!

víziló állat

Keresztury Tibor (szerk.): Szép versek 2004
Gerald Durrell: A halak jelleme
Gerald Durrell: Állatkert a poggyászomban
Albert Schweitzer: Életem és gondolataim
Yann Martel: Pi élete
Gilbert Delahaye: Márti az állatkertben
Rigó Béla: Doktor Bubó
Páskándi Géza (szerk.): A legkisebb óriás
Bodor Béla: Dallamos fekvésváltó gyakorlatok
Justh Szilvia (szerk.): Afrika
Gerald Massey: Ancient Egypt: The Light of the World
Fehér Boldizsár: Vak majom
Tóth Edu: Kutatás az ébrenlétben
Jordán Ferenc: Ördögi jóslatok

Idézetek

>!
Szelén P

A víz víziló nélkül sokkal kezelhetőbb, mint a víz vízilóval.

22. oldal

Kapcsolódó szócikkek: víziló
>!
imma AP

– Mi van a szemeddel? – kérdezte a mesélő Víziló. – Te sírsz.
– Én? – próbált könnyedén válaszolni a nyulacska. – Dehogy, csak a távolban nagy esőt látok, olyan nagyot, hogy tükröződik a szememben is.

63. oldal

Kapcsolódó szócikkek: sírás · víziló
>!
Chöpp

Ha valaki nem tudná, a víziló a legveszedelmesebb afrikai állat, mert gyors, vad és nagyon alacsonyan van az ingerküszöbe.

91. oldal

Kapcsolódó szócikkek: víziló
>!
Anton_Gorogyeckij P

A nagyragadozók (cápa, farkas) szinte elhanyagolhatóan kevés embert sebeznek vagy ölnek meg. Náluk sokkal veszélyesebb egy bivaly vagy egy víziló, és a legveszélyesebbek közé a mikrobiális kórokozók tartoznak. Persze Juliska az erdőben nem a kullancstól fél, hanem a farkastól.

Jordán Ferenc: Ördögi jóslatok Egy tudós proféciái és intelmei az emberiséghez

Kapcsolódó szócikkek: bivaly · cápa · farkas · Jancsi és Juliska · kullancs · víziló
>!
graphoman ISMP

Mondá az Úr Jónásnak: „Kelj fel állatkerti pocsolyádból
Melynek színén zöld almák csutkái csónakáznak
S dinnyehéj gondolák álmodják Velencét…
Menj Ninivébe – gonoszok lakta város –
Hol orrod égett zsír illata gyalázza –
Szórj dörgedelmet kopaszodó fejükre,
Hogy szállnának magukba s testük-lelkük
Szemetjét végre ki s eltakarítanák…”

„Uram, ha meg nem sértenék egy magadfajta Mindenhatót,
azt hiszem tévedsz. Igaz, a nevem Jónás,
de én egyszerű víziló vagyok, nem tudom hol van Ninive, s kétlem,
hogy beillenék prófétának. Budapest ez a város
s békésnek tűnő lakói vasárnaponként
jönnek bámulni vaskos testemet
amint a vízből rózsásan kiemelkedik.”

„Jónás, én nemigen szoktam tévedni.
Most minden város Ninive
És minden állat lehet próféta, prédikátor:
Feje tetejére állítom a világot,
A madarak szólnak Ferenc testvérhez,
A tó partjára kiült halak zsolozsmáznak,
Még a tigris is salátát uzsonnázik.
Eredj, vastagbőrű fiam, riaszd fel e kába népet,
Segíts, hogy végre az én országom is eljöhessen
Ebben a különös tartományban is.”

„Uram, legyen meg a Te akaratod.
Hidd el, nem félelem mozdít, hisz nincs akkora szájú cethal
Mely elnyelhetne, – nem – csak arra kérlek,
Hogy ott emelhessem szavam, hol a közelben
Meleg víz buzog, s medence is van, melyben időről időre
Megmárthatom magam, hogy új erőre kapjak,
Ha kimerít a szokatlan prófétaság.”

Az Úr bólintott. A Gellért szálló teraszáról Jónás
Így ripakodott a meghökkent járókelőkre:
„Ninive – akarom mondani Budapest – rosszlehelletű lakói
Kik mindent elfeledtek, de semmit sem tanultok,
Elemészt dühötök, kétségbeesésetek,
Tarkótokon ül ki az unalom zöld penésze
Vagy jó dolgotokkal nem tudtok mit kezdeni.
Folyóitok rendre elapadnak
Lábatok alatt dágvánnyá züllik a tó
S ami erkölcseieteket illeti enyves kéz és cicázó farok
Pirulnék tőlük, ha nem lennék már úgyis rózsaszínű.”

