!

törvény fogalom

Rejtő Jenő (P. Howard): Csontbrigád
Jonathan Swift: Gulliver utazásai
Eörsi István: Emlékezés a régi szép időkre
Agatha Christie: És eljő a halál…
Khaled Hosseini: Ezeregy tündöklő nap
Stephen King: A rémkoppantók
C. S. Lewis: A ló és kis gazdája
Alessandro Baricco: Selyem
Biblia
Joseph Heller: Isten tudja
Alessandro Baricco: Novecento
Rudyard Kipling: A dzsungel könyve
Robert Louis Stevenson: Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete
A. S. Neill: Summerhill
Michel Houellebecq: Elemi részecskék
Richard P. Feynman: Hat könnyed előadás
Niccolò Machiavelli: A fejedelem
Albert Camus: A lázadó ember
Michael Moore: Hülye fehér ember
Veres Péter: Gyepsor
Fejes Endre: Jó estét nyár, jó estét szerelem
Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!
E. L. Doctorow: Daniel könyve
Fekete István: 21 nap
Anatolij Ribakov: Az Arbat gyermekei
Szögyal Rinpocse: Tibeti könyv életről és halálról
Upanisadok
Nyikolaj Leszkov: A lepecsételt angyal
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
Alain-René Lesage: A sánta ördög
Balogh Edgár: Tíz nap Szegényországban
William Paul Young: A viskó
Guillaume Depardieu: Ezerrel
Luther Márton: Asztali beszélgetések
Matthijs van Boxsel: A butaság enciklopédiája
Xenophón: Emlékeim Szókratészról
A Katolikus Egyház Katekizmusa
Csabai László: Szindbád, a detektív
Platón: Törvények
Nyíri Tamás: Az ember a világban
Kovács Ákos – Sztrés Erzsébet: Tetovált Sztálin
Arisztotelész: Politika
Terry Pratchett: Vadkanapó
Paul Feyerabend: A módszer ellen
Peter Stein: A római jog Európa történetében
Montesquieu: Montesquieu hagyatékából
Q. G. Lyn – Q. F. Lyn – A. F. Bian: Aster
II. János Pál: Familiaris consortio – A családi közösség
Dernői Kocsis László: Politikusok és kalandorok
Oliver Bowden: Assassin's Creed – Testvériség
Borisz Akunyin: A gyémántszekér I-II.
Arthur Rimbaud: Egy évad a pokolban
Michael J. Sandel: Mi igazságos… és mi nem?
Paolo Bacigalupi: A felhúzhatós lány
Kondor Vilmos: Budapest novemberben
David Mitchell: Felhőatlasz
Friedrich Nietzsche: Zarathustra
Szepes Mária: Merre tartasz, ember?
Puzsér Róbert – Eötvös Gábor: Szélsőközép
Colum McCann: Hadd forogjon a nagyvilág
Jan Grue: Test és elme
Michael Connelly: Perújrafelvétel
M. J. Arlidge: Ecc, pecc
II. János Pál pápa: Veritatis Splendor
Cassandra Clare – Robin Wasserman: Az elveszett Herondale
Borisz Akunyin: A fekete város
Jonathan Holt: Az áruló
Anna Banks: Triton
Anna Banks: Neptun
Slavoj Žižek: Zűr a Paradicsomban
Salamon János: A szív arisztokratikus szokásai
Cassandra Clare: Éjfél kisasszony
Michael Greger – Gene Stone: Hogy ne halj meg
John Hart: A megváltás útján
Charles Dickens: Oliver Twist
Lionel Shriver: A Mandible család

Idézetek

>!
Aquarius

A törvény szigorú, kis Viktor. Ha bajt csinálsz, a baj bánattal jár, a bánat szenvedéssel.

120. oldal

Kapcsolódó szócikkek: törvény
>!
selfmadehell P

Engedelmeskedünk a törvénynek, nem mintha a törvény igazságos volna, hanem mert a törvény az törvény. Ebben a tautológiában mutatkozik meg a törvény törvénytelen alapja: a törvény akkor igazolódik, ha mindenki engedelmeskedik neki. A törvénynek ez a fonák oldala látszólag gátja a törvény érvényesülésének, valójában azonban éppen ez tekintélyének titokzatos alapja. A jogállam kizárólag a törvénynek érvényt szerezni hivatott sikertelen próbálkozásoknak köszönheti létét. A törvénynek éppen azért van delejes hatalma, mert mindig marad benne valami érthetetlen.

