!

Trillian személy

Douglas Adams: Vendéglő a világ végén
Douglas Adams: Galaxis útikalauz stopposoknak
Douglas Adams: The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
Douglas Adams: Life, the Universe and Everything
Douglas Adams: Galaxis Útikalauz stopposoknak – A világ leghosszabb trilógiája öt részben
Eoin Colfer: Ja, és még valami…
!

Trillian (Zooey Deschanel)

!

Tricia McMillan vagyis Trillian Astra, Douglas Adams Galaxis útikalauz stopposoknak című sci-fi sorozatának főszereplőnője.
Leginkább Trillianként ismert a Galaxis-sorozatban, ami születési nevének módosításából ered, hogy kicsit űrszerűbb legyen. A mozifilm változatban középső neve Marie. Külseje alapján „egy karcsú, kreol humanoid, hosszan hullámzó fekete hajjal, telt ajakkal, pici, furán kerek orral és nevetségesen barna szemekkel”.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Trillian_(Galaxis_%C3%BAt…


Idézetek

>!
Szávitrí SP

– Tricia McMillan? – hebegte. – Mi a fenét csinálsz te itt?
– Amit te. Stoppoltam. Mi mást tehettem volna a matematikai és asztrofizikai doktorátusaimmal?

106. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Trillian
>!
virezma P

Trillian had come to suspect that the main reason why he had such a wild and successful life was that he never really understood the significance of anything he did.

Kapcsolódó szócikkek: Trillian · Zaphod Beeblebrox
>!
inka0507

– Azt hiszem, tudnotok kell, hogy nagyon lehangolt vagyok – mondta. Hangja halk volt, és reményvesztett.
– Uramisten! – nyögött fel Zaphod, és egy székbe csuklott.
– Nos – mondta Trillian vidám és együttérző hangon – , most legalább elfoglalhatod valamivel az agyadat.
– Reménytelen – dünnyögte Marvin. – Kivételesen nagy agyam van.
– Marvin! – figyelmeztette Trillian.
– Jól van na, – mondta Marvin. – Mit kell tennem?
– Menj a kettes számú bejárati zsiliphez, és hozd ide a két idegent. Felügyelet alatt.
Marvin egy mikroszekundumnyi késlekedéssel, a hangszín és hanglejtés finoman mérlegelt mikromodulációjával – tehát anélkül, hogy a sértődésre konkrét alapot szolgáltatott volna – mélységes megvetést és borzadályát fejezte ki minden iránt, ami emberi:
– Ennyi az egész?
– Igen – mondta Trillian határozottan.
– Nem lesz sok örömöm benne – mondta Marvin.

78. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Marvin · Trillian
>!
Bi_bi_bi

Trillian mindinkább gyanította, hogy Zaphod élete azért olyan vad és sikeres, mert bármit tett is, soha semminek nem értette a valódi jelentőségét.

Kapcsolódó szócikkek: Trillian · Zaphod Beeblebrox
>!
Bi_bi_bi

Zaphodhoz fűződő kapcsolata során Trillian számára az egyik legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy megtanulja, hogyan különböztesse meg, mikor teszi magát Zaphod ostobának csak azért, hogy az embereket meghökkentse; mikor teszi magát ostobának azért, mert lusta gondolkodni, és azt akarja, hogy valaki más gondolkodjék helyette; mikor teszi magát felháborítóan ostobának azért, hogy leplezze, hogy nem ért valamit, és mikor ostoba igazán.

Kapcsolódó szócikkek: Trillian · Zaphod Beeblebrox
>!
Mircsi

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– És ott volt – folytatta Zaphod. – Világosan, mint a nap. Egy-egy egész szekció mindkét agyam közepén, melyek csak önmagukkal álltak kapcsolatban. Valami gazfickó kiégette az összes szinapszist,és elektronikusan körbenyeste azt a két jókora darab szürkeállományt.
Ford megrendültem bámulta. Trillian elfehéredett.
– Valaki ezt tette veled? – suttogta Ford.
– Igen.
– Ki volt az? És miért?
– Hogy miért? Csak találgatni tudok. De azt tudom, hogy ki volt az a gazember.
– Tudod? Honnan?
– Mert beleégette a monogramját az elroncsolt szinapszisokba. Otthagyta nekem, hadd lássam.
Ford elszörnyedve meredt rá; érezte, hogy lúdbőrözik az egész teste.
– Monogram? az agyadba égetve?
– Igen.
– Miféle monogram, az ég szerelmére?
Zaphod csöndben nézte egy darabig. Aztán elfordult.
– Z.B. – mondta halkan,

GÚS 20. fejezet vége

Kapcsolódó szócikkek: Ford Prefect · Trillian · Zaphod Beeblebrox
Hirdetés
>!
Róka P

Trillian megkérdezett valamit Fordtól, amely kérdés történelmileg minden beszélgetés per alkalomkor minimum egyszer elhangzott. – Mi a fenéről beszélsz, Ford?

43. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Ford Prefect · Trillian
>!
virezma P

He took Trillian's elbow in his extremely large hand and the muscles in his upper arm moved around each other like a couple of Volkswagens parking.

22. fejezet

Kapcsolódó szócikkek: Thor · Trillian
>!
Nodzsy

A Teljesút étlapja – engedély alapján – közöl egy részt a GALAXIS Útikalauz stopposoknak egyik korábbi kiadásából. Az idézet így hangzik:
A főbb galaktikus civilizációk mindegyike három jól elkülönülő szakaszt élt át a történelme során. Ezek a Túlélés, a Kíváncsiság és a Kifinomultság, más szóval a Hogyan, a Miért és a Hol fázaisai.
Az első fázis jellemző kérdésfelvetése: „Hogyan szerezhetnénk egy kis ennivalót?”, a másodiké: "Miért kell ennie az embernek? kérdésével lehetne jellemezni.

Az étlap továbbmegy ennél, amennyiben azt sugallja, hogy a Teljesút avagy a Vendéglő a világ végén kielégítő választ nyújt a harmadik kérdésre.
Amiről nincs szó az étlapban, az az, hogy noha nagyobb civilizációk esetében rendszerint sok ezer évet vesz igénybe a Hogyan, a Miért és a Hol fázisain való áthaladás, kisebb szociális egységek, körülmények kényszerítő hatására, rendkívül gyorsan túljuthatnak a fejlődés eme lépcsőin, ámbár sokszor nem a felvázolt sorrendben. Íme:
– Hogy állunk? – kérdezte Arthur Dent.
– Rosszul – felelte Ford Prefect.
– Hol vagyunk? – kérdezte Trillian.
– Fogalmam sincs – felelte Zaphod Beeblebrox.
– Miért? – kérdezte Arthur Dent.
– Pofa be! – javasolta Zaphod Beeblebrox és Ford Prefect.

VAVV 20. fejezet, 221. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Arthur Dent · Ford Prefect · Trillian · Zaphod Beeblebrox
>!
P_ViktoriaLaura

– He? – mondta Ford.
– He? – kérdezte Arthur.
– He? – csatlakozott Trillian az előtte szólókhoz.

Kapcsolódó szócikkek: Arthur Dent · Ford Prefect · Trillian