!

Vacskamati személy

Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő
Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér
Lázár Ervin: Gyere haza, Mikkamakka!
3 hozzászólás

Idézetek

>!
Psyche

Megkérdezték hát a virágot.
– Akarsz Vacskamatinál maradni?
A virágnak szép virághangja volt.
– Igen – mondta.
– De hiszen nem öntözött!
– Tudom – mondta a virág.
– De hiszen nem kapálgatott!
– Tudom – mondta a virág.
– De hiszen rád se nézett!
– Tudom – mondta a virág.
– Aztán meg agyonöntözött.
– Tudom – mondta a virág.
– Agyonkapált.
– Tudom – mondta a virág.
– Sápadt lettél.
– Tudom – mondta a virág.
– Csenevész lettél.
– Tudom – mondta a virág.
– Akkor még miért maradnál nála!? – mordult rá Bruckner Szigfrid.
– Azért, mert szeretem – mondta a virág.
– Miért szereted? – háborgott Aromo.
– Csak – mondta a virág.
Vacskamati táncra perdült, ugrált a virágja körül, alig látott az örömtől.
– Meglátod, rendesen öntözlek, kapállak, törődöm veled ezután – mondta a virágnak.
A virág meg azt mondta:
– Hiszi a piszi.
És olyan boldog volt, amilyen még soha.

Vacskamati virágja

Kapcsolódó szócikkek: Aromo · Bruckner Szigfrid · Vacskamati
18 hozzászólás
>!
Adrienne

– Csend legyen! – kiáltott Mikkamakka. – Ki következik?
– Én – mondta Vacskamati. – Egy egészen rövid verset írtam.
– Halljuk!

Szerda ablakában
csütörtök ül,
és ordít
csütörtökül.

Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte:
– Miért csütörtökül ordít?
– Mert csütörtök – mondta Vacskamati –, ha péntek lenne, péntekül ordítana.
– Idegen nyelveket nem tud? – akadékoskodott Bruckner Szigfrid.
– Nem – mondta Vacskamati –, ez egy műveletlen csütörtök.

Dömdö-dömdö-dömdödöm

Kapcsolódó szócikkek: Bruckner Szigfrid · Mikkamakka · Szörnyeteg Lajos · Vacskamati
>!
elle

– Születésnapja mindenkinek van – jelentette ki Mikkamakka.
– Jó, jó, ezt tisztáztuk – komorodott el Vacskamati –, de mikor?
– Hogyhogy mikor? – tárta szét a kezét Mikkamakka. – Nekem például december elsején.
– Neked – mondta fitymálva Vacskamati –, neked! De nekem mikor van?
– Honnan tudnám azt én? Neked kéne tudni.
– De nem tudom – mondta szomorúan Vacskamati.
Mikkamakka vakarta a feje búbját.
– Ajaj! – mondta.
– Azazhogy még sincs születésnapom – keseredett el Vacskamati.
– De ha egyszer van! – mérgelődött Mikkamakka.
Vacskamati nem tágított.
– Mikor?
– Például ma – mondta sarokba szorítva Mikkamakka.
Vacskamati felvidult.
– Kedden?
Mikkamakka bólintott. Nagy kő esett le a szívéről.
– Tehát minden kedden – virult Vacskamati.
– Azt már nem. Milyen kedd van ma?
– Április tizenötödike, kedd.
– Na, akkor ez az – emelte fel az ujját Mikkamakka –, április tizenötödikén születtél.
– Nem lehetne inkább kedd?
– Hogyhogy kedd? Hiszen kedd van.
– Hogy minden kedden születésnapom legyen.
– Még mit nem! Csak minden április tizenötödikén. Egy évben mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja.
– Kár – mondta Vacskamati.

Vacskamati virágja

Kapcsolódó szócikkek: Mikkamakka · Vacskamati
8 hozzászólás
>!
Dün SP

– Csend legyen! – kiáltott Mikkamakka. – Ki következik?
– Én – mondta Vacskamati. – Egy egészen rövid verset írtam.
– Halljuk!

Szerda ablakában
csütörtök ül,
és ordít
csütörtökül.

Egy darabig csend volt, aztán Szörnyeteg Lajos megkérdezte:
– Miért csütörtökül ordít?
– Mert csütörtök – mondta Vacskamati –, ha péntek lenne, péntekül ordítana.
– Idegen nyelveket nem tud? – akadékoskodott Bruckner Szigfrid.
– Nem – mondta Vacskamati –, ez egy műveletlen csütörtök.

119-120. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Bruckner Szigfrid · Mikkamakka · Szörnyeteg Lajos · Vacskamati
2 hozzászólás
>!
Adrienne

– Hányadik betű az ábécében az a? – kérdezte Vacskamati.
– Hátulról vagy elölről számítva? – érdeklődött Aromo.

Dömdö-dömdö-dömdödöm

Kapcsolódó szócikkek: Aromo · Vacskamati
>!
Lahara ISP

– Jó, jó, de ennek semmi értelme sincs. Mi az, hogy kimerülő kutyaól? – szólt Aromo. – Kimerülhet egy zseblámpaelem vagy esetleg egy hegymászó, de egy kutyaól!
– Esetleg elfárad – vetette közbe Vacskamati. – Miért ne fáradhatna el egy kutyaól?
– Vagy a kutya nagyon nyomja belülről – kelt Bruckner Szigfrid is Ló Szerafin védelmére.

Kapcsolódó szócikkek: Aromo · Bruckner Szigfrid · Ló Szerafin · Vacskamati
Hirdetés
>!
Dün SP

– Halljátok – mondta Ló Szerafin –, dörög az ég.
Néztek rá megütközve. Még hogy az ég? Hiszen sehol egy árva felhő, nagy fönnen süt a nap.
De a hang csak nem szűnt: döbb-döbb.
– Aha – csillant fel Vacskamati szeme –, biztosan a dinnyefáról potyognak a dinnyék.
Hát az tényleg így szólhat. Valahogy ilyesféleképpen. Persze csak akkor, ha jó nagy dinnyék potyognak egy jó nagy dinnyefáról. De hát dinnyefa? Ki látott már dinnyefát? Húzta is az orrát Ló Szerafin.
– Dinnyefa – mormogta –, ott nő az úritökfa mellett, mi?

Kapcsolódó szócikkek: Ló Szerafin · Vacskamati
>!
jevus 

– … Majd a pomogácsok kitömnek bennetek az iskolai szertáraik számára, hogy a kis pomogácsok még száz év múlva is láthassák a világ leggyávább társaságát.
Ettől keseredett el igazán Vacskamati. Még hogy kitömés!
– De hát mit tehetünk, kedves Kisfejű Nagyfejű Zordonbordon, mondd már meg! – siránkozott. – Én annyi minden szeretnék lenni, de iskolai szemléltetőeszköz egyáltalán nem.

Gyere haza, Mikkamakka

Kapcsolódó szócikkek: Kisfejű Nagyfejű Zordonbordon · Vacskamati
2 hozzászólás
>!
Dün SP

Bruckner Szigfrid ünnepélyesen Dömdödöm felé nyújtotta a mutatóujját.
– Én téged ezennel regenátnak nyilvánítlak.
– Talán generátornak – javította Vacskamati.
– Renegátnak – mondta Aromó, immár helyesen.
Vacskamati hadonászott.
– Regenátor vagy generátor, mindegy. Büntetésből idekötözzük a fához. Itt aztán renegáthatsz!

Kapcsolódó szócikkek: Aromo · Bruckner Szigfrid · Dömdödöm · Vacskamati
6 hozzászólás
>!
jancsibohi P

– Nézzétek csak!
Ott úszott egy bárányfelhő. Olyan kócos, hogy még!
– Na, azt ő csinálta.
– Miért engedsz neki belekontárkodni? – kérdezte tisztelettel Medve Medárd.
– De hiszen az a legszebb – mosolygott Mikkamakka –, az a kócos.
Egymásra nevettek Vacskamatival.

A bárányfelhő-bodorító

Kapcsolódó szócikkek: Medve Medárd · Mikkamakka · Vacskamati
2 hozzászólás