testen kívül elrejtett lélek fogalom

J. K. Rowling: Harry Potter és a Halál ereklyéi
Pauline Melville: Napfogyatkozás Guyanában
Mircea Eliade: A samanizmus
Alekszandr Nyikolajevics Afanaszjev: A tűzmadár
James G. Frazer: Az aranyág
Hajdú Péter (szerk.): Tundraföldi öreg
Kúnos Ignác: A szótlan szultánkisasszony
Kovács Zoltán (szerk.): A fakó lovacska
Maung Htin Aung – Borbás Mária (szerk.): Po úrfi és a tigris
Geszer kán, a tíz világtáj ura
Josef Haltrich – Kovács Ágnes (szerk.): A csodálatos fa
Neil Gaiman: The Sandman 6. – Fables & Reflections
Leo Frobenius (szerk.): Fekete Dekameron
Merényi László (szerk.): Sajóvölgyi eredeti népmesék
Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág 1. – A csodaszarvas
Világszép Vaszilisza
Az Ezeregyéjszaka meséi I-VII.
Fazekas Zsuzsa (szerk.): Nartok
Ipolyi Arnold (szerk.): A tengeri kisasszony
Bernardo Atxaga: Obabakoak (angol)
Zacharius Topelius: Finn és lapp mesék
G. Beke Margit – Görög Imre (szerk.): Orosz népmesék
Berze Nagy János (szerk.): Népmesék Heves- és Jász-Nagykun-Szolnok-megyéből
Kovács J. Béla (szerk.): Oszét népmesék
Jeremiah Curtin: Seneca Indian Myths
Charles de Lint: Drink Down the Moon
Gerald Massey: Ancient Egypt: The Light of the World
Kele Fodor Ákos: A szív vége
!

Nagyon ősi, mítoszi-népmesei eredetű, nemzetközi motívum, amely a fantasyirodalomba is bekerült.
Egy orosz népmesei alakról „Koscsej”-nek nevezte el a szakirodalom azt a fajta mesealakot, aki azért sebezhetetlen, mert a lelkét a testén kívül tárolja, rendszerint matrjoskababa-módszerrel, több egymásban elhelyezett edényben.
A „Halhatatlan Koscsej” több mesében és kortárs fantasyben is szerepel, nemcsak ebben az összefüggésben. A róla szóló idézeteket itt találjátok: https://moly.hu/enciklopedia/halhatatlan-koscsej.


Idézetek

vargarockzsolt>!

Kezdettől jobb' szerettem a kókuszdió likőrt, mint anyám tejét. Nagyanyám megmagyarázta szüleimnek, hogy a testemen kívül van a szívem, papagáj formájában rejtőzik valahol a bozótban. Azt mondta, hogy ezért elpusztíthatatlan vagyok. Szüleimet ez annyira lehangolta, hogy nekiláttak testvéreket gyártani számomra, abban a reményben, hogy azok majd kiverik belőlem a szart.

10. oldal

Kapcsolódó szócikkek: papagáj · testen kívül elrejtett lélek
Timár_Krisztina I>!

– Anyácskám, lakik az erdő szélén egy varázslóasszony. Annak van egy fekete tyúkja. Abban a tyúkban van egy tojás, s abban a tojásban van a Phuvus ereje! Csak azt a jóságot tedd meg, hogy ha a tyúkot kihasítod, és kiszeded belőle a tojást, legyél oly szíves, varrd is vissza, mert a tyúknak kilenc kiscsibéje van, és azokat fel kell nevelje!

238. oldal, A Phuvusgyermek

Kapcsolódó szócikkek: testen kívül elrejtett lélek · tojás · tyúk
5 hozzászólás
Timár_Krisztina I>!

– Látom, hogy jó vagy hozzám, és jót akarsz. De az én lelkem nincs sem a lyukban, sem a fazékban. Most már megbízom benned, elárulom, hol tartom a lelkem. Olyan helyen, ahol senki emberfia nem férhet hozzá. Az én lelkem egy selyemszál. Ez a selyemszál egy tojásban van. Ez a tojás egy fogolymadár hasában van. Ez a fogolymadár egy tevekanca hasában van. Ez a tevekanca egy sziklában van, a tenger kellős közepén.

157. oldal, Khtaphlareith

Kapcsolódó szócikkek: testen kívül elrejtett lélek
Timár_Krisztina I>!

– Ébredj szivem szép szerelme! megmondom már, hogy miben áll az erőm: hát amott a selyemréten a hetedik bokorban fekszik egy nyúl, ennek a nyúlnak a farka alatt van egy tojás, a tojásban van egy lódarázs, és ebben rejlik az én erőm; úgyhogy én is csak addig élek, mig az a lódarázs él. Ha az megdöglik, én is meghalok.
A zöld király zöld leánya ezeket mind jól hallotta, de azért tette magát, mintha se holt, se eleven nem volna, azért ugy feküdt ott mint egy lelketlen darab fa.

Az ólombarát

Kapcsolódó szócikkek: darázs · nyúl · testen kívül elrejtett lélek · tojás
Timár_Krisztina I>!

