!

ügyvéd személy

Stephen King: Duma Key
Friedrich Dürrenmatt: Az ígéret
Mario Puzo: A Keresztapa
John Grisham: Csodatévő
P. Gál Judit: Ördögök ügyvédei
Robert D. Hare: Kímélet nélkül
Agatha Christie: Gyilkolni könnyű
Anthony Sheenard: Egy ghoul vacsorája
John Grisham: Az utca ügyvédje
Nadine Gordimer: Kései polgárvilág
Ljudmila Ulickaja: Történetek állatokról és emberekről
H. Beam Piper: Bundás népség
Ambrose Bierce: Ördögi kislexikon
Bombera Krisztina: Felhőkarcolat – New York 2001.09.11
Ben Jonson: Volpone
Amanda Stevens: Örök kísértés
John Gilstrap: Könyörtelenül
Holly Smale: A lány, akit soha senki sem vett észre
Irvine Welsh: A sziámi ikrek szexuális élete
Sue Monk Kidd: Szárnyak nélkül szabadon
Kósa Csaba: Irgalmatlanul
Böszörményi Gyula: A Rudnay-gyilkosságok
Nicholas Sparks: Engem láss
Stephen King: Rémálmok bazára
Edvard Radzinszkij: Koba II.
Al Jourgensen – Jon Wiederhorn: Ministry
Simone Elkeles: How to Ruin My Teenage Life – Tönkretett tinikor
Jodi Picoult: Ítélet
Laetitia Colombani: A hajfonat

Idézetek

>!
Zakkant_Tudós

– Velem most mi lesz? – kérdezte Sints.
– Csatlakozol hozzám! – bólintott Wesetar.
– És?…
– Hát – bizonytalanodott el Wesetar. – Egyenesbe hozzuk a halálod…
– Azt hogyan? – érdeklődött Sints.
– Hát… elismertetünk a temető lakóival, mint halálon túli kreatúrát…
– És azt hogyan? – kérdezte most Derina.
Wesetar öklével a térdére csapott, aminek következtében megreccsent a térde.
– Hát elmegyünk ügyvédhez!

67. oldal

Kapcsolódó szócikkek: halál · halott · múmia · temető · ügyvéd
>!
Boglárka_Madar P

A Csótány a város legagyafúrtabb lakójának hírében állt. Ráadásul ügyvéd is volt, (…)

11. oldal

Kapcsolódó szócikkek: ügyvéd
>!
taylor95

Elsősorban ember vagyok, és csak azután ügyvéd. A kettő egyébként nem zárja ki egymást – bár manapság sokszor úgy tűnik. Oda kell figyelnünk a munkánkra.

74. oldal; 7. fejezet (Geopen, 2009)

Kapcsolódó szócikkek: ügyvéd
>!
Inimma

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Tom Hagen harmincöt éves, magas, rendkívül karcsú, kefehajú férfi volt, nagyon hétköznapi külsővel. Ügyvéd lett, de a Corleone család üzleti ügyeiben mégsem a mindennapi jogi teendőket végezte, holott az ügyvédi vizsga után még három évig joggyakorlatot folytatott.

Tizenegy éves korában összebarátkozott az ugyancsak tizenegy éves Sonny Corleonéval. Hagen anyja egy évvel korábban megvakult, nemsokára meghalt, apja pedig, aki mindig sokat ivott, reménytelenül iszákossá vált. Egész életében keményen dolgozott, ács volt, tetőtől talpig becsületes ember. De iszákossága szétrombolta a családját, és végül őt is megölte. Tom Hagen árván maradt, az utcákon kóborolt, és többnyire várótermekben aludt. Húga nevelőotthonba került, de akkoriban, az 1920-as években a szociális ügyekkel foglalkozó hatóságok nem sokat törődtek egy tizenegy éves fiúval, aki hálátlanul elmenekült a jótékonyságuk elől. Hagen szemét is fertőzés támadta meg. A szomszédok azt suttogták, hogy az anyjától kapta el, vagy örökölte, és ragályos. Mindenki kerülte. Sonny Corleone, ez a melegszívű, tettre kész tizenegy éves fiú hazavitte a barátját, és megkérte a családját, hogy fogadják be. Tom Hagen kapott egy tál forró spagettit sűrű, olajos paradicsommártással, amelynek az ízét soha nem felejtette el, aztán adtak neki egy összecsukható vaságyat, amelyen alhatott.

Don Corleone a legtermészetesebb módon, anélkül hogy egy szót ejtettek volna róla, vagy az ügyet bármilyen formában megtárgyalták volna, megengedte, hogy a fiú a házában maradjon. Maga vitte el a fiút egy szakorvoshoz, és meggyógyíttatta a szemét. Főiskolára és jogi egyetemre küldte. A Don nem mint apa, hanem inkább mint gyám intézkedett. Nem adta jelét, hogy szereti Tomot, de különös módon sokkal udvariasabban kezelte, mint a saját fiait, és soha nem erőltette rá atyai akaratát. A fiú maga döntött úgy, hogy a főiskola után jogot tanul. Hallotta egyszer, amint Don Corleone ezt mondta: – Egy ügyvéd többet tud lopni az aktatáskájával, mint száz ember fegyverrel. – Közben, apjuk nagy bosszúságára, Sonny és Freddie ragaszkodtak hozzá, hogy a középiskola elvégzése után közvetlenül a család dolgával akarnak foglalkozni. Csak Michael ment főiskolára, és a Pearl Harbour utáni napon önként jelentkezett a haditengerészethez.

Az ügyvédi vizsga után Hagen megnősült, hogy saját családot alapítson. Menyasszonya fiatal olasz lány volt New Jerseyből, aki főiskolát végzett. Abban az időben ez ritkaságszámba ment. Az esküvő után, amelyet természetesen Don Corleone házában tartottak meg, a Don felajánlotta Tom Hagennak, hogy támogatja üzleti terveit, berendez neki egy irodát, ügyfeleket küld, vagy alapít számára egy ingatlanügynökséget.

Tom Hagen lehajtott fejjel így szólt a Donhoz: – Legszívesebben nálad szeretnék dolgozni.

A Don meglepődött, de kellemesen érintette a válasz. – Tudod te, ki vagyok én? – kérdezte.

Hagen bólintott. Pedig még nem ismerte a Don hatalmának nagyságát. Akkor még nem. És nem ismerte meg az elkövetkező tíz év alatt sem, egészen addig, amíg Genco Abbandando betegsége miatt ügyvezető Consigliori nem lett. De bólintott, s tekintete állta a Don kutató pillantását. – Úgy dolgoznék neked, mint a saját fiaid – mondotta Hagen, és ezen feltétlen hűséget értett, a Don atyai nagyságának teljes elismerését. A Don ezt azzal a megértéssel fogadta, amely körül már akkor kezdett kialakulni a nagyságáról szóló legenda, és először mutatott apai szeretetet a fiú iránt, mióta az a házába jött. Átölelte Hagent, s ettől kezdve még inkább úgy kezelte, mint a saját fiát, bár néha, mintha önmagát is, Hagent is emlékeztetni akarná, azt mondta neki: – Tom, sose felejtsd el a szüleidet.

Nem állt fenn az a veszély, hogy Hagen elfelejti őket. Anyja csaknem teljesen eltompult, elhanyagolta magát, és vörösvérsejtjeinek állandó csökkenése miatt úgy megbetegedett, hogy nem tudta szeretni a gyermekeit, és nem is tartott igényt a szeretetükre. Hagen gyűlölte az apját. Megrémült attól, hogy anyja a halála előtt megvakult, és saját szemfertőzését a sors jelének látta. Akkoriban biztos volt benne, hogy ő is meg fog vakulni. Apja halála után Tom Hagen tizenegy éves kis agyában különös változás ment végbe. A halálra várva kóborolt az utcákon, mint egy állat, egészen addig a sorsdöntő napig, amíg Sonny rá nem talált, amint Tom egy váróteremben aludt, és haza nem vitte magával. Mindaz, ami ezután történt, számára csoda volt. De Hagennak még évekig lidérces álmai voltak; azt álmodta, hogy megvakult, fehér bottal kopogtat, és mögötte az aszfalton tapogatnak kis fehér botjukkal vak gyermekei, akik alamizsnáért koldulnak az utcán. Néha, amikor reggel felébredt, első tudatos pillanatában Don Corleone arcát látta maga előtt, és rögtön biztonságban érezte magát.

De a Don ragaszkodott hozzá, hogy a családi ügyekben végzett feladatai mellett még három évig folytasson általános joggyakorlatot. Ez a tapasztalat később felbecsülhetetlen értéknek bizonyult, s egyben megerősítette Hagenban azt a kívánságot, hogy a Donnak dolgozzon tovább. Így két évre beállt gyakornoknak az egyik leghíresebb ügyvédi irodába, ahol a Donnak volt némi befolyása, és védőügyvéddé képezte magát. A vak is látta, hogy veleszületett hajlama van a jognak ehhez az ágazatához. Jól dolgozott, és amikor már minden idejét a család ügyeivel töltötte, Don Corleone az elkövetkező hat év alatt egyszer sem volt kénytelen szemrehányást tenni neki.

Amikor ő lett az ügyvezető Consigliori, a többi hatalmas szicíliai család megvetően az „ír banda” gúnynevet adta a Corleone famíliának. Ez mulattatta Hagent. De ebből azt is megtanulhatta, soha nem remélheti, hogy a Don örökébe léphet mint a családi ügyek fő intézője. De elégedett volt. Ezt soha nem is tűzte ki célul, ilyen törekvés tiszteletlenség lett volna jótevőjével és jótevője vér szerinti rokonaival szemben.

53-56. oldal (1989)

Kapcsolódó szócikkek: árva · Don Corleone · maffia · Tom Hagen · ügyvéd · vakság
>!
Inimma

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

     – Csak nem akarsz egy Zarathusztra Társaság Pártot szervezni? – nevetett Grego. – Van róla fogalmad, mennyire utálnak itt most minket?
     – Dehogyis akarok! Hadd szervezzenek az állampolgárok és a szavazók saját pártokat maguknak. Azután majd kiválasztjuk a legmegfelelőbbet, és a kezünkbe vesszük. Mindössze egy politikai szervezetet kell létrehoznunk.
    Grego rávigyorgott a szemüvege fölött, és kortyolt a poharából.
     – Jól van, Leslie. Nem is gondoltam, hogy én fogok ötleteket adni neked. Ehhez te jobban értesz. Gondoltál már valakire, aki vezethetné a szervezetet? Nem szabad, hogy bármi köze is legyen a társasághoz. Legalábbis nem szabad, hogy tudjanak róla.
    Coombes megnevezett néhány jelöltet. Független üzletembereket, ültetvényeseket, egy papot és így tovább. Grego mindegyikre bólintott.
     – Hugo Ingermann – mondta végül Grego.
     – Te jóisten! – Coombes azt hitte, rosszul hall. – Semmi olyat nem akarhatunk, ami összeköt minket ezzel az alakkal. Nincsen olyan sötét ügylet Mallorysportban, bűncselekmény, de legalábbis tisztességtelen dolog, amihez ne lenne valami köze. És meséltem neked, hogy viselkedett tegnap a bíróságon.
    Grego megint bólintott.
     – Pontosan erről van szó. Semmi közünk nem lesz hozzá. Egyszerűen hagyjuk majd, hogy járjon a maga útján, és elviselje azoknak a botrányoknak a következményeit, amelyeket ő maga okoz majd. Azt mondtad, hogy Rainsford a jóban és a gonoszban gondolkodik? Ha így nézzük a dolgot, akkor Hugo Ingermann a legesleggonoszabb figura, aki e pillanatban a bolygó felszínét tapossa. Ha pedig Rainsford ezt nem tudja, és erre azért még jó esély van, akkor Gus Brannhard gondoskodik majd róla, hogy a tudomására jusson. Én őszintén remélem, hogy Hugo Ingermann folytatja a társaság elleni kirohanásait, minden egyes alkalommal, amikor csak kinyitja a száját.

34-35. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Hugo Ingermann · párt · ügyvéd
>!
Inimma

Vigyázat! Felnőtt tartalom.

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Egy Ingermann! Grego nagy ívben elkerüli az ilyen alakokat. Azt hiszed, hogy Grego bűnöző? Talán túlságosan beletemetkeztél a munkádba a Bétán, amikor a fák évgyűrűit számolgattad, vagy a borzasok nemi életét tanulmányoztad, és ezért nincs fogalmad a mallorysporti alvilágról. Nekem azonban, mint büntető ügyekkel foglalkozó ügyvédnek, rengeteg dolgom akadt velük. Hidd el, Hugo Ingermann mellett Grego valóságos szent, akinek gyertyát kéne gyújtani az összes templomban. Nem tudsz olyan sötét ügyletet kitalálni, legyen az kábítószer-kereskedelem, drágakőcsempészet, prostitúció, szerencsejáték, uzsora vagy orgazdaság, ami mögött ne ez az Ingermann állna. Ez a mai ügy is… Biztos vagyok benne, hogy egy csomó csaló gazember van mögötte, akik földspekulációval akarnak óriási pénzekhez jutni.

38-39. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Hugo Ingermann · ügyvéd
Hirdetés
>!
Inimma

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Leslie Coombes odatartotta Gus Brannhardnak a poharát, hogy tölthessen neki a whiskhysüvegből, majd gyorsan ezt mondta:
     – Köszönöm, ennyi elég lesz. Több mint fél deci whisky volt már a poharában, a jég felett. Coombes szódával töltötte fel a poharát.
     – Hugo Ingermann pedig – mondta bosszúsan – teljesen ártatlan.
     – Vagyis ártatlan a borzas-ügyben és a betörésben – mondta Brannhard, és magának is töltött méghozzá tele. Brannhard arról volt híres, hogy a jeges, szódás whiskyből mindig kihagyta a jeget is meg a szódát is.
     – És valószínűleg ez az egyetlen dolog, amiben ártatlan volt egész életében. De azért nem ússza meg a dolgot szárazon. – Brannhard jó nagyot húzott a poharából, Coombes pedig belül megremegett. Ennek az embernek a gyomra a vasat is megemészti. – Miközben különböző embereket hallgattunk ki a napkőlopási ügyben, egy csomó bizonyíték került a kezünkbe. Minden tanúvallomást hazugságvizsgáló gép előtt vettünk fel, és kiderült, hogy Ingermann-nak igenis köze van Thaxter uzsoraügyleteihez, Bowlby nyilvánosházaihoz és Heenan zsarolási ügyeihez. Most majd sörétes puskával megyek utána. Elárasztom körülötte a levegőt vádiratokkal, és valamelyik biztosan bejön majd közülük. És még ha nem is tudom elérni, hogy elítéljék, az ügyvédi kamarából akkor is kizárják, az egyszer biztos. Akkor pedig a Gazdag Jövő Párt, amit ő szervezett, szétesik, darabokra szakad. Már most is csak úgy hívják, hogy a Borzas Bobo Párt, és mindenki, akinek bármi köze is volt hozzájuk, pánikszerűen menekül tőlük.

240-241. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Hugo Ingermann · pohár · ügyvéd
>!
Wolly

Az a néhány férfi vendég meg ránézésre mind az a fajta, aki gimnazista korában elég messzire jutott egy iskolai mészárlás megtervezésében, aztán kitalálta, hogy ha tanul és ügyvédnek áll, azzal hatékonyabban árthat a tágabb környezetének. És ez valószínűleg így is van.

38. oldal, 3. Hős

Kapcsolódó szócikkek: ügyvéd
>!
Carmilla 

ügyvéd [Lawyer] (fn.) Aki jártas a törvény kijátszásában.

260. oldal (Eri, 2003)

Kapcsolódó szócikkek: ügyvéd
>!
Carmilla 

Egy bankrablót húsz év börtönre ítélhetnek, míg egy olyan ügyvédet, üzletembert vagy politikust, aki dollármilliókkal károsítja meg a társadalmat, bírsággal vagy felfüggesztett ítélettel „sújthatnak”, többnyire hosszas késedelmekkel, elnapolásokkal és homályos jogi manőverekkel megtűzdelt tárgyalást követően.

Robert D. Hare: Kímélet nélkül A köztünk élő pszichopaták sokkoló világa

Kapcsolódó szócikkek: politikus · ügyvéd