!

Tibet helyszín

Hszinran: Égi szerelem
Leslie L. Lawrence: A vérfarkasok kastélyában
Leslie L. Lawrence: Tulpa
Ole Nydahl: Első lépés a Gyémánt Úton – Egy utazás, amely történelmet írt
Gaby Naher: A sárkánnyal harcoló
Reinhold Messner: A kristályhorizont
Marco Polo: Marco Polo utazásai
Vásáry István: A régi Belső-Ázsia története
Csögyam Trungpa: Tibetben születtem
Baktay Ervin: A világ tetején I-II.
Carl Gustav Jung – W. Y. Evans-Wentz – John Woodroffe – Alexandra David-Neal – Luise Göpfert-March – Naropa: Bevezetés a buddhista halálfilozófiába
J. J. Hurtak: Bevezető Énok-kulcsok
Hendrik Groen: Lesz ez még így se
Scott Frost: „Diane…”

Idézetek

>!
Lunemorte MP

Minden kolostorban van egy szoba, ahol a mandalát őrzik.

Leslie L. Lawrence: Tulpa A Gonosz halotti leple

Kapcsolódó szócikkek: mandala · Tibet · tibeti
>!
Andaxin

A felhőkből kiemelkedő jégóriások látványától fellelkesülve elmesélem Nenának, hogy a tibetiek szerint hogyan keletkezett a világ.
Tibet teremtés-mítosza ürességgel, sötét ürességgel kezdődik. Ebből a semmiből keletkezett egyszer csak a szél, amely az ürességet lágyan és békésen töltötte meg. A négy égtáj felől fújt. Az évek múlásával egyre erősebb és egyre viharosabb lett, és egy hatalmas villámot teremtett. A villámból felhők keletkeztek, amelyek szintén erősekké váltak, mint a villám és a szél. A felhőkből eső fakadt, kocsikerék nagyságú esőcseppek hullottak. Így keletkezett az ősóceán. Amikor felszíne már nem háborgott, ismét feltámadt a szél. Felkorbácsolta a vizet, amiből hab képződött, olyan sűrű, mint a tejszín amiből a vaj készül. Így jött létre a Föld.
Közepében hatalmas, ékkövekből álló hegy volt, az istenek lakóhelye. A hegyet egy tó vette körül, a tó partján pedig aranyhegyek gyűrűje. Az aranyhegyeken túl volt még egy tó, és azt is hegyek övezték, azon túl még egy…hétszer föld, hétszer víz. A legutolsó hegy-gyűrű mögött volt a külső óceán, amelyből, mintha szigetek volnának, négy világ emelkedett ki, és mindegyik más alakú volt. A Déli Világ lefelé fordított kúp; a Nyugati Világ kerek; a jómódú Északi Világ négyszögletes; a Keleti Világ pedig félhold alakú volt. Ez a világegyetem sötétségbe merült. Az isteneknek nem volt szükségük fényre, belső fényüket hordozták magukban.
Az egyik isten felfedezett egy nedvet, ami a földből folyt ki. Mindannyian ittak belőle, ezért erejük és fényük csökkent; így elvesztették halhatatlanságukat.
Így lettek az istenekből emberek. Jóllehet függtek a Naptól, a Holdtól és a csillagoktól, mégiscsak a bőség világa volt ez. Mindennap termett egy-egy gyümölcs mindenkinek, míg egy szép napon egy kapzsi ember két gyümölcsöt fedezett fel a fáján. Mindkettőt leszedte és megette. Másnap reggel nem termett számára több gyümölcs és megéhezett – olyan éhes volt, hogy elvette valaki másnak a gyümölcsét. Mivel most ennek nem maradt tápláléka, ő is elvette valaki másét. Hamarosan mindenki arra kényszerült, hogy elvegye, ami nem volt az övé. Így jött létre a munka. Mindenkinek növényeket kellett termesztenie, hogy akkor is elég tápláléka maradjon, ha valaki lop tőle. Ezek az emberré vált istenek mind férfiak voltak. A gyümölcsök körüli veszekedés során azonban érzéseik és gondolataik megváltoztak. Az egyik férfi letépte nemi szervét a testéről, és így asszonnyá vált. Gyerekeket szült, és hamarosan tele lett a világ asszonyokkal és férfiakkal, akik újabb gyerekeket nemzettek…