– Már megmondom, hogy miben van az erőm; hanem annak nemigen lehet ártani; ugyanis itt a közel levő nádasban van egy disznó, melyet csak a fején lehet meglőni, mert másutt vastagon be van vonva szurokkal: ha a disznót mégis valaki meglőné, abból mindjárt kiugrik egy nyúl, ha ezt is elejtené, abból kiröpül egy galamb, ha a galambot is lelőné, ebből kiesik egy tojás, s ha végre még ezt is összetörné, kirepül egy méh, az beszáll hozzám, és az erőm mégis megmarad.

893. oldal, Borsszem Jankó

Ipolyi Arnold (szerk.): A tengeri kisasszony Ipolyi Arnold kéziratos folklórgyűjteménye egész Magyarországról 1846–1858

Kapcsolódó szócikkek: disznó · galamb · méh · nyúl · testen kívül elrejtett lélek · tojás
2 hozzászólás
Timár_Krisztina I>!

– Hát aztán hová s merre, édes lovam?
– Az erdőbe, kicsi gazdám. Ott van egy vaddisznó, annak a fejében egy nyúl, nyúl fejében egy iskátulya, iskátulyában kilenc lódarázs. Ebben a kilenc lódarázsban van a kilencfejű sárkány ereje, ha ezeket elpusztítjuk, annyi ereje sem lesz a sárkánynak, mint egy szopós gyermeknek.

16. oldal, Az égig érő fa

Kapcsolódó szócikkek: darázs · · nyúl · sárkány · testen kívül elrejtett lélek
Timár_Krisztina I>!

Ekkor így szólt: „Amikor megszülettem, a csillagjósok hírül adták, hogy lelkemnek egy emberi királyfi keze által lészen pusztulása. Ezért fogtam a lelkemet, és beletettem egy madárka begyébe, a madárkát berekesztettem egy szelencébe, a szelencét bedugtam egy dobozba, azt hét további dobozba rejtettem, a dobozokat hét ládába zártam, a ládákat egy márványszarkofágba helyeztem, a szarkofágot pedig a környező tenger távoli zugába, mert ama zug messze van az emberlakta vidéktől, és senki emberfia nem juthat el oda. Íme, elmondtam neked, de el ne áruld senkinek, mély titok ez te és énközöttem.”

413. oldal, V. kötet, Muhammad ibn Szabá'ik király és Haszan, a kereskedő története

Kapcsolódó szócikkek: testen kívül elrejtett lélek
1 hozzászólás
Timár_Krisztina I>!

– Tudom, mindent tudok – mondta a banya. – Feleséged a Halhatatlan Vén palotájában van, de attól bajosan szerzed vissza, a Halhatatlan Vénnel nehéz lesz elbánnod. Halála egy tűnek a hegyén van, a tű egy tojásban, tojás a kacsában, kacsa a nyuszkóban, nyuszkó egy kőládikában, az a kőládika meg egy magos tölgyfa tetején. És azt a tölgyfát a Halhatatlan Vén úgy őrzi, mint a szemefényét.

174-175. oldal, A béka-menyasszony

voisin>!

Megfürösztötte a Vasorrú Bába, ételt-italt tett elébe, ágyat vetett neki. Iván cárevics akkor elmondta, hogy a feleségét keresi, Szépséges Vasziliszát.
– Tudok róla – bólogatott a Vasorrú Bába. – A Halhatatlan Koscsej birodalmában van a feleséged. Nehéz lesz kiszabadítanod: nem könnyű elbánni Koscsejjel. Egy tű hegyében van az élete. Ha a tű hegyét letöröd, vége Koscsejnek. Az a tű egy tojásban van, a tojás egy kacsában, a kacsa egy nyúl gyomrában; az a nyúl egy kőládában ül, a kőláda egy magas tölgyfa tetején van, s arra a tölgyfára úgy vigyáz a Halhatatlan Koscsej, mint a szeme világára.

Világszép Vaszilisza Orosz tündérmesék

Timár_Krisztina I>!

– Mutasd meg nekem, hol van az uaig halála, hogy tudjam, hogyan pusztíthatom el.
A szolga így felelt:
– Neki nincs halála. A vár legmagasabb tornyába van beledöfve három nyíl. Az egyik a lelke, a másik a bátorsága, a harmadik az ereje. A vár pincéjében van megkötve a fekete arkan-ló. Először fogd magad, és vezesd ki. Ha nyomban hagyja, hogy felpattanj a hátára, akkor jó. De ha nem hagyja, akkor ragadd meg a hátsó lábánál és forgasd meg magad körül, amíg csak bírod. Akkor megérti, hogy te vagy az ő lovasa. Azután pattanj fel rá, és ő felrepít téged az egekbe. Visszatérőben az égből elrepül majd a torony mellett. Akkor kapd el azt a három nyilat, így lesz az uaig a tiéd.

102-103. oldal, Szoszlan nart és Bizguana uaig

Fazekas Zsuzsa (szerk.): Nartok Kaukázusi hősmondák

Kapcsolódó szócikkek: Szoszlan · testen kívül elrejtett lélek
1 hozzászólás