41. oldal

Kapcsolódó szócikkek: törvény
>!
selfmadehell P

Nem azért követjük a törvényt, mintha eleve áldásos volna; a törvény akkor lesz hasznossá, ha mindenki követi-

138. oldal

Kapcsolódó szócikkek: törvény
>!
krlany I+SMP

Szegény apám. Ahogy ma az eszembe jut mindez, és visszagondolok azokra az időkre, melyek a béke és az elnyomatás különös keverékéből tevődtek össze: még százszorosabban érzem átsütni a múlton azt a nagy lefojtott vágyakozást, amit húsz esztendőn keresztül őrzött és hordozott magában a puska után. Milyen fájdalmas és milyen megalázó lehetett húsz esztendeig élni ezzel a vággyal fent az erdőkben, és mindig csak a mások vállán látni a puskát, és naponta vadakkal találkozni, és naponta arra gondolni: ha csak egy napra is egyenjogú polgára lehetnék ennek az országnak… csak egy napra…! Micsoda megalázás lehetett ez egy ember számára. Micsoda rettenetes gyűlölet kellett ahhoz, hogy egy államhatalom így megbélyegezzen embereket az anyanyelvük miatt, mint ahogy apámat bélyegezték húsz éven át. Mi, akik ebben nőttünk föl, már nem érezhettük ezt annyira, mert bennünk már természetessé vált az önvédelem, a törvények és a rendeletek kijátszása. De apám, ő abban nőtt föl, hogy a törvény szent. Mert az a törvény, amelyiknek védelme alatt ő emberré nevelkedett, a régi Magyarország törvénye, valóban szent volt. Egy szent korona törvénye volt, mely nem tett különbséget ember és ember, csupán erkölcs és erkölcstelenség, rend és rendetlenség, erény és bűn között. És apám számára szent maradt továbbra is a törvény, még az is, amelyik őt rabszolgává és megvetett emberré taposta, és soha egy pillanatig nem jutott az eszébe, hogy a törvényt ki lehetne játszani, bármennyire is sajgott benne a vágy. Szegény apám. Ő még egy régi ország és egy régi erkölcs emlékét hurcolta magával, húsz megalázott nehéz esztendőn át, és úgy fogadta a változó törvényt, mint ahogy a változó időjárást fogadja a hívő ember, béketűréssel és alázattal, mert hiszen Isten s a törvény tudják, mit cselekszenek.

Kapcsolódó szócikkek: törvény
>!
krlany I+SMP

Én magam így gondolkoztam erről a dologról: katona vagyok, mert így rendelte a törvény, annak az országnak a törvénye, amelyik belőlem szabad embert csinált. Amelyik országban nagyszerű és boldog életet élhettem, házat építhettem és magam mellé vehettem Anikót. Amely ország vadőrré tett, és biztosította számomra, hogy Andriskából embert nevelhetek. Ennek az országnak a törvénye behívott katonának, fegyvert adott a kezembe, és én esküt tettem erre a fegyverre. Megesküdtem, hogy megvédem a törvényt és a hazát. Én már tudtam akkor, hogy mit jelent ez a szó: „haza”, mert hiszen csak három évet töltöttem el életemből úgy, hogy az ország, amelyikben éltem, a hazám is volt. Ha csak az országról lett volna szó, talán én is úgy gondolkoztam volna, mint sokan mások, akik azt mondták, hogy nekik mindegy az egész háború. De itt a hazáról volt szó, és a haza a szabadságot jelentette, a házat a Belcsujban, a vadőri állást, a puskát. Anikót, és kicsi Andrist. És én ezért azt mondtam magamban: katona vagyok, tehát háborúzni fogok. S aki reám lő, azt én lelövöm. S aki felém közeledik az ellenség ruhájában, azt is lelövöm. S ha támadni kell, hát támadni fogok, s azon leszek, hogy minél messzebbre kergessem az ellenséget a Belcsujtól. Mert az ember vagy csinál valamit, vagy nem. De amit csinál, azt egészen kell csinálja. Hát én elhatároztam, hogy a háborút egészen fogom csinálni, mert ezzel tartozom azoknak, akiktől a szabadságot kaptam.

Kapcsolódó szócikkek: háború · haza · katonaság · ország · szabadság · törvény
>!
george08

A törvények szabályossága és szükségszerűsége ugyanúgy nem szünteti meg az egyedi esetek kiszámíthatatlanságát, mint az emberi egyének szabadságát. Mivel az ember létezésében és önmegvalósításában rá van utalva a mindenségre, sőt szelleme a létezők egészén is túlkérdez, lényegében véve a bizalmi tényező határozza meg világi kapcsolatait is.

Biztonság vagy bizalom - A bizalom

Kapcsolódó szócikkek: bizalom · szabadság · törvény
>!
Aurore

Törvény az, amit betartanak – Gordon sokszor hallotta a mondást, és akármennyire cinikusnak tartotta, kénytelen volt egyetérteni vele.

174. oldal

Kapcsolódó szócikkek: törvény
>!
gab001 P

A törvények zavarba ejtő írások. Az igazság útjába állnak.

91. oldal, 4. fejezet (Ad Astra, 2012)

Kapcsolódó szócikkek: igazság · törvény
>!
Vaniliamamor_Bella

A törvény az törvény, ebben a világban és a következőben is – lassan lendül a keze, de végül igazságot tesz.

168. oldal, Tizennyolcadik fejezet - Nyár második hava - 10. nap

Kapcsolódó szócikkek: igazság · törvény
>!
Lunemorte MP

Ez is az itteni törvény része: ha az asszony kezd „túl okos lenni", kötelességed, hogy bemoss neki egy jó nagyot.

497. oldal

Kapcsolódó szócikkek: asszony · erőszak · törvény