Török Szultán személy

Rejtő Jenő (P. Howard): Az elátkozott part
Rejtő Jenő (P. Howard): A három testőr Afrikában

Idézetek

vargarockzsolt>!

A Török Szultán már két napja nem ment ki az utcára, mert valaki ellopta a nadrágját. Ezt a ruhadarabot nehéz nélkülözni, ha valaki sétálni megy.
Mi a tanulság ebből?
Nem tudom.
De egészen bizonyos, hogy az ügy mögött tanulságos következtetések húzódnak meg.
Mert ha a Török Szultán nadrágját nem lopják el, vagy ha Tuskó Hopkins jobban ügyel a saját ruházatára, akkor néhány ember, sőt egy kis birodalom sorsa is másképpen alakul. Ilyen rejtélyek húzódnak meg olykor egy nadrág hátterében.

5. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Török Szultán
Evione>!

A Török Szultánnak Tuskó Hopkins a következő ajánlatot tette: hajlandó rendelkezésére bocsátani a saját nadrágját, a géperejű járművek díjszabását véve alapul, óránként egy frank 45 fillérért vagy átalány árban, a délután tartamára 7 frankért és vacsoráért, két személy számára.
A halódó rágyújtott egy cigarettára.
– Drága – mondta. – Négy frankot kaphatsz, de csak úgy, ha az ingedet is ideadod.
Ne beszéljünk Tuskó ingéről. A Török Szultán kérését csak az teszi érthetővé, hogy neki semmilyen inge sem volt.
– Nyolc frankért az inget is kölcsönadom. Ha nem, hát nem.
Néhány feltűnően durva becsületsértés után megegyeztek utólag fizetendő hat frank negyvenben. Tuskó odaadta a nadrágot és majdnem a teljes inget. Az egyik ujjat, amelyik lejárt, a kabátzsebébe tette. A nadrág csodálatosan bő volt, és rendkívül rövid.

Második fejezet - 3

Kapcsolódó szócikkek: Török Szultán · Tuskó Hopkins
KingucK P>!

Kissé hallgattunk. A levél valahogy hatással volt ránk. Szerencsére Levin éppen napi tizenöt
perces sétáját végezte az udvaron, és így nyugodtan beszélgethettünk.
– Ez a nő fontos lehet az ügyedben – mondtam igen helyesen.
– De ki ez a Boulanger úr? – töprengett Hopkins.
– A Török Szultán neve – mondta Senki Alfonz.
– Ne mondd!
Ez engem is meglepett. Mik derülnek ki húszéves barátság után!
– Nem tudtam, hogy neve is van – csodálkozott Tuskó.

2. fejezet / 4.

KingucK P>!

A Török Szultán csúfnevű barátom, aki nem volt velünk a légióban, és nagyon szeret levelezni, írt nekem az ügyben:
„Min dék duttam, hotty. Te egy vagy Naggy hüjje. De hogy eggkorra. Vaggy asztt tat.
Mékk én? sem duddtam. Ellhicheted! Róllam te. Ne firrgálj! semmid. Mert jövög én.
Éés cha meggírom terróladd. Hodjj migget tsináldáll. Aggor jjól besszárnag. Tégedd.
Éés ettől függetlenül gaphadsz tőllem a fejedre eggy nagyod a kőzgasszán biszkállóval.
Ami 1. sújjos fém dártty. Eszt én írom. Ghenek. bb.! és ammid énn irrog, assz nem.
Hasszug. Mar! hasság. Mintt amit? Te. Írrsz. Régen. Régenny. Reggénnyé. (Nem,
givánndd! dörllentő.)
Kiváló Disztelleddel:
Te ló!”
Barátaim unszolása azonban nem akadályozhatott meg abban, hogy újabb regényemet a magam
egyszerű, de pompás művészetével ne bocsássam az utókor útjára.

2. fejezet / 1.

Kapcsolódó szócikkek: Török Szultán