!

Tláloc személy

Passuth László: Esőisten siratja Mexikót
Robert Graves: The White Goddess

Idézetek

>!
lzoltán IP

     – Mit érthetett ezalatt, hogy Esőisten les Mexikó kapujában? – Marina ránézett az inkább egyedül beszélőre. Látta, amint végigszalad homlokán a fekete gondolat s tovagyűrűzik: mit jelenthet? Ezek a gyönyörű, kínzó órák, a lélek és test gyötrelmében asszonyához menekült: – Mondd, Marina, mit jelenthet…?
     – Tláloc, aki az eső és vihar istene, megérzi az időt! Amikor baj közelít, felül a ház kapujára, éjszakánként hallják a hangját. Ilyenkor átváltozik néha ocelottá. A ház kapuja, mely felett megtelepszik, nyikorog majd a halottak után.

Negyedik rész – Tenochtitlán, 20. fejezet (Szépirodalmi, 1974)

Kapcsolódó szócikkek: Tláloc
>!
lzoltán IP

     – Te hiszel benne… és hiszed azt, hogy kétarcú a Viharisten?
     – Az eső a föld pulque-itala, mely felüdíti, megrészegíti, s az ájult magvak szellemvilágát újra felhajtja csíráikban a földnek apró kapuin át, Tláloc a fején edényt visz, kezében villám van, kőbalta s hatalmas metszőfoga elcsattan, ha vad szagát érzi. Ilyen kígyókat teker arca köré, szeme köré csavarja, hogy csak messzire… minél messzebbre tekintsen, s a két kígyó feje ott ér össze az ajkainál… s ha összeér a kígyók feje, megdördül az ég lesújtanak a villámok, melyek Tláloc száján keresztül villannak el… Ez a mi ősünk, Tláloc!

Negyedik rész – Tenochtitlán, 24. fejezet (Szépirodalmi, 1974)

Kapcsolódó szócikkek: eső · kígyó · Tláloc · villám
>!
lzoltán IP

     Vajon nincs-e mégis nekik igazuk, s ez új világban új törvények győzedelmeskednek az élet felett, s mindaz, ami odaát, Hispániában történik, csak jeltelen, sápadt holdfogyatkozás? Vajon nem kellene-e megírni Carlosnak, hogy legyőzte az embereket, legyőzte a seregeket, urakat és városaikat… de renitensek még az istenek, s bálványaik leheletéből megidézik éjszakánként, a hívek is, egymásközt az ocelotfejűt, aki felugrik a városok kapujára, s a kacagását nem lehet elfojtani sohasem…?

Ötödik rész – Esőisten siratja Mexikót, 2. fejezet (Szépirodalmi, 1974)

Kapcsolódó szócikkek: Tláloc
Hirdetés
>!
lzoltán IP

     Guatemozin hallgatott. Kint – fekete karmokkal vágott bele az estébe az eső, a téglahombár falán végigszaladtak az esőszemek.
     – Tláloc megsegít… Esni fog… Köd lesz a tavon…

Ötödik rész – Esőisten siratja Mexikót, 8. fejezet (Szépirodalmi, 1974)

Kapcsolódó szócikkek: Tláloc
>!
Arianrhod MP

The hundred-headed serpent watching over the jewelled Garden of the Hesperides, and the hundred-clawed toad wearing a precious jewel in his head (mentioned by Shakespeare's Duke Senior) both belonged to the ancient toadstool mysteries, of which Gwion seems to have been an adept. The European mysteries are less fully explored than their Mexican counterpart; but Mr. and Mrs. Gordon Wasson and Professor Heim show that the pre-Columbian Toadstool-god Tlaloc, represented as a toad with a serpent head-dress, has for thousands of years presided at the communal eating of the hallucigenic toadstool psilocybe: a feast that gives visions of transcendental beauty. Tlaloc's European counterpart, Dionysus, shares too many of his mythical attributes for coincidence: they must be versions of the same deity; though at what period cultural contact took place between the Old World and the New is debatable.

Robert Graves: The White Goddess A Historical Grammar of Poetic Myth

Kapcsolódó szócikkek: Dionüszosz · Tláloc