trallok állat

Robert Jordan: A világ szeme I-II.
Robert Jordan: A nagy hajtóvadászat I-II.
Robert Jordan – Brandon Sanderson: A Fény emlékezete I-II.
!

~ állatember

!

a Sötét Úr teremtményei. Az Árnyék háborúja alatt hívta életre őket. Hatalmas termetűek, végtelenül vadak; félig ember, félig állat torzszülöttek. A gyilkolás puszta öröméért ölnek. Ravaszak, furfangosak, a szavuk fabatkát sem ér. Csak az bízhat meg bennük, akitől félnek. Mindenevők; bármilyen húst elfogyasztanak, beleértve az emberek és más trallokok húsát. Nagyrészt emberi eredetűek, ezért keveredésre is képesek az emberi fajjal, de az ilyen nászból származó utódok legtöbbször halva születnek, vagy ha nem, akkor is ritkán élik meg a felnőttkort. Törzsszerű bandákba tömörülnek, ezek közül a legfontosabbak az Ahf'frait, az Al'ghol, a Bhan'sheen, a Dhai'mon, a Djin'nen, a Ghar'ghael, a Ghob'hlin, a Gho'hlem, a Ghraem'lan, a Ko'bal, a Kno'mon és az Orh'deg.


Idézetek

korneliak>!

A Ködhegységben Eldrene egyedül maradt Manetheren kiürült városában. Mikor megérezte, hogy Aemon meghalt, a szíve is kedvesével pusztult. Nem maradt más a helyén, mint végtelen bosszúszomj. Bosszút akart a szerelméért, a népéért, a szülőföldjéért. A keserűség, az őrjöngő gyász erejétől hajtva kinyúlt az Igazi Forráshoz; a trallok seregre zúdította az Egyetlen Hatalmat. És a Rémurak mind elpusztultak, ahol éppen voltak. Titkos haditanácson, a csapataik között, bárhol. Egy lélegzetvételnyi idő alatt az összes Rémúr és a Sötét Úr hadseregének összes tábornoka lángra lobbant és elhamvadt. Ahogy a testük a tűz, úgy frissen győzedelmeskedett hadseregük a rettegés martaléka lett.

Kilencedik fejezet, TÖRTÉNETEK A KERÉKRŐL (Első kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Aemon · bosszú · Egyetlen Hatalom · Eldrene · Ködhegység · Manetheren · Rémurak · Sötét Úr · trallok
Lisie87>!

Lan megveregette Mandarb nyakát.
– Nemsokára megpihenünk, barátom! – suttogta az állatnak. – Megígérem!
Mandarb felhorkant a sötétben, és a közelben több ló is felnyerített.
– Lesz saját otthonunk – folytatta Lan. – Az Árnyék legyőzése után Nynaeve meg én visszafoglaljuk Malkiert. Újra teremni fognak a földek. Megtisztítjuk a tavakat. Zöld lesz a mező. Nem lesznek trallokok, akik ellen harcolnunk kéne. Gyerekek fognak felülni a hátadra, öreg cimborám! Békességben töltheted el a hátralévő napjaidat. Reggeltől estig almát ehetsz és a legszebb kancák várnak rád!

537. oldal

Kapcsolódó szócikkek: al'Lan Mandragoran · Malkier · Mandarb · Nynaeve al'Meara · trallok
6 hozzászólás
korneliak>!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Moiraine lemászott Aldiebről. Nyugodt mozdulatokkal elővett valamit a zsebéből. Széthajtogatta. Rand egy pillanatra sötét elefántcsontot pillantott meg. Az angreal. Az angreallal az egyik, a botjával a másik kezében az aes sedai szembefordult a rohamozó trallokokkal, az Enyészek fekete kardjaival, és megvetette a lábát. Aztán a magasba emelte a botot, majd a földbe szúrta.

Tizennyolcadik fejezet - A caemlyni út (Első kötet)

Kapcsolódó szócikkek: angreal · Moiraine Sedai · Myrddraal · Rand al'Thor · trallok
korneliak >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Fiatal aielek gyakran utaznak a Fertőhöz. Némelyik fiatalember egyedül megy, mert valamiért azt hiszi, hogy neki adatott a feladat, hogy megölje a Sötét Urat. De a legtöbben csapatokban mennek. Trallokokra vadászni.

Harmadik fejezet - Az utazónép (Második kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Sötét Úr · trallok
korneliak >!

Éles csengőszó hangzott fel vibrálva, késként vágva el minden más hangot. Mintha minden irányból hallatszott volna egyszerre.
A terem távolabbi végén nyíló magas, kétszárnyú ajtó feltárult. Két trallok lépett be rajta. Térdig érő fekete páncéljukat fémtüskék díszítették. Mindenki hátrahőkölt. Még a férfi is, aki Borsnak nevezte magát.

Kapcsolódó szócikkek: trallok
korneliak >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– Bela? – kérdezte. Ezen semmi nem változtat. Nincs mentség.
Az aes sedai bólintott.
– Őrdombon Belának nem volt szüksége, hogy megtisztítsam a fáradtságtól. Valaki már megtette. Még talán Mandarbot is le tudta volna hagyni azon az éjszakán. Gondolnom kellett volna rá, hogy kit vitt Bela. Trallokok voltak a sarkunkban, fölöttünk egy draghkar körözött, és egy Enyész is volt a közelben, csak a Fény tudja, hol. Érthető, hogy attól féltél, Egwene lemaradhat. Nagyobb szükséged volt valamire, mint addigi életedben bármire, mindennél jobban akartál valamit, ezért kinyúltál az egyetlen dolog felé, ami megadhatta neked. A saidinhoz.

Harmincadik fejezet - Nincs kezdet, sem vég (Második kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Egwene · Moiraine Sedai · Rand al'Thor · trallok
korneliak >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

A Myrddraalok viszont csak jöttek tovább, egy vonalban, mintha észre sem vennék, milyen vadul dobálja magát alattuk a talaj. Halálfekete lovaik egyetlen lépést sem vétettek, patáik tökéletesen egyszerre emelkedtek és csapódtak a földbe. Minden irányban trallokok hemperegtek a fekete hátasok körül, vonyítva, a domboldalba kapaszkodva, amely újra és újra a magasba dobta őket; az Enyészek lassan mégis közeledtek.

Tizennyolcadik fejezet - A Caemlyni út (Első kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Myrddraal · trallok
korneliak >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

Egwene meghúzta Bela gyeplőjét, majd bizonytalanul nézett körbe. Félig csodálkozva, félig riadtan.
– Ez… olyan furcsa – suttogta. – Úgy érzem, mintha elvesztettem volna valamit. – Még a kanca is várakozásteljesen emelte magasba a fejét. Ki-kitágultak az orrlyukai, mintha halványan frissen kaszált széna illatát érezné.
– Mi… Mi volt ez? – kérdezte Perrin.
Elyas hirtelen elnevette magát. Kétrét görnyedt, úgy kacagott. A térdét csapkodta.
– Hát a biztonság. Az. Sikerült, ostoba bolondok! Ezt a határt egyetlen holló sem lépi át… legalábbis olyan nem, ami a Sötét Úr pillantását hordozza. Egy trallokot úgy kellene behajtani, és a Myrddraalt is valami nagyon iszonyúnak kellene kényszeríteni, hogy hajlandó legyen a hajtásra. És aes sedai-ok sem. Itt nem működik az Egyetlen Hatalom. Itt nem tudják érinteni az Igazi Forrást. Sőt, még csak nem is érzik, mintha eltűnt volna. Ettől mintha belülről viszketnének, bizony. Úgy reszketnek, mintha hét napos részegség után lennének másnaposak. Biztonságban vagyunk.

Hetedik fejezet - Könyörtelen szemek (Második kötet)

korneliak >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

A domb gerince elfeketedett az állatemberek tömegétől. Mindenütt disznóorrú, eltorzult, üvöltő arcok. De amitől mindannyian elszörnyedve dermedtek meg, az a három Myrddraal látványa volt.

Tizennyolcadik fejezet - A caemlyni út (Első kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Myrddraal · trallok
korneliak >!

Cselekményleírást tartalmazó szöveg

– A trallokok és a Myrddraalok gyűlölik a mély vizet. A trallokok egyenesen rettegnek tőle. Úszni egyik sem tud. Egy Félember meg sem próbál átgázolni olyan vízen, amelybe a derekánál magasabbra merülne, különösen nem, ha az folyóvíz. A trallokok még ennyire sem hajlandóak, ha más megoldás is lehetséges.

Tizenkilencedik fejezet - Árnyékles (Első kötet)

Kapcsolódó szócikkek: Myrddraal · trallok