitány személy

Jane Austen: Meggyőző érvek
Jane Austen: Persuasion
!

Wentworth kapitány (Rupert Penry-Jones)


Idézetek

>!
zakkant

Nem figyelhetek tovább némán. Mindenképpen szólnom kell kegyedhez, a rendelkezésemre álló eszközökkel. Átjárja lelkem. Gyötrelem és remény viaskodnak benne. Ne mondja, hogy túl késő, hogy oly drága érzései mindörökre kihűltek. Ismét felkínálom magamat, a szívem még inkább kegyedé, mint akkor, amikor 8 és fél évvel ezelőtt összetörte. Ne merje azt mondani, hogy a férfi hamarabb felejt, mint a nő, hogy a szerelmének korábban vége. Senkit sem szerettem, csak kegyedet. Igazságtalan voltam talán, gyenge és megbántott, de állhatatlan soha…

Kapcsolódó szócikkek: Wentworth kapitány
>!
Anne_Wolf

Mondja meg nekem, ha írtam volna kegyednek az 1808-as esztendőben, amikor néhány ezer fonttal visszatértem Angliába, és kineveztek a Laconiára, válaszolt volna a levelemre? Röviden szólva, megújította volna akkor az eljegyzést?
– Hogy megújítottam volna-e? – Anne csupán ennyit válaszolt, ám hangsúlya mindent elárult.
– Jóságos isten -kiáltotta a kapitány –, megtette volna!

266. oldal Ulpius ház könyvkiadó

Kapcsolódó szócikkek: Anne Elliot · Wentworth kapitány
>!
Ritti

Most hát ugyanazon a pamlagon ültek, mert Mrs. Musgrove készséggel adott helyet a kapitánynak – csak Mrs. Musgrove választotta el őket egymástól, bár válaszfalnak nem volt éppen jelentéktelen. A hölgy ugyanis meglehetősen terebélyes volt: az a típus, mely természeténél fogva inkább a kedélyesen vidám megnyilatkozásokra hajlik, semmint elérzékenyülésre és mélabúra; feltehetjük, hogy jótékonyan fedezte az Anne karcsú alakján, tűnődő arcán eluralkodó feszültséget, Wentworth kapitány viszont elismerést érdemel, amiért önuralommal végighallgatta az anya terjengős sóhajtozását egy olyan fiú sorsán, akivel, amíg élt, nem törődött senki.

72. oldal, Nyolcadik fejezet (Európa, 1980)

Kapcsolódó szócikkek: Anne Elliot · Mrs. Musgrove · Wentworth kapitány
>!
Ritti

Wentworth kapitány felállt, odasétált a kandallóhoz, bizonyára azzal a céllal, hogy hamarosan továbblépkedjen, s aztán már kevésbé nyilvánvaló szándékossággal Anne mellett foglaljon helyet.

230. oldal, Tizedik fejezet (Európa, 1980)

Kapcsolódó szócikkek: Anne Elliot · Wentworth kapitány
Hirdetés
>!
kte

Megújulnak-e vajon a régi érzelmek? Majd elválik; ámbár hogy mindkettőjük emlékezetében felfrissült a múlt, ahhoz nem fért kétség; elkerülhetetlenül felbukkant újra; a kapitánynak akaratlanul is meg kellett említenie eljegyzésük évét ama kis beszámolók során, melyek elől a társalgásban nem térhetett ki.

67. oldal, Nyolcadik fejezet, Első könyv

Kapcsolódó szócikkek: Anne Elliot · Wentworth kapitány
>!
sztimi53 P

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

I can listen no longer in silence. I must speak to you by such means as are within my reach. You pierce my soul. I am half agony, half hope. Tell me not that I am too late, that such precious feelings are gone for ever. I offer myself to you again with a heart even more your own, than when you almost broke it eight years and a half ago. Dare not say that man forgets sooner than woman, that his love has an earlier death. I have loved none but you. Unjust I may have been, weak and resentful I have been, but never inconstant. You alone have brought me to Bath. For you alone I think and plan.--Have you not seen this? Can you fail to have understood my wishes?--I had not waited even these ten days, could I have read your feelings, as I think you must have penetrated mine. I can hardly write. I am every instant hearing something which overpowers me. You sink your voice, but I can distinguish the tones of that voice, when they would be lost on others.--Too good, too excellent creature! You do us justice, indeed. You do believe that there is true attachment and constancy among men. Believe it to be most fervent, most undeviating, in

'F. W.'

I must go, uncertain of my fate; but I shall return hither, or follow your party, as soon as possible. A word, a look, will be enough to decide whether I enter your father's house this evening, or never.

280. oldal, Penguin Red Classic, 2006.

Kapcsolódó szócikkek: Wentworth kapitány
>!
Lille

Szelíd modorral párosult erős lélek – ez volt elképzelésének summája.
– Ilyen asszonyt szeretnék – mondta. – Persze beérem valamivel kevesebbel is, de sokat nem engedek. Ha ez bolondság, legyek bolond, de sokkal többet töprengtem már ezen a kérdésen, mint amennyit férfiak általában szoktak.

74. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Wentworth kapitány