Akkor az Úr ezt súgta Jónásnak:
„Igazat szólsz fiam, de ezek itt
hozzászoktak már a dörgedelemhez.
Még a poklok kapuján is bekopogtatnának
S portássapkáját megemelné előttük Lucifer.
Ígérj nekik valami kézzelfoghatót.
Amitől eljövend az, amire ácsingóznak:
Tisztesség, Béke, Alkotás öröme,
És Szeretet, fiam, dúdold csak, all you need is love.”

Szordínóra fogta akkor hangját Jónás.
„Két lábon tévelygő vékonybőrű társaim,
Nincs veszve minden. Gondoljátok meg olimposzi nyugalmam
(melyet sokan lomhaságnak vélnek.) Pedig nem tunyaság
a víziló békéje. Nem lusta ez a nílusi had.
A meleg víz teszi ezt, innen fakad a béke áldása,
Ez a Teremtés folyékony fürdőköpenye.
Látom hány hőforrás buzog itt országszerte
Zalától Szoboszlóig, Palicstól Óbudáig
Hévizet tennénk meg a hon fővárosává
S egy nemzet gyógyfürdője lenne a Kárpát-medence.”

Meglepődött az Úr Jónás javaslatán
S úgy gondolta e merész tervvel még várni kell,
De nem akarta a tervezőt megsérteni
(ki beleadott apait-anyait a térítésbe)
s mondá Jónásnak: „köszönöm segítséged,
az égi karok közt megvitatjuk terved
s vár rád a földi s mennyei jutalom.”
Kissé csalódottan visszacammogott Jónás
Az Állatkertbe. De hangos hívei
A gyermekek ujjongó tapssal fogadták
S ez igen jólesett neki. Lemerült a meleg, megbékítő vízbe
Míg Ninivében (azaz Zuglóban) maradt minden a régiben.

285–7. oldal (Vitéz György: Két abszurd. Jónás második könyve) · Vitéz György

Kapcsolódó szócikkek: víziló
1 hozzászólás
>!
nodael

Talán hallott arról a délceg ménről, aki egy nap szerelemre gyulladt egy bájos sellő pillantásától… Az ő szerelmükből születtek a vízilovak.

Bajok a tele vízilóval

Kapcsolódó szócikkek: · sellő · víziló
Hirdetés
>!
Nyctea P

– Nem félni – jelentette ki harsányan Augustine –, ez lenni asszony.
Kikapta az evezőt a vonakodó öregember markából, és a lapát élével csapkodni kezdte a vizet, záporozó vízfelhőt fröcskölve szét. A víziló gigászi ásításra tátotta száját, olyan hosszú fogakat bocsátva közszemlére, hogy azt látni kellett ahhoz, hogy elhiggye az ember.
(…)
– Augustine, miért csináltad ezt a bolondság? – kérdeztem, remélve, hogy hangom határozott és metsző.
– Uram, ez az úszóló nem férfi… ez lenni csak asszony – magyarázta Augustine, megsértődve, hogy nem bízom benne eléggé.
– Honnan tudni? – kérdeztem.
– Uram, én ismerni minden úszóló ebben a vízben – magyarázta –, ez lenni asszonyló. Ha férfiló, összetör bennünket perc alatt. De asszonynak nem dühös feje, mint férjnek.

32-33. oldal

Kapcsolódó szócikkek: víziló
>!
Chöpp

Egyik betegem víziló korbácsot ajándékozott a feleségemnek. Ha elejtenek egy vízilovat, egy-két centiméter vastag bőrét négy centiméter széles és másfél méter hosszú csíkokra szabdalják. A csíkokat spirál vonalban deszkára feszítik. Mire kiszáradnak, elkészült a másfél méter hosszú, rugalmas, éles szélű, hírhedt kínzószerszám.

246. oldal Az őserdő peremén

Kapcsolódó szócikkek: víziló
>!
Arianrhod MP

A green branch of a symbolic Tree is dipped in water and sprinkled on the earth as a prayer for rain. New Caledonian wizards dig up a skeleton and pour water on the dead bones to denote the great need of a revivifying rain. Amongst the rock-drawings of the Bushmen there is a scene in which it is apparent that a hippopotamus is being dragged across country as a symbolic device for producing rain. Naturally the water-cow is an African zootype of water. In Egypt she imaged the Great Mother who was invoked as the wateress. Not only are the four naked natives dragging the water-cow overland; two of them also carry the water-plant, probably a lotus, in their hands, as a symbol of the water that is so greatly needed.

Kapcsolódó szócikkek: víziló
>!
nodael

a víziló ha könnyezik
ki látja azt a víz alatt
sűrű iszapba rejtezik
mozdíthatatlan kődarab

A horror metafizikája I.

Kapcsolódó szócikkek: iszap · könny · víziló