91-92. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Föld · Isten · teremtés · Tibet · világ
>!
Szelén

– Egyre inkább átérzem, hogy Tibetben a hit mindent befolyása alatt tart – mondta. – Itt az emberek teljesen az egek és a természet kezébe helyezik magukat. Még a hegyek, vizek és növények is a hitről szólnak

95. oldal

Kapcsolódó szócikkek: hit · Su Ven · természet · Tibet
>!
myrtus

Egyre inkább felfogta, hogy Tibet egésze voltaképpen egyetlen nagy kolostor. Mindenkit betöltött, áthatott ugyanaz a vallási szellem, akár lámaruhában járt, akár nem.

148. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Su Ven · Tibet
>!
tmezo P

Legtöbben közülük máris érzékelték a baj kezdeti jeleit – enyhe fejfájást, a szt, hogy kissé nehezen vettek levegőt, ám mindez elkerülhetetlenül annál súlyosabbá válik, minél tovább utaznak Tibet belseje felé. A „világ tetején” az átlagos tengerszint feletti magasság 4000 méter körül járt.

33. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Tibet
>!
Andaxin

A főútvonal mentén keletnek tartottunk Aladóig, ahol két folyó torkollik egymásba. A délit követtük néhány mérföldön keresztül majd a nyugati oldalán egy völgybe kanyarodtunk. Itt melegebb éghajlat uralkodott, bambusz, és különböző fajta magyalbokrok zöldelltek mindenfelé. A völgy tele volt azonos irányba haladó menekültekkel, s amikor megkérdeztük, hová mennek, mindenki azt mondta, hogy ő csak az előtte haladót követi. Mivel rengeteg jószág volt az úton, egyre kevesebb szabad legelőt találtunk. Sok állat elpusztult az út mellett, s rothadó tetemük megrontotta a levegőt. Alig találtunk táborozásra alkalmas területet. Zsebkendőnyi szabad hely sem volt, sátraink köteleit is csak nagy nehezen tudtuk kifeszíteni. A menekültek közül sokan akartak velem beszélni, azt gondolták, egy olyan csapatnak, mint a miénk, biztosan van terve. Elmondtam, hogy nekem sincsenek náluk kialakultabb elképzeléseim, egyszerűen csak ugyanabba az irányba tartunk. A tömegben lévő lámák folytatták imáikat, a völgy visszahangzott éneküktől, dobolásuktól és hangszereiktől. Az embereknek csodálatosan jó kedve kerekedett, nevettek, tréfálkoztak, és maguk is énekeltek. Ez napokig így ment. Nangcsen királynője és minis.ztereinek nagy része is a menekültek között volt.

154. oldal Tizenötödik fejezet - Menekültek útja

Csögyam Trungpa: Tibetben születtem Önéletrajz, ahogyan Esmé Cramer Roberts lejegyezte

Kapcsolódó szócikkek: Tibet · tibeti
Hirdetés
>!
shellycoat P

At a time like this, curiously, you begin to think of the things you regret. Or the things that you might miss. I would like in general to treat people with much more care and respect. I would like to climb a tall hill, not too tall, and sit in the cool grass, not too cool, and feel the sun on my face. I wish I could have cracked the Lindbergh kidnapping case. I would very much like to make love to a beautiful woman, who I had genuine affection for. And, of course, it goes without saying, that I would like to visit Tibet. I wish they could get their country back and the Dalai Lama could return. Oh, I would like that very much.

Scott Frost: „Diane…” The Twin Peaks Tapes of Agent Cooper

Kapcsolódó szócikkek: Dale Cooper · Tibet
>!
Lunemorte MP

Az én szememben az, ha valaki nem tudja, hogy Tibetet több mint ötven évvel ezelőtt lerohanta a kínai néphadsereg, olyan, mintha sejtelme sem volna a holokausztról. Van néhány figyelemre méltó hasonlóság az európai zsidók és a tibetiek múlt századi sorsa között, de van egy alapvető különbség is. A nyugati nemzetek együttesen elítélték azt, ahogyan a náci Németország Európa zsidóságával bánt, ám ugyanezek az országok, és néhány keleti ország is, tudatosan úgy döntött, nem tesz semmit, amikor a kínai csapatok behatoltak Tibetbe, majd 1950 májusában megkezdődtek a harcok.

26. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Tibet
>!
latinta SP

    Tibetben a kilencvenkilencedik tibeti gyújtotta fel magát tiltakozásképpen. A századikat nyilván külön megünneplik majd. Egy időben az arab világban is divatos volt az elégedetlenség ilyetén kifejezése. Mi tagadás: a figyelmet remekül felkelthetjük vele, még ha aztán nem élvezhetjük is sokáig.

68. oldal, Február 9. szombat (Libri, 2016)

Hendrik Groen: Lesz ez még így se A 83 és 1/4 éves Hendrik Groen titkos naplója

Kapcsolódó szócikkek: Tibet
>!
Arianrhod MP

A tibetiek etnogeneziséről nem sokat tudunk. Nem ismert pontosan, hogyan emelkedtek ki az összefoglalóan kiangnak nevezett törzsek közül. Nevük mindenesetre ez idő tájt tűnik fel. Önelnevezésük Bod vagy Bod-jul volt, mely utóbbi ’Bodország’, ’a bodok országa’ jelentésű. A név szanszkritosított formában Bhotaként ismert. Ugyanakkor idegen nyelveken Tibetet más néven ismerik: a türk feliratokon Töpöt/Töpüt alakban szerepel nevük, a mongolok a Töböd/Töbed nevet említik. A muszlim földrajzírók műveiben a Tubbat névalak fordul elő. Az európai nyelvek Tibet nevét az arab–perzsa földrajzi irodalom útján ismerték meg. A 6–7. század fordulóján és a 7. század első évtizedeiben született meg az egységes tibeti királyság, amikor is az első nagy tibeti király, Szrong-bcan szgam-po apja, Khri-szlon-brcan megkezdte az országegyesítés munkáját. Tibetben soha nem jött létre igazi abszolút monarchia, mivel az uralkodó, tibeti nevén a bcan-po csak első lehetett a nagy törzsfők között, s akinek így mindig figyelembe kellett vennie a törzsi érdekeket képviselő vezetők véleményét. A tibeti királyság egész időszakát (kb. 600–860) a király és a hatalmas törzsfők ádáz harca jellemezte. A törzsi arisztokráciából emelkedtek ki a király tanácsadói és miniszterei, köztük a leghatalmasabb az ún. nagy miniszter, a blon-chen. Jellegét tekintve a tibeti monarchia szakrális királyság volt, amelyben a király hatalmát az égtől kapta, s ha a király bizonyos kort elért, s isteni karizmáját elvesztette, rituális gyilkossággal tehették el láb alól. Az utóbbi esetre van is példa a tibeti történelemben. Az ország kezdettől fogva agresszív katonaállam volt, melynek egész berendezkedése a háborúskodást, az expanziót segítette. Az ország négy nagy közigazgatási egységre oszlott, melyeknek szarv (tibetiül ru) volt a neve. Minden egyes szarv két további osztályra volt felosztva, s ezek ezredekből álltak. Az egész felosztás a nomád népekre jellemző katonai-adminisztratív szervezetre emlékeztet. A tibeti állam magva, ahonnan az országegyesítés elindult, Dél-Tibetben, a Felső-Brahmaputra völgyében volt, a mai Bszam-jasz-kolostor környékén, a Jar-klungsz-völgyben. A tibeti törzsek feltehetőleg északkeletről, a Kuku-nór vidékéről jöhettek ide a birodalomalapítást megelőző századokban.

Kapcsolódó szócikkek: Tibet