Vaszilisza Petrovna (Vászja) személy

Katherine Arden: The Bear and the Nightingale
Katherine Arden: The Girl in the Tower
Katherine Arden: A medve és a csalogány
Katherine Arden: A lány a toronyban
Katherine Arden: A boszorkány éjszakája

Idézetek

Belle_Maundrell >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Velem jössz, hogy találkozz a nővéremmel? Megígértem.
Morozko meglepettnek látszott.
– Menjek hozzá, mint az udvarlód, és kérjek tőle engedélyt? – kérdezte. – Változtat ez valamin? Lehet, hogy még rosszabb lenne.
– Mégis – mondta Vászja. – Különben én…
– Én nem vagyok ember, Vászja – mondta Morozko. – Semmiféle szentség nem köt, nem vehetlek feleségül a te istened vagy a te néped törvényei szerint. Ha megbecsülést szeretnél látni a nővéred szemében, arra hiába vársz.
A lány tudta, hogy igaza van. De…
– Akkor is szeretném, ha találkoznál vele – mondta Vászja. – Legalább… talán akkor nem fog engem félteni.
Csend lett, aztán Vászja észrevette, hogy Morozkót néma nevetés rázza. Sértődötten karba tette a kezét.
A télkirály kristályként ragyogó szemmel nézett a lányra.
– Nem valószínű, hogy bárkinek a nővérét meg tudnám nyugtatni – mondta, amikor abbahagyta a nevetést. – De megteszem, ha szeretnéd.

319. oldal, 24. Fordulatok

Kapcsolódó szócikkek: Morozko · Vaszilisza Petrovna (Vászja)
Belle_Maundrell >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– (…) Nos, a te birodalmad a téli erdőben van, az enyém a tó kanyarulatánál. Talán közös birodalmat kovácsolhatnánk belőlük titokban, az árnyak országát, Dmitrij Oroszországa mögött és alatt. Mert mindig kell, hogy legyen hazája a csjertiknek, a boszorkányoknak, a varázslóknak és az erdő követőinek.
– Igen – mondta a férfi újra. – De ma este étel kell, hűvös levegő, tiszta víz és romlatlan föld. Gyere velem, Sznyegurocska. Ismerek egy házat a téli erdőben.

459. oldal, 37. A halál és az élet vize

Kapcsolódó szócikkek: Morozko · Vaszilisza Petrovna (Vászja)
Tesz_Szi P>!

Morozko bólintott.
… Egy kis gondolkodás után előrehajolt, és gyengéden szájon csókolta a lányt.
Egy röpke pillanatig a lány a tél ízét érezte a szájában: füst, fenyő és halálos hideg ízét, de aztán meleget is, és röpke, de valami elképesztő édességet.
Ám a pillanat elszállt, és Morozko elhúzódott. Egy pillanatra még beszippantották egymás lélegzetét.
– Béke legyen veled, Vaszilisza Petrovna! – Mondta a férfi. Felállt, és elhagyta a tűz fénykörét.
Vászja nem ment utána… – elaludt, kezében a jégtőrrel –, és utolsó emléke az ajkán érzett fenyő íze volt.

120. oldal, 8.fejezet - Két ajándék (Alexandra, 2019)

Kapcsolódó szócikkek: Morozko · Vaszilisza Petrovna (Vászja)
Tesz_Szi P>!

Morozko abban a pillanatban hagyta ott őt, amikor a hajnal megérintette az eget. De még mindig ott volt valami a jelenlétéből a hideg ködben, abban a néhány hópehelyben, mely az orosz sereg zászlóit fodrozó szél szárnyán szállingózott felfelé. Vászja úgy érezte, újra csapdába esett kettejük között: a medve harc felett érzett öröme és Morozko pusztítás felett érzett fájdalma között. A medve jelenléte és a télkirály távolléte között.

430. oldal, 34.fejezet - A fényhozó (Alexandra, 2020)

TRéka>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Ők gonoszak – szólalt meg végre Szergej. – Ők a föld tisztátalan erői.
– Az emberek is gonoszak – vetette közbe Vászja szenvedélyesen. – És jók, meg mindenfélék. A csjertik olyanok, mint az emberek, és mint maga a föld. Néha bölcsek és néha ostobák, néha jók és néha kegyetlenek. Isten uralja az elkövetkező világot, de mi a helyzet ezzel itt? Az emberek kereshetik a megváltást a mennyben, de áldozhatnak a kemence szellemeinek is, hogy megóvják házukat a gonosztól. Hát nem Isten teremtette a csjertiket, ahogyan Ő teremtett minden mást is a mennyben és a földön? Széttárta a kezét.
– Ez a segítségem ára: esküdj meg nekem, hogy nem ítélsz boszorkányokat máglyahalálra. Esküdj meg, hogy nem átkozod ki azokat, akik áldozatot hagynak a kemencében. Adassék meg népünknek mindkét hit.
Dmitrijhez fordult:
– Mindaddig, amíg te vagy az utódaid ülnek Moszkva trónján. És – ekkor Szergej felé fordult – a szerzeteseid építsenek kolostorokat, emeljenek templomokat, és lógassanak fel harangokat. Mondd meg nekik is, hagyják, hogy az emberek mindkét hitüket gyakorolhassák. Az ígéreteitekért cserébe most belovaglok az éjszakába, és elhozom Rusz többi részét is, hogy a segítségetekre legyenek.

31. Mindenki Ruszból

Kapcsolódó szócikkek: Vaszilisza Petrovna (Vászja)
szonja08760>!

“Go out into the world, traveler. See what the long nights and hard days feel like, after a week of them.”
“Perhaps I will like them,” Vasya retorted, with spirit.
“I sincerely hope not.”

Kapcsolódó szócikkek: Vaszilisza Petrovna (Vászja)
manami P>!

I did not know I was lonely, she tought, until I was no longer alone.

122. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Vaszilisza Petrovna (Vászja)
manami P>!

„Have you come for a strangled maiden , then?” asked Vasya, a chill in her voice.
„Why?” he asked. „Will there be one?”

231. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Morozko · Vaszilisza Petrovna (Vászja)
Lummina P>!

Vászjának még élénken élt az emlékezetében, hogy ő mennyire összezavarodott, amikor elmondta a többieknek, hogy látott egy olyan világot, ami nem létezik.
– Mása, az az ember a fürdőházban igazi – szólalt meg Vászja éles hangon. Megfogta a gyermek vállát. – Nem kell félned tőle. Ő a családodra vigyáz. Sok van belőle: az egyik az udvart őrzi, a másik az istállót, a harmadik a tűzhelyet. Távol tartják a bajokat. Ugyanolyan valóságosak, mint te. Sohase kételkedj a saját érzékeidben, és nem szabad félned attól, amit látsz.

238. oldal, 17. fejezet - Marja, a kalóz (Alexandra, 2019)

Kapcsolódó szócikkek: Vaszilisza Petrovna (Vászja)
Belle_Maundrell >!

– Hogyan jutok be az Éjfél birodalmába?
– Minden este, amikor eljön az óra, ott van a birodalmam azok számára, akiknek megvan a látásuk.
– Nagyszerű. És hogyan lehet kijutni a birodalomból újra?
– A legegyszerűbb módon? Menj aludni. – Éjfél most alaposan szemügyre vette a lányt. – Alvó elméd a hajnalt keresi majd.

162. oldal, 14. A vodjanoj