Wen Ning személy

Mo Xiang Tong Xiu: A démoni kultiváció nagymestere 1.
Mo Xiang Tong Xiu: A démoni kultiváció nagymestere 2.
Mo Xiang Tong Xiu: A démoni kultiváció nagymestere 3.
Mo Xiang Tong Xiu: A démoni kultiváció nagymestere 4.
Mo Xiang Tong Xiu: Grandmaster of Demonic Cultivation: Mo Dao Zu Shi 2.

Idézetek

ViPa>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Szerettél valaha valakit?
– Igen.
[…]
– Mi a helyzet Jiang Chenggel?
Lan Wangji mogorván felhúzta a szemöldökét.
– Hát Wen Ninggel?
Lan Wangji hűvösen kifújta a levegőt.
– Hát ezzel? – mutatott magára Wei Wuxian.
– Enyém – mondta Lan Wangji.

332. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Jiang Cheng · Lan Wangji · Wei Wuxian · Wen Ning
1 hozzászólás
psych P>!

– A fenébe is. Wen Ning, induljunk!
– Hova megyünk? – kérdezte Wen Ning.
– Bajt keverni! – közölte Wei Wuxian.

105. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Wei Wuxian · Wen Ning
tealevel99>!

    – Wen Ning, évek óta nem köszörülted meg a torkodat, az óbégatásaid igazán egyre félelmetesebbek.
    Emberi hangok jöttek ki a sötét szörny száján.
    – Úrfi… Végtére is kegyetlen holttest lennék. A kegyetlen holtestek pedig mind így üvöltenek.
    Wei Wuxian megpaskolta a vállát:
    – Tele vagy energiával!

116. oldal, 14. rész - Gyöngédség 2

Kapcsolódó szócikkek: Wei Wuxian · Wen Ning
never_mind>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

    – Lan úrfi, hívhatlak A-Yuannek? – kérdezte Wen Ning.
A fiúk összerezzentek.
    – Ez az Árny tábornok milyen gyorsan barátkozik!
    – Persze! – mondta Lan Sizhui vidáman.
[…]
    – Hanguang-Jun biztosan rendesen bánt veled.
Amikor Lan Sizhui meghallotta, hogy milyen tiszteletteljes hangon beszél Lan Wangjiról, még közelebb érezte magát Árny tábornokhoz.
    – Hanguang-Jun úgy bánt velem, mintha a bátyám, vagy az apám lenne

394. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Lan Sizhui · Wen Ning
_Sophie_>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Lépj hátra! Most nincs szükség rád! – mondta neki Lan Wangji.
Wei Wuxian szerényen hallgatott a javaslatra, hátralépett. Amikor az ajtóhoz ért, kinézett. Wen Ning kifejezéstelen arccal, a torkánál fogva ragadta meg Song Lant, a levegőbe emelte, és a falhoz csapta, ahol ember formájú repedést hagyott maga után.
[…]
Itt sincsen rám szükség!, motyogta magának Wei Wuxian.
Hirtelen megpillantotta Lan Jingyit, ahogy az egyik alig megvilágított üzletből hatalmas mozdulatokkal felé integet.
Á, ott biztosan szükség van rám, gondolta.

18. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Lan Wangji · Song Lan · Wei Wuxian · Wen Ning
_Sophie_>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Megfordult, Wen Ning ott térdelt előtte.
– Mit művelsz? – kérdezte Wei Wuxian.
Wen Ning leszegte a fejét, egy szót sem szólt.
– Mindenképp így kell velem beszélned? kérdezett megint Wei Wuxian.
– Úrfi, sajnálom! – mondta Wen Ning halkan.
– Rendben! – mondta Wei Wuxian, és letérdelt Wen Ning előtt.
A döbbent Wen Ning azonnal fejjel a földre borult előtte. Wei Wuxian viszonozta a gesztust. Wen Ning annyira megijedt, hogy azonnal felugrott a földről.

124. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Wei Wuxian · Wen Ning
Sli P>!

– Nagymamát akarom.
– Nagymamát akarod, de engem nem? – erősködött Wei Wuxian.
– De igen – kedveskedett Wen Yuan. – Xian bátyus is kell. – Babrálni kezdett az ujjaival, egyenként számolta: – És kell gazdag bátyus, A-Qing nővér, Ning bátyus, Negyedik nagybácsi, Hatodik nagybácsi…
Wei Wuxian visszapottyantotta a pillangót a fejére.
– Elég lesz! Elég! A végén még megfulladok a sok ember között.

274. oldal, 17. rész - Hanguang (Művelt Nép, 2020)

Kapcsolódó szócikkek: Lan Wangji · Wei Wuxian · Wen Ning · Wen Qing · Wen Yuan
psych P>!

A háta mögötti hirtelen beszédre azonnal libabőrös lett a tarkója. Döbbenten fordult hátra: – Te itt vagy?
– Én? – nézett fel Wen Ning üres arckifejezéssel. – Én végig itt voltam.
– Akkor miért nem szólaltál meg? – kérdezte Wei Wuxian.
– Úrfi, láttam, hogy Hanguang-junnel beszélgetsz, úgyhogy inkább nem… – mondta Wen Ning.
– Legalább valami hangot hallathattál volna! – méltatlankodott Wei Wuxian.
    Wen Ning az evezőit felemelve tiltakozott.
– Úrfi, végig eveztem. Méghozzá hangosan. Nem hallottad?
    Wei Wuxian nemet intett.

56. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Wei Wuxian · Wen Ning
psych P>!

    Wei Wuxian mérgesen a falba verte néhányszor a fejét és felsóhajtott:
– Mindegy! Nem iszom soha többet.
– Miért? – kérdezte meglepetten Wen Ning.
– Az ivászat helytelen dolog – jelentette ki Wei Wuxian. – Absztinens leszek.
    Wen Ning ajka megrándult.
– Ez meg mit jelentsen? – horkant fel Wei Wuxian. – Talán nem hiszel nekem?
– Nem erről van szó… – motyogta Wen Ning.

103-104. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Wei Wuxian · Wen